Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

AKBNK – AKBANK T.A.Ş.

Ticaret Unvanı

AKBANK T.A.Ş.

Merkez Adresi

Adres: Sabancı Center  34330 4.Levent / İSTANBUL

Telefon: (0212) 385 55 55

Faks: (0212) 319 52 52

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

  • İletişim Adresi
  • Sabancı Center 34330 4.Levent / İSTANBUL
  • Telefon
  • (0212) 385 55 55
  • Faks
  • (0212) 319 52 52

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Elektronik Posta Adresi

http://www.akbank.com/tr-tr/genel/Sayfalar/Iletisim-Formu.aspx

Web Adresi

www.akbank.com

Tescil Tarihi

27 Aralık 1947

Ticaret Sicil Numarası

90418 – 35272

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Vergi Dairesi

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ

Vergi No

015 0015 264

Süresi

Süresiz

Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI

Fiili Faaliyet Konusu

Bakanlar Kurulu’nun 3/6710 sayılı kararıyla verilen izin çerçevesinde, her türlü banka işlemleri yapmak ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının menetmediği her çeşit iktisadi, mali ve ticari konularda teşebbüs ve faaliyette bulunmak.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST BANKA / -BIST MALİ / -BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ / -BIST TEMETTÜ / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 30 / -BIST 50

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

4.000.000.000.-TL.

Kayıtlı Sermaye Tavanı

8.000.000.000.-TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1630020902.8470 40.7510 40.7510
Diğer 2369979097.1530 59.2490 59.2490
TOPLAM 4000000000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
SAKIP SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 229.341.000,00 5,73
TOPLAM 229.341.000,00 5,73

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (YTL) Toplam Nominal Değer (YTL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 0,01 4000000000 100 Yok Görmektedir
TOPLAM 4000000000 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Paylar 26.07.1990 Türkiye Borsa İstanbul / Pay Piyasası Yıldız Pazar
Pay Depo Sertifikası 04.03.2015 Amerika Birleşik Devletleri OTCQX Tezgah Üstü Pazar
Tahvil (Yurtdışı) 09.03.2011 İngiltere Londra Borsası
Tahvil (Yurtdışı) 26.10.2012 İngiltere Londra Borsası
Tahvil (Yurtdışı) 26.10.2012 İngiltere Londra Borsası
Tahvil (Yurtdışı) 06.02.2013 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil (Yurtdışı) 17.09.2014 İrlanda ve Almanya İrlanda Borsası, Münih Borsası
Tahvil (Yurtdışı) 23.01.2015 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil (Yurtdışı) 31.03.2015 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil (Yurtdışı) 16.04.2015 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil (Yurtdışı) 05.06.2015 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil (Yurtdışı) 28.07.2015 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil (Yurtdışı) 29.12.2015 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil (Yurtiçi) 26.05.2015 Türkiye Borsa İstanbul / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alın Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 29.07.2015 Türkiye Borsa İstanbul / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alın Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 03.11.2015 Türkiye Borsa İstanbul / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alın Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi) 14.12.2015 Türkiye Borsa İstanbul / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alın Satım Pazarı
Bono (Yurtiçi- Nitelikli Yatırımcı) 29.02.2016 Türkiye Borsa İstanbul / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alın Satım Pazarı
Bono (Yurtiçi- Nitelikli Yatırımcı) 18.03.2016 Türkiye Borsa İstanbul / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alın Satım Pazarı
Bono (Yurtiçi- Nitelikli Yatırımcı) 13.04.2016 Türkiye Borsa İstanbul / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alın Satım Pazarı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SUZAN SABANCI DİNÇER Kadın YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE MURAHHAS ÜYE BANKACI YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE MURAHHAS ÜYE H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi 0.63 Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkanı. Üst Düzey Risk Komitesi Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
EROL SABANCI Erkek YÖNETİM KURULU ŞEREF BAŞKANI, ÜYESİ, DANIŞMANI BANKACI YÖNETİM KURULU ŞEREF BAŞKANI, ÜYESİ, DANIŞMANI H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
HAYRİ ÇULHACI Erkek YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI. MURAHHAS ÜYE. DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI BANKACI YÖNETİM KURULU MURAHHAS ÜYESİ Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı – Yönetim Kurulu Başkanı. Aksigorta A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi. AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı. Üst Düzey Risk Komitesi Başkanı. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
CEM MENGİ Erkek YÖNETİM KURULU MURAHHAS ÜYESİ BANKACI YÖNETİM KURULU MURAHHAS ÜYESİ 0.00 Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Asil Üyesi. Üst Düzey Risk Komitesi Üyesi
ŞAKİR YAMAN TÖRÜNER Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ. DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ BANKACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ Milliyet Gazetesi – Köşe Yazarı, Basın Konseyi – Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 0.00 Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
AZİZ AYKUT DEMİRAY Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ BANKACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ İstanbul Kültür Üniversitesi-Mütevelli Heyet Üyesi 0.00 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
EMRE DERMAN Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ BANKACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ İleri Eğitim Vakfı – Mütevelli Heyeti Üyesi. RC UK – Mütevelli Heyeti Üyesi. Robert Kolej – Mütevelli Heyet Üyesi. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü – Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
NAFİZ CAN PAKER Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ BANKACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ CNR Holding – İcra Kurulu Üyesi. B.O.Y. Hiz. Paz. Dış Tic. A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi. Inovent Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Ticaret ve Yatırım A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
İSMAİL AYDIN GÜNTER Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ BANKACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi. Sabancı Üniversitesi – Mütevelli Heyet Üyesi. Karel Elektronik Sanayi A.Ş. – YK Üyesi. Akın Holding A.Ş. – YK Üyesi. Turkish Yatırım A.Ş. – YK Üyesi. Akın Faktoring A.Ş. – YK Üyesi. SS Otelcilik A.Ş. – YK Üyesi. Aksigorta A.Ş.-YK Üyesi Bağımsız Üye
SABRİ HAKAN BİNBAŞGİL Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR BANKACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR. BİREYSEL BANKACILIKTAN SORUMLU GENEL MÜDÜR VEKİLİ Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Asil Üyesi. Üst Düzey Risk Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SUZAN SABANCI DİNÇER YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE MURAHHAS ÜYE BANKACI YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE MURAHHAS ÜYE H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi
EROL SABANCI YÖNETİM KURULU ŞEREF BAŞKANI, ÜYESİ, DANIŞMANI BANKACI YÖNETİM KURULU ŞEREF BAŞKANI, ÜYESİ, DANIŞMANI H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Vekili
HAYRİ ÇULHACI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI. MURAHHAS ÜYE. DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI BANKACI YÖNETİM KURULU MURAHHAS ÜYESİ Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı – Yönetim Kurulu Başkanı. Aksigorta A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi. AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi
CEM MENGİ YÖNETİM KURULU MURAHHAS ÜYESİ BANKACI YÖNETİM KURULU MURAHHAS ÜYESİ
ŞAKİR YAMAN TÖRÜNER YÖNETİM KURULU ÜYESİ. DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ BANKACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ Milliyet Gazetesi – Köşe Yazarı. Basın Konseyi – Yüksek İstişare Kurulu Üyesi
AZİZ AYKUT DEMİRAY YÖNETİM KURULU ÜYESİ BANKACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ İstanbul Kültür Üniversitesi-Mütevelli Heyet Üyesi
EMRE DERMAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ BANKACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ İleri Eğitim Vakfı – Mütevelli Heyeti Üyesi. RC UK – Mütevelli Heyeti Üyesi. Robert Kolej – Mütevelli Heyet Üyesi. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü – Yönetim Kurulu Üyesi
NAFİZ CAN PAKER YÖNETİM KURULU ÜYESİ BANKACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ CNR Holding – İcra Kurulu Üyesi. B.O.Y. Hiz. Paz. Dış Tic. A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi. Inovent Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Ticaret ve Yatırım A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı
İSMAİL AYDIN GÜNTER YÖNETİM KURULU ÜYESI BANKACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi. Sabancı Üniversitesi – Mütevelli Heyet Üyesi. Karel Elektronik Sanayi A.Ş. – YK Üyesi. Akın Holding A.Ş. – YK Üyesi. Turkish Yatırım A.Ş. – YK Üyesi. Akın Faktoring A.Ş. – YK Üyesi. SS Otelcilik A.Ş. – YK Üyesi. Aksigorta A.Ş.-YK Üyesi
SABRİ HAKAN BİNBAŞGİL YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR BANKACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR. BİREYSEL BANKACILIKTAN SORUMLU GENEL MÜDÜR VEKİLİ

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
KEMAL ATIL ÖZUS YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ / GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / 23.09.2014 (0212) 385 61 00 atil.ozus@akbank.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı – Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207269 – 701352
TÜRKER TUNALI MALİ KOORDİNASYON VE ULUSLARARASI RAPORLAMA BÖLÜM BAŞKANI / 23.09.2014 (0212) 385 57 80 turker.tunali@akbank.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı – Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı – Türev Araçlar Lisansı-Eski 206920 – 701175 – 303110
AHMET CENK GÖKSAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÖLÜM BAŞKANI / 23.09.2014 (0212) 385 51 13 cenk.goksan@akbank.com

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
AKBANK AG BANKACILIK 320.000.000,00 320.000.000,00 EURO 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. LEASİNG 248.400.000,00 248.362.740,00 TL 99,99 BAĞLI ORTAKLIK
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DİĞER FİNANS 30.000.000,00 30.000.000,00 TL 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 2.000.000,00 2.000.000,00 TL 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
AKBANK DUBAİ LTD. DİĞER FİNANS 1.500.000,00 1.500.000,00 USD 100,00 BAĞLI ORTAKLIK

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç – Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Bono ve/veya Tahvil 10 milyar Türk Lirası Yurtiçi 15.10.2015 – 15.10.2016 Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli
Tahvil. Bono veya Benzeri Türden Borçlanma Aracı 4 milyar ABD Doları veya muadili Türk Lirası veya yabancı para Yurtdışı 27.11.2015 – 27.11.2016 Tahsisli/Nitelikli
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 1 milyar Avro veya muadili Türk Lirası veya yabancı para Yurtdışı 10.03.2016 – 10.03 2017 Tahsisli/Nitelikli

Share This Post

Lost Password

Register