Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

AKENR – AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Ticaret Unvanı

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Merkez Adresi

Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4,
Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL

İletişim Adresi

Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4,
Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL

Telefon 0 212 249 82 82
Faks 0 212 249 73 55

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

4 Eylül Mah. Düzdağ Yolu 3.Cad. No:6 BÖZÜYÜK/BİLECİK

Kırovası Mevkii İstiklal Mah. 10.Sokak Ulucak Beldesi KEMALPAŞA/İZMİR

Ayyıldız Tepe Mevkii BANDIRMA/BALIKESİR

Kayaiçi Köyü ARAKLI/TRABZON

Hasanağa Beldesi Unçukuru Köyü Mevkii NİLÜFER – BURSA

Kısacıklı Köyü İçmeler Mevkii FEKE/ADANA

Saimbeyli Yolu Üzeri Sülemişli Mevkii Hes 1 Barajı FEKE/ADANA

Turgut Reis Mah.İstiklal Cad. No:46/1 ADIYAMAN

Doğanlı Köyü Bulam Hes ÇELİKHAN/ADIYAMAN

Yeşilova Mevkii No: 84 Himmetli SAİMBEYLİ/ADANA

Mahmutlu Mah. Burnaz Küme Evleri No:1 ERZİN / HATAY

Elektronik Posta Adresi

info@akenerji.com.tr

Web Adresi

www.akenerji.com.tr

Tescil Tarihi

12.05.1989

Ticaret Sicil Numarası

255005

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul

Vergi Dairesi

Büyük Mükellefler

Vergi No

011 003 1317

Süresi

Süresiz

Sektörü

ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR

Fiili Faaliyet Konusu

Faaliyet konusu : Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST ELEKTRİK / -BIST HİZMETLER / -BIST İstanbul / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 100-30

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

729.164.000.-TL(Yediyüzyirmidokuzmilyonyüzaltmışdörtbin.türklirasi)

Kayıtlı Sermaye Tavanı

1.500.000.000.-TL(Birmilyarbeşyüzmilyontürklirası)

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
CEZ A.S. 272425942.7390 37.3610 37.3610
AKKÖK HOLDİNG A.Ş. 148989090.4040 20.4330 20.4330
AKARSU ENERJİ YATIRIMLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 123436852.35 16.9290 16.9290
Diğer 184312114.5070 25.2770 25.2770
TOPLAM 729164000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
CEZ, a.s. 272425942,74 37,36
Ömer Dinçkök 56082811,17 7,69
Ali Raif Dinçkök 54527646,67 7,48
Nilüfer Çiftçi 29797818,33 4,09
Raif Ali Dinçkök 18661974,03 2,56
Alize Dinçkök Eyüboğlu 18661973,27 2,56
Erol Lodrik 10207481,41 1,40
Melis Çiftçi 9932605,66 1,36
Mehmet Emin Çiftçi 9932605,66 1,36
Tülin Lodrik 9794041,86 1,34
İzer Lodrik 9528767,44 1,31
Vedat Lodrik 9528767,44 1,31
Ayça Dinçkök 11663733,77 1,60
Gamze Dinçkök Yücaoğlu 11663733,77 1,60
Mutlu Dinçkök 11663733,77 1,60
Ayşegül Dinçkök 777582,25 0,11
Ali Koral 664,95 0,00
Aslan Badi 0,27 0,00
Sabri Arca 0,27 0,00
Özlem Ataünal 0,38 0,00
İhsan Gökşin Durusoy 0,38 0,00
Diğer 184312114,51 25,28
TOPLAM 729164000,00 100

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
YOK NAMA 0,01 729164000,00 100 YOK 52,82
TOPLAM 729164000,00 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

  • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
  • Hisse Senedi
  • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
  • 07.07.2000
  • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
  • Türkiye
  • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
  • İMKB
  • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
  • Ulusal Pazar

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET ALI BERKMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi / Akkök Grup Şirketleri’nde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil
TOMAS PLESKAC Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici Bağımsız Üye Değil
HAMDI YAMAN AKAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Bağımsız Üye Değil – Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
RAİF ALİ DİNÇKÖK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Akkök Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi / Akkök Grup Şirketleri’nde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil
AHMET ÜMİT DANIŞMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Genel Müdür Akkök Holding İcra Kurulu Üyesi / Akkök Grup Şirketleri’nde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil
AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı / Akkök Holding Grup Şirketleri’nde Yönetim Kurulu Üyelikleri / Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği / Coca-Cola İçecek A.Ş. Şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği / Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği / International Paper Co. Şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil
PETER BODNAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Bağımsız Üye Değil
PETR STULC Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Bağımsız Üye Değil
MARTİN PACOVSKY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Genel Müdür Vekili Akkök Grup Şirketleri’nde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil
VRATİSLAV DOMALİP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Genel Müdür Vekili Bağımsız Üye Değil
HAKAN AKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Bağımsız Üye – Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
JIRI SCHWARZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Bağımsız Üye – Denetimden Sorumlu Komite Üyesi -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET ÜMİT DANIŞMAN Genel Müdür Yönetici Genel Müdür Akkök Holding İcra Kurulu Üyesi / Akkök Grup Şirketleri’nde Yönetim Kurulu Üyelikleri
PETR DOKLADAL Genel Müdür Vekili Yönetici Genel Müdür Vekili
SERHAN GENCER Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Akkök Holding İcra Kurulu Üyesi / Akkök Grup Şirketleri’nde Yönetim Kurulu Üyelikleri
SELİM GÜVEN Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Akkök Holding İcra Kurulu Üyesi / Akkök Grup Şirketleri’nde Yönetim Kurulu Üyelikleri
PETR SEDLAK Finansman Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Finansman Genel Müdür Yardımcısı Akkök Holding İcra Kurulu Üyesi / Akkök Grup Şirketleri’nde Yönetim Kurulu Üyelikleri
İBRAHİM HAKKI ÇEK Ortak Hizmetler Direktörü Yönetici Ortak Hizmetler Direktörü
SERHAT ERGİN BAYKARA Kurumsal Yönetim Direktörü Yönetici Kurumsal Yönetim Direktörü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ÖZGE ÖZEN AKSOY HAZİNE VE FİNANS MÜDÜRÜ – YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 0 212 249 82 82 / 21109 oozen@akenerji.com.tr – Sermaye Pyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı -Kurumsal Yönetim Der.Uzm.Lisansı 202048/700538
NİLÜFER AYDOĞAN BÜTÇE VE KONTROL MÜDÜRÜ – YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ GÖREVLİ ÜYE 0 212 249 82 82 / 21130 naltintasi@akenerji.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
AKENERJİ ELK.ENRJ.İTH.İHR.VE TOPTAN TİC.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretmek-İletmek-Dağıtmak-Satın Almak ve Satmak 1000000 1000000 TL 100 Bağlı Ortaklık
AK-EL YALOVA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretmek-İletmek-Dağıtmak-Satın Almak ve Satmak 50000 50000 TL 100 Bağlı Ortaklık
MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretmek-İletmek-Dağıtmak-Satın Almak ve Satmak 256500000 256500000 TL 100 Bağlı Ortaklık
EGEMER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretmek-İletmek-Dağıtmak-Satın Almak ve Satmak 510000000 510000000 TL 100 Bağlı Ortaklık
AK-EL KEMAH ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretmek-İletmek-Dağıtmak-Satın Almak ve Satmak 64688000 64688000 TL 100 Bağlı Ortaklık
AKENERJİ DOĞALGAZ İTH.İHR.VE TOPTAN TİC.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretmek-İletmek-Dağıtmak-Satın Almak ve Satmak 3313046 3313046 TL 100 Bağlı Ortaklık

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register