Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

AKSA – AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Ticaret Unvanı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Merkez Adresi

Gümüşsuyu Miralay Şefikbey Sk. Akhan No:15 Beyoğlu/İSTANBUL

İletişim Adresi

Gümüşsuyu Miralay Şefikbey Sk. Akhan No:15 Beyoğlu/İSTANBUL

Tel: (0212) 251 45 00
Fax: (0212) 251 45 07

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No: 34 PK 114 77602 Taşköprü Çiftlikköy-Yalova /Türkiye

Elektronik Posta Adresi

aksa@aksa.com
aksaakrilik@hs02.kep.tr

Web Adresi

www.aksa.com

Tescil Tarihi

21.11.1968/3513

Ticaret Sicil Numarası

100775

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul

Vergi Dairesi

Büyük Mükellefler

Vergi No

0340008149

Süresi

Süresiz

Sektörü

İMALAT SANAYİİ / KİMYA, PETROL KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER / KİMYA SANAYİİ

Fiili Faaliyet Konusu

Tekstil, kimya ve diğer sanayi kollarında kullanılan ürünlerin ve her türlü hammadde, yardımcı madde ve ara maddenin bilumum suni, sentetik, tabii elyaf, karbon elyaf, filament ve polimerlerin, ve bunların üretiminde, işlenmesinde, depolanmasında kullanılan makine, tesisat ve donanım ile aksam ve yedek parçaların üretimi, ithalatı, ihracatı, iç, dış ve uluslararası temsilciliği, pazarlaması ve ticareti, elektrik üretim tesisi kurulması,işlemeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışıdır.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK / -BIST KURUMSAL YÖNETİM / -BIST SINAİ / -BIST TEMETTÜ / -BIST TEMETTÜ 25 / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 100-30

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

185.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

425.000.000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
AKKÖK HOLDİNG A.Ş. 73237497.1070 39.5880 39.5880
EMNİYET TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 34638843.28 18.7240 18.7240
PFS SOMERSET EMERGING MARKETS DIVIDEND GROWTH FUND 9957523 5.3820 5.3820
Diğer 67166136.6130 36.3060 36.3060
TOPLAM 185000000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Nilüfer Dinçkök Çiftçi 14647501 7,92
Ömer Dinçkök 13182747 7,13
İzer Lodrik 12976363 7,01
Vedat Lodrik 12976363 7,01
Ali Raif Dinçkök 12694500 6,86
Tülin Lodrik 8685527 4,69
Raif Ali Dinçkök 5859000 3,17
Alize Dinçkök Eyüboğlu 5859000 3,17
Melis Gürsoy 4882500 2,64
Mehmet Emin Çiftçi 4882500 2,64
Ayça Dinçkök 3661875 1,98
Gamze Dinçkök Yücaoğlu 3661875 1,98
Mutlu Dinçkök 3661875 1,98
Ayşegül Dinçkök 244125 0,13
Ali Koral 589 0,00
TOPLAM 107876340 58,31

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Yok Nama 0,01 107876340 58,31 Yok Borsada işlem görmüyor
Yok Nama 0,01 77123660 41,69 Yok Borsada işlem görüyor
TOPLAM 185000000 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

  • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
  • Hisse Senedi
  • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
  • 22.09.1986
  • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
  • Türkiye
  • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
  • BİST
  • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
  • Ulusal Pazar

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Mehmet Ali BERKMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayi Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi / Akkök Grup Şirketleri’nde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil
Raif Ali DİNÇKÖK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akkök Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi / Akkök Grup Şirketleri’nde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme Yönetim Kurulu Üyesi Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı / Akkök Holding Grup Şirketleri’nde Yönetim Kurulu Üyelikleri / Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği / CocaCola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği / Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği / International Paper şirketinde yönetim kurulu üyeliği Bağımsız Üye Değil
Nilüfer ÇİFTÇİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme Yönetim Kurulu Üyesi Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Akkök Holding Grup Şirketleri’nde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil
Ali Raif DİNÇKÖK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tekstil Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan-Başkan Vekili-Üyesi Akkök Holding Yönetim Kurulu Başlanı / Akkök Holding Grup Şirketleri’nde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil
İzer LODRİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme Yönetim Kurulu Üyesi Emboy Yüntaş Tekstil San. Tic. A.Ş. Yönetim kurulu üyesi – Emniyet Tic. Ve San. A.Ş. Yönetim kurulu üyesi – Eryapı Gayrimenkul A.Ş. Yönetim kurulu üyesi – Akkök Holding Grup Şirketleri’nde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil
Cengiz TAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Endüstri Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Akkök Holding Grup Şirketleri’nde Yönetim Kurulu Üyelikleri / Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu ikinci başkanı Bağımsız Üye Değil
Bülent BULGURLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding ve Koç Holding’in ilişkili şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Yönetim Kurulu Başkanlıkları Bağımsız Üye Değil
Ant BOZKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayi Yönetimi Yönetim Kurulu Üyesi Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi – MIT Sloan of School of Management ve Brüksel Üniversitesi Öğretim Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal yönetim komite başkanı – Riskin erken saptanması komitesi başkanı – Denetimden sorumlu komite üyesi
Timur ERK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Kimya Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı – Kimya Sanayi Platformu Eş Başkanı – T.O.B.B Kimya Sanayi Meclisi Başkanı – Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı – Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetimden sorumlu komite başkanı
Mehmet Abdullah Merih ERGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tekstil Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı’nda Yönetim Kurulu Başkanı – Egal Gayrimenkul Enerji Danışmanlık Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Riskin erken saptanması komitesi üyesi
Başar AY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Genel Sekreterliği Bağımsız Üye Kurumsal yönetim komite üyesi – Riskin erken saptanması komitesi üyesi – Denetimden sorumlu komite üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Aydın Fethi BAYTAN İnsan Kaynakları, Kurumsal Gelişim ve Satınalma Direktörü Bilgisayar Mühendisi Satınalma ve İKYS Direktörü
Cengiz TAŞ Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Endüstri Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Akkök Holding Grup Şirketleri’nde Yönetim Kurulu Üyelikleri / Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu ikinci başkanı
Eren Ziya DİK Mali İşler Direktörü İşletme Bütçe ve Muhasebe Müdürü – Mali İşler Direktörü Fitco B.V. / Aksa Egypt / Akhan Bakım Yönetim Servis Hizmetleri Güvenlik Malzemeleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelikleri
Haydar İNAN Tekstil Direktörü Endüstri Mühendisi Planlama ve Mamul Ambar Müdürü – Tekstil Direktörü Aksa Egypt Yönetim Kurulu üyesi
İsmail Murat İNCEOĞLU Fabrika Direktörü Tekstil Mühendisi Teknik ve İdari Hizmetler Direktörü – Fabrika Direktörü
Sabri ARCA Pazarlama Satış ve Yeni İş Geliştirme Direktörü İşletme Yeni İş Geliştirme ve Satın Alma Direktörü – Pazarlama Satış ve Yeni İş Geliştirme Direktörü Aksa Egypt Yönetim Kurulu üyesi
Sinan UĞURLU Enerji Direktörü Elektrik Mühendisi Enerji Müdürü – Enerji Direktörü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Eren Ziya DİK Mali İşler Direktörü 0212 251 45 00/46101 eren.dik@aksa.com
Erdem TATBUL Muhasebe ve Raporlama Müdürü 0212 251 45 00/46121 erdem.tatbul@aksa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 208881 / 701742
Erdinç KAZAK Bütçe ve Maliyet Muhasebesi Müdürü 0212 251 45 00/41400 erdinc.kazak@aksa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 205781 / 700753

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
DowAksa Advanced Composites Holding BV Dış yatırım 1837840 918920 Avro 50 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık olarak kurulan DowAksa Advanced Composites Holding BV’ye ait Özkaynaklar içerisinde ayrıca yer alan 352.682.922 ABD Doları tutarındaki Emisyon priminin 176.341.461 ABD Doları kısmı Aksa Akrilik Kimya San. A.Ş.’ye aittir.
Fitco BV Dış yatırım 4.140.000 4.140.000 Avro 100 Bağlı Ortaklık
DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti Kimya 195.130.000 0 TL 50 DowAksa Advanced Composites Holding BV üzerinden dolaylı ortaklığa sahip olup. Şirket’in doğrudan sermaye payı bulunmamaktadır.
Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry SAE Tekstil 33.000.000 165000 Mısır paundu 99,57 Fitco BV üzerinden dolaylı ortaklığa sahip olup. Şirket’in doğrudan sermaye payı %0.5’dir.
DowAksa Switzerland Gmbh Dış yatırım 100000 0 Frank 50 DowAksa Advanced Composites Holding BV üzerinden dolaylı ortaklığa sahip olup. Şirket’in doğrudan sermaye payı bulunmamaktadır.
DowAksa USA LLC Kimya 7300000 0 Amerikan Doları 50 DowAksa Advanced Composites Holding BV üzerinden dolaylı ortaklığa sahip olup. Şirket’in doğrudan sermaye payı bulunmamaktadır.
Nanotechnology Centre of Composites Ar-Ge / Kimya 40395.066,78 0 Ruble 16,66 DowAksa Advanced Composites Holding BV üzerinden dolaylı ortaklığa sahip olup. Şirket’in doğrudan sermaye payı bulunmamaktadır.
LLC NCC-Neftemehanika Ar-Ge / Kimya 100000 0 Ruble 8,50 DowAksa Advanced Composites Holding BV üzerinden dolaylı ortaklığa sahip olup. Şirket’in doğrudan sermaye payı bulunmamaktadır.
LLC NCC-Alabuga Ar-Ge / Kimya 3.050.000 0 Ruble 16,66 DowAksa Advanced Composites Holding BV üzerinden dolaylı ortaklığa sahip olup. Şirket’in doğrudan sermaye payı bulunmamaktadır.
c-m-p GmbH Kimya 31000 0 Avro 25 DowAksa Advanced Composites Holding BV üzerinden dolaylı ortaklığa sahip olup. Şirket’in doğrudan sermaye payı bulunmamaktadır.

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register