Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

ALGYO – ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ticaret Unvanı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Merkez Adresi

Muallim Naci Caddesi No : 69
34347 Ortaköy – İSTANBUL

TEL : +90 212 310 33 00 pbx
        +90 212 227 52 00 pbx

FAX : +90 212 261 84 31

İletişim Adresi

Muallim Naci Caddesi No : 69
34347 Ortaköy – İSTANBUL

TEL    : +90 212 310 33 00 pbx
           +90 212 227 52 00 pbx

FAKS : +90 212 261 84 31

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

YOKTUR

Elektronik Posta Adresi

agmyo@alarko.com.tr

Web Adresi

www.alarkoyatirim.com.tr

Tescil Tarihi

6 AĞUSTOS 1996

Ticaret Sicil Numarası

TİCARET SİCİL NO : 155313

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Vergi Dairesi

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ

Vergi No

VERGİ NO : 051 002 3040

Süresi

SÜRESİZ

Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI

Fiili Faaliyet Konusu

Şirket’in ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmektir. Bu kapsamda Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak gibi konularda iştigal etmektedir. Buna göre Şirket, faaliyet esasları, portföy yatırım politakaları ve yönetim sınırlamalarında Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyar.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-KOLEKTİF YATIRIM ÜRÜNLERİ VE YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER PAZARI
-BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. / -BIST MALİ / -BIST TEMETTÜ / -BIST TÜM / -BIST 100 / -BIST 100-30

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

ÖDENMİŞ SERMAYE : 10.650.794 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

KAYITLI SERMAYE : 20.000.000 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
ALSİM ALARKO SANAYİ TESİSLERİ VE TİCARET A Ş 3704640.9260 34.7830 34.7830
ALARKO HOLDING A.S. 1748258.8070 16.4140 16.4140
Diğer 5197894.2670 48.8030 48.8030
TOPLAM 10650794.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (YTL) Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Grubu Nama 0,01 165000 0,02 Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde 4 aday gösterme hakkı Görmez.
B Grubu Nama 0,01 235000 0,02 Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde 3 aday gösterme hakkı Görmez.
C Grubu Hamiline 0,01 10250794 0,96 % 49′ u Borsa İstanbul’ da işlem görmektedir.
TOPLAM 10650794 1

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

  • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
  • Hisse Senedi
  • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
  • 13.12.1996
  • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
  • Türkiye
  • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
  • Borsa İstanbul
  • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
  • Kurumsal Ürünler Pazarı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Mustafa FİLİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist Yönetim Kurulu Başkanı ve Komite Üyeliği Alarko Holding A.Ş. Mali İşler Koordinatörü Yoktur. Yoktur. Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Ahmet Önder KAZAZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Makina Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Enerji Grup Koordinatörü Yoktur. Yoktur. Bağımsız Üye Değil
Mehmet Alper KAPTANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Makina Mühendisi Yönetim Kurulu üyeliği Alarko Taahüt Grubu Genel Koordinatör Yardımcısı Yoktur. Yoktur. Bağımsız Üye Değil
Mehmet AHKEMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Üyeliği Alarko Holding A.Ş. Denetim Koordinatörü Yoktur. Yoktur. Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Hilmi Önder ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Maden Mühendisi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Üyeliği Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Grup Koordinatörü ve Genel Müdür Yoktur. Yoktur. Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Sarper Volkan ÖZTEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Ekonomist Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Üyeliği Fibabank Yönetim Kurulu Danışmanı Yoktur. Yoktur. Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Kudret VURGUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Ekonomist Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Üyeliği Finansman Danışmanı Yoktur. Yoktur. Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HARUN HANNE MORENO GENEL MÜDÜR ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ GENEL MÜDÜR ARAZİ GELİŞTİRME GRUP KOORDİNATÖRÜ
KADİR EKE GRUP KOORDİNATÖR YARDIMCISI – PAZARLAMA VE SATIŞ İŞLETME GRUP KOORDİNATÖR YARDIMCISI – PAZARLAMA VE SATIŞ GRUP KOORDİNATÖR YARDIMCISI – PAZARLAMA VE SATIŞ
AHMET YÜKSEL VAROL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI – MALİ VE İDARİ İŞLETME GENEL MÜDÜR YARDIMCISI – MALİ VE İDARİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI – MALİ VE İDARİ

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Metin FRANKO Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi-04.06.2014 (0212) 310 34 14 metin.franko@alarko.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Düzey 3) – Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206051-701371
Fatma ACAR Muhasebe Müdürü-04.06.2014 (0212) 310 34 63 fatma.acar@alarko.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Alarko Holding A.Ş. Portföy Yönetimi 223467000 608222 TL 0,27 İştirak
Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. Komple Tesis Taahhüdü, İnşaat ve Turizm 135072000 1196 TL 0 İştirak
Alarko Konut Projeleri Geliştirme A.Ş. Bina Projelerinin Geliştirilmesi 22193713 143 TL 0 İştirak

Diğer Hususlar

{rtf1ansiansicpg1254deff0deflang1055{fonttbl{f0fnilfcharset162 Tahoma;}}
viewkind4uc1pardf0fs15par
}

Share This Post

Lost Password

Register