Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

AKSEN – AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Ticaret Unvanı

Aksa Enerji Üretim A.Ş.

Merkez Adresi

Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, Istanbul
Telefon: 0216 681 00 00
Faks: 0216 681 57 99

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, Istanbul
Telefon: 0216 681 00 00
Faks: 0216 681 57 99

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

1. Mardin-1 Fuel-Oil Enerji Santrali: Havaalanı Karşısı, Kocalar Köyü, Kızıltepe/Mardin
2. Mardin-2 Fuel-Oil Enerji Santrali: Havaalanı Karşısı, Kocalar Köyü, Kızıltepe/Mardin
3. Şırnak İdil-2 Fuel-Oil Enerji Santrali: PS 3A Botaş Pompa İstasyonu, Midyat-İdil Yolu 50. km İdil/Şırnak
4. Kuzey Kıbrıs Kalecik Fuel-Oil Enerji Santrali: Kalecik Köyü, Yeni İskele, G. Magusa, KKTC
5. Karakurt Rüzgar Santrali: Karakurt Kasabası, Kırkağaç/Manisa
6. Belen/Atik Rüzgar Santrali: Atik Köyü/ Belen Hatay
7. Sebenoba Rüzgar Santrali: Gözene Köyü /Samandağ -Hatay
8. Şamlı Rüzgar Santrali: Yerolu Köyü No: 91 Balıkesir
9. Antalya Ali Metin Kazancı Doğal Gaz Çevrim Santrali: Antalya-Burdur Karayolu 30. km  Selimiye (Karadon) Köyü, Antalya
10. Manisa Doğal Gaz Çevrim Santrali: Gürle Köyü Yolu Üzeri,  Emlakdere Mevkii  45000 Manisa
11. Urfa Doğal Gaz Çevrim Santrali: Organize Sanayi 2. Bölge Koçören Köyü Muhtarlığı bitişiği Urfa – Antep Karayolu 16 km. Şanlıurfa
12. Kapıdağ Rüzgar Santrali: Narlı Köyü/ Erdek
13. İncesu Hidroelektrik Santrali: Sanayi Cad. No:1 İncesu Mevki Ortaköy İncesu / Çorum
14. Ayvacık/Ayres Rüzgar Santrali: Tuzla Yolu Pınardere Kavşağı, Beyalanı Mevkii Ayvacık/Çanakkale
15. Kıyıköy Rüzgar Santrali: Güven Mah. Papatya Sok. No:20 Kıyıköy/ Vize-Kırklareli
16. Bolu Göynük Termik Santrali: Himmetoğlu Köyü 14780 Göynük/Bolu

Elektronik Posta Adresi

info@aksaenerji.com.tr

Web Adresi

www.aksaenerji.com.tr

Tescil Tarihi

12.03.1997

Ticaret Sicil Numarası

366771-314353

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Vergi Dairesi

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Vergi No

0340050634

Süresi

Süresiz

Sektörü

ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR

Fiili Faaliyet Konusu

Şirket elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, satın alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST ELEKTRİK / -BIST HİZMETLER / -BIST İstanbul / -BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 100-30 / -BIST 50

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

613,169,118TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

4,750,000,000.00 TL (Dört milyar Yedi Yüz Elli Milyon Türk Lirası)

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
KAZANCI HOLDİNG A.Ş. 384523939 62.7110 79.3310
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 101911765 16.62 0
Diğer 126733414 20.6690 20.6690
TOPLAM 613169118 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Ali Metin Kazancı 189.811.516,00 30,96
Gönül Kazancı 13.423.605,00 2,19
Mehmet Kazancı 18.981.149,00 3,10
Şaban Cemil Kazancı 142.440.670,00 23,23
Necati Baykal 3.420,00 0
Tülay Kazancı 14.962.617,00 2,44
TOPLAM 379.622.977,00 61,91

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 293896220 47,93 8 kişilik Yönetim Kurulu’nun yarısını A Grubu nama yazılı pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun seçeceği adaylar arasından seçilir. Hayır
B Hamiline 1 319272898 52,07 Yok 131,600,000 TL’lik nominal bölümü borsada işlem görmektedir.
TOPLAM 613169118

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

  • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
  • Hisse Senedi
  • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
  • 21.05.2010
  • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
  • Türkiye
  • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
  • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
  • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
  • Ulusal Pazar

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Şaban Cemil Kazancı Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu başkanlığı Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği 0.0008 A Bağımsız Üye Değil
Ahmet Serdar Nişli Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yrd Makine Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve çeşitli yöneticilik görevleri A Bağımsız Üye Değil
Tülay Kazancı Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği A Bağımsız Üye Değil
Cüneyt Uygun Erkek Enerji Grup Başkanı, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Matematik/Ekonomi CFO Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve çeşitli yöneticilik görevleri B Bağımsız Üye Değil
Yağmur Şatana Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği. Anadolu İplik ve Tekstil Fabrikası San. A.Ş. ve DETUR International BV’de Yönetim Kurulu Üyeliği A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi/Üye; Riskin Erken Saptanması Komitesi/Üye
Haldun Alperat Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi B Bağımsız Üye Denetim Komitesi/Bşk
Derya Uztürk Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi B Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi/Bşk; Denetim Komitesi/Üye
Kayhan Yararbaş Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici/Kurucu Ortak B Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi/Üye; Riskin Erken Saptanması Komitesi/Bşk

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Şaban Cemil Kazancı Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu başkanlığı. Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği
Ahmet Serdar Nişli Yönetim Kurulu Başkan Yrd Makine Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve çeşitli yöneticilik görevleri
Tülay Kazancı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Cüneyt Uygun Yönetim Kurulu Üyesi. CEO Matematik/Ekonomi CFO Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve çeşitli yöneticilik görevleri
Yağmur Şatana Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği, Anadolu İplik ve Tekstil Fabrikası San. A.Ş. ve DETUR International BV’de Yönetim Kurulu Üyeliği
Fatma Utan Finans Direktörü Bankacı Finans Direktörü
Ersan Devrez Satış Operasyon ve Destek Direktörü İktisat Diğer Grup şirketlerinde Muhasebe Müdürü
Şenol İnan İşletme ve Operasyon Direktörü Elektrik Elektronik Mühendisi Operasyon ve Bakım Müdürü
Kaan Görenek Yatırım ve Planlama Direktörü (Fosil Yakıtlı Kaynaklar) Makine Mühendisi Proje ve Mühendislik Müdürü
Özlem McCann Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü İktisat Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Seda Halıcı Bütçe ve Raporlama Müdürü İşletme Bütçe ve Raporlama Müdürü
Aylin Kırhan Kurumsal Finansman Müdürü İktisat Proje Finansman Müdür Yardımcısı
Serhat Sert Yenilenebilir Kaynaklar Direktörü İnşaat/İşletme Yenilenebilir Kaynaklar Direktörü
Nesim İbrahimhakkıoğlu CFO İşletme CFO

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Özlem McCann Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü – 23.12.2013 0216 681 1053 ozlem.mccann@aksa.com.tr SPK İleri Düzey Lisansı – Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205049 – 701375
Nurdan Cengizek Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Uzmanı 0216 681 1036 nurdan.cengizek@aksa.com.tr

Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Aksa Enerji Üretim A.Ş.-Y.Ş. Elektrik üretimi 12900000 12900000 TL 100 Bağlı Ortaklık
Rasa Elektrik Üretim A.Ş. Radyatör ve elektrik üretimi 165000000 164934000 TL 99,96 Bağlı Ortaklık
Baki Elektrik Üretim Ltd. Şti. Elektrik üretimi 32000000 30400000 TL 95,00 Bağlı Ortaklık
Deniz Elektrik Üretim Limited Şirketi Elektrik üretimi 50000000 49995750 TL 99,99 Bağlı Ortaklık
İdil İki Enerji San.ve Tic.A.Ş. Elektrik üretimi 50000000 49999600 TL 99,99 Bağlı Ortaklık
Rasa Enerji Üretim A.Ş. Gıda alım-satım ve elektrik üretimi 80000000 79999800 TL 99,99 Bağlı Ortaklık
Ayres Ayvacık Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Ltd Şti Elektrik üretimi 1100000 1089000 TL 99,00 Bağlı Ortaklık
Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Limited Şirketi Elektrik üretimi 20000000 16000000 TL 80,00 Bağlı Ortaklık
Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. Elektrik üretimi / her türlü petrol, gaz, madencilik işlemleri 100000000 99993000 TL 99,99 Bağlı Ortaklık

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register