Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

ANELE – ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Ticaret Unvanı

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

Merkez Adresi

Saray Mahallesi,Site Yolu Sokak,No:5/4 Ümraniye İstanbul

Tel   : (216) 636 20 00
Faks: (216) 636 25 00

İletişim Adresi

Saray Mahallesi,Site Yolu Sokak,Anel İş Merkezi,No:5 /4 Ümraniye, İstanbul

Tel:216 636 20 00 – Faks:216 636 25 00

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Elektronik Posta Adresi

investor.relations@anel.com.tr

Web Adresi

www.anel.com.tr

Tescil Tarihi

12.03.1986

Ticaret Sicil Numarası

222590

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul

Vergi Dairesi

Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi

Vergi No

069 042 0300

Süresi

Süresizdir.

Sektörü

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK / İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ

Fiili Faaliyet Konusu

Yurt içi ve yurt dışında her türlü elektrik taahhüt işleri yapmak, projelendirmek, inşaat sektörü ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında işyerleri, sanayi tesisleri, konutlar ve toplu konutları yol, tünel, metro, köprü, baraj, telefon hatları ve sair mühendislik yapıları, altyapı tesisleri, havalimanları, terminalleri, hangar ve tesisleri, alışveriş merkezleri, turizm tesisleri, spor tesisleri, eğlence merkezleri, kültür ve sosyal içerikli yapılar taahhüt etmek sureti ile doğrudan veya yap-işlet-devret modeli çerçevesinde veya karma model kapsamında veya kat karşılığı inşa etmek veya taşeron firmalara yaptırmak, pazarlamak, satmak veya kiralamak her türlü elektrik, inşaat ve taahhüt, proje işleri iştigal konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek, her türlü inşaat mühendislik mimarlık hizmetleri yapmak, konusu ile ilgili ihaleler açmak, açılmış olan ihalelere iştirak etmek ve müteahhitlik yapmak,  elektrik ve inşaat sektöründeki her türlü projenin bakım ve işletme hizmetlerini vermek, toplu konut kooperatiflerinin proje ve inşaatlarını yapmak, yaptırmak, bu konuda gerekli taahhütlerde bulunmak. Konusu ile ilgili her türlü plan proje tanzimi, mekanik, statik ve kesin hesap ve bu konularda müşavirlik hizmetlerini yaptırmak

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-ANA PAZAR
-BIST ANA / -BIST HİZMETLER / -BIST İNŞAAT / -BIST İstanbul / -BIST TÜM / -BIST TÜM-100

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

110.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

200.000.000 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
RIDVAN ÇELİKEL 48780772.9970 44.3460 53.6880
AVNİYE MUKADDES ÇELİKEL 5677038.5750 5.1610 4.2950
Diğer 55542188.4280 50.4930 42.0170
TOPLAM 110000000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (YTL) Sermayedeki Payı (%)
YOKTUR
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 1 22188841 20,17 İmtiyazlı-7 Yönetim Kurulu Üyesinden 5’ini seçme imtiyazı, Denetçi Seçiminde imtiyaz, Genel Kurul’da bir payın 2 oy hakkı vardır. Hayır
B Hamiline 1 32177682,07 29,25 İmtiyazsız Hayır
B Hamiline 1 55633476,93 50,58 İmtiyazsız Evet
TOPLAM 110000000 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

  • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
  • Hisse Senedi
  • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
  • 16.06.2010
  • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
  • Türkiye
  • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
  • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası-İMKB
  • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
  • Ulusal Pazar

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Anel Holding A.Ş. ( Rıdvan ÇELİKEL) Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı 44,35 A-B Bağımsız Üye Değil
Avniye Mukaddes ÇELİKEL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yard. Kimya Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Yard. Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 5,16 B Bağımsız Üye Değil
Mahir Kerem ÇELİKEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Matematik ve Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği 1,75 B Bağımsız Üye Değil
Merve Şirin ÇELİKEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği 0,95 B Bağımsız Üye Değil
Ahmet Bülent BATUKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Matematik. İşletme Yönetimi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği B Bağımsız Üye Değil
Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ Erkek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İş Hukuku Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Akbank T.A.Ş.. Eczacıbaşı Holding A.Ş.. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.. Türk Telekom A.Ş.. PharmaVision Holding A.Ş. Japon Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş. ve Unilever Holding A.Ş.’de danışmanlık. B Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi. Denetimden Sorumlu Komite. Riskin Erken Saptanması Komitesi
Neslihan TONBUL Kadın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Uluslararası İlişkiler. Ekonomi Cambrige Family Enterprise Group Danışmanı. Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği.New Zealand Trade and Enterprise Danışmanı. B Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi. Denetimden Sorumlu Komite. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Nejat BABÜR Mekanik Tasarım Direktörü Makina – Enerji Mühendisi Mekanik Tasarım Direktörü
Mustafa Özgür ÜNAL Proje Koordinatörü Elektrik-Elektronik Mühendisi Proje Koordinatörü
Mustafa PARAPAN Proje Koordinatörü Elektrik-Elektronik Mühendisi Proje Koordinatörü
Okan SABUNCULAR Proje Koordinatörü Elektrik Mühendisi Proje Koordinatörü
Tarık BEKMEZCİ Proje Koordinatörü Elektrik Mühendisi Proje Koordinatörü
Tolga TUTUM Proje Koordinatörü Elektrik Mühendisi Proje Koordinatörü
Turgut Alp ÇOLAKOĞLU Proje Koordinatörü Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi. Yurt Dışı Projeler Koordinatörü
Yakup AKGÜN Proje Koordinatörü Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi. Yurt içi Projeler Koordinatörü
Zafer GENÇ Proje Koordinatörü Elektrik Mühendisi Proje Koordinatörü
Enver KIR İşletme Bakım Koordinatörü Elektrik Mühendisi Proje Yöneticisi
Celal AKTAŞ Tasarım Koordinatörü Elektrik Mühendisi Tasarım Yöneticisi. Tasarım Koordinatörü
Burçin TEZEL CENGİZOĞLU Tasarım Koordinatörü Elektrik Mühendisi Tasarım Koordinatörü
Serkan KILIÇ Teklif Koordinatörü Elektrik Mühendisi Teklif Koordinatörü
Süleyman DEMİRHAN Teklif Koordinatörü Elektrik Mühendisi Teklif Yöneticisi. Teklif Koordinatörü
Cem ÖZŞEN Mali İşler ve Finans Direktörü İşletme Mali İşler ve Finans Direktörü
Nesrin BAYRAKTAR İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü İşletme İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü
Adnan EK Mali İşler Grup Yöneticisi Finans. İşletme Yönetimi Mali İşler Grup Yöneticisi
Başak ÜLKENLİ Sözleşme Yöneticisi Kamu Yönetimi Sözleşme Yöneticisi
Bige SAYRAÇ Sözleşme Grup Yöneticisi İnşaat Mühendisi Sözleşme Grup Yöneticisi
Çetin AYDINHAN Muhasebe Yöneticisi İşletme Muhasebe Yöneticisi
Çiğdem EREN İç Denetim Yöneticisi İşletme İç Denetim Yöneticisi
Nurcan ERDOĞAN İç Denetim Yöneticisi İşletme İç Denetim Yöneticisi
Efsun ULUS Finans Yöneticisi Çalışma Ekonomisi Finans Yöneticisi
Önder Mutlu BULUT Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi – Komite Üyesi İstatistik. İktisat Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi – Komite Üyesi
Ümit TANRISEVEN Bütçe ve Raporlama Yöneticisi Endüstri Mühendisi Bütçe ve Raporlama Yöneticisi

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Önder Mutlu Bulut Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi- 2013 02166362253 onder.bulut@anel.com.tr SPF İleri Düzey Lisansı /Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 205682/700951
Semra Çağlar Finansal Kontrol ve Konsolidasyon Sorumlusu- 2015 02166362253 semra.caglar@anel.com.tr SPF İleri Düzey Lisansı 206624

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN ve TİC. A.Ş. Telekomünikasyon Sistemleri 50.000.000,00 12.337.851,93 TL 24,68 İştirak
ANELYAPI GAYRİMENKUL A.Ş. Gayrimenkul alım satımı kiraya verilmesi.inşaat işleri ile iştigal etmek 44000000 20900000 TL 47,5 Bağlı Ortaklık
ANELMAK MAKİNA VE ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.Ş. Ofset projeleri takip etmek.çöpten elektrik enerjisi üretimi yapmak 6000000 0 TL Grup Şirketi
ANEL DOĞA ENTEGRE GERİ DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİ A.Ş. Elektrikli ve elektronik cihaz. ömrünü tamamlamış otomobil. uçak ve aksamları. atık kablo. atık CRT geri dönüşümünün yanısıra tehlikeli atık ara depolama. atık yönetim hizmeti. atık akümülatör geçici depolaması alanlarında faaliyet göstermek 5000000 0 TL Grup Şirketi
ANEL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Güneş enerjisi santrallerinin yatırım ve teknik danışmanlığı. projelendirme. sistem tasarımı. santral kurulumları. lisans alımı.işletme – bakım ve üretim takibi 2500000 1762500 TL 70,5 Bağlı Ortaklık
E SİSTEM ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC.A.Ş. Elektrik tüketiminde fayda sağlayacak sistemleri geliştirmek ve imal etmek 2000000 0 TL Grup Şirketi
ANELSİS MÜHENDİSLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik panosu üretimi 1265000 0 TL Grup Şirketi
KÖPÜK TURİZM VE YATÇILIK LTD.ŞTİ. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak.gemilerin limana yanaşma. limandan ayrılma.kumanya. rehberlik hizmetlerinde bulunmak. 1170000 0 TL Grup Şirketi
ANEL DAR LIBYA CONSTRUCTING & SERVICES LLC . Elektrik ve mekanik proje dizaynı.Taahhüt.İşletme.Bakım.Teknik alt yapı 1000000 650000 LYD 65 Bağlı Ortaklık
ANEL HOLDİNG A.Ş. Şirketlerin sermayelerine iştirak edilmesi.Gayrı maddi haklarının ve her türlü ticari hakların iktisap edilmesi. alınıp satılması. kiralanması. kiraya verilmesi.üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması. bu konularda sair her türlü iş ve işlemlerin yapılması.gayrimenkullerin iktisab edilmesi.Tüzel kişilere iştirak edilmesi. yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurulması. 1000000 0 TL Grup Şirketi
DOĞA GERİ DÖNÜŞÜM LTD. ŞTİ. Atık taşımacılığı ve lojistik 700000 0 TL Grup Şirketi
ANELMEP MAINTENANCE and OPERATIONS LLC Elektromekanik ve endüstriyel sistemlerinin taahhüt. tasarım. uygulama. bakım. onarım ve işletme hizmetleri 313.780,00 94000 USD 30 İştirak
ANELMARİN GEMİ ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ TİC.VE SAN.A.Ş. Gemi sektöründe ticari savaş ve özel deniz araçlarının elektrik ve elektromekanik sistemleri projelendirilmesi.montajı.taahhüdü ve bakımı 300.000,00 279000 TL 93 Bağlı Ortaklık
ANEL BG LTD. Güneş Enerjisi üretimi 200000 0 BGN Grup Şirketi
ANEL EMIRATES GENERAL CONTRACTING LIMITED L.L.C Her türlü proje taahhüt işleri 150000 73.500,00 AED 49 Bağlı Ortaklık
ENERGINIA KOMPANIA BONEV EOOD Güneş Enerjisi üretimi 94000 47000 BGN 50 İştirak
DOĞA ÇEVRE A.Ş. Atık geri dönüşümü ve çevre teknolojileri konularında danışmanlık ve distribütörlük 50000 0 TL Grup Şirketi
ANEL ENGINEERING-TECHNOLOGICAL COMPANY L.L.C Tüm Elektrik .Proje. Taahhüt. Mühendislik işleri 10000 9000 RUB 90 Bağlı Ortaklık
ANELNET TEKNİK HİZMETLER LTD.ŞTİ. Her türlü telefon santralleri ve transmisyon cihazları başta olmak üzere haberleşme tesis ve techizatlarının.ithalat.ihracat.mümessillik.lisans edinme.teknoloji transferi yoluyla üretim ve satışını yapmak ve anasözleşmede yazılı diğer işler 10000 0 TL Grup Şirketi
KRTY ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET LTD. ŞTİ Her türlü enerji sistemleri üretimi, proje geliştirme, yatırımı, enerji üretim tesislerinin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, enerji lisansları alınması, kiralanması, kiraya verilmesi 10000 0 TL Grup Şirketi
DAG-08 OOD Güneş Enerjisi Üretimi 5000 5000 BGN 100 Bağlı Ortaklık
GOLDEN SUN OOD Güneş Enerjisi Üretimi 5000 5000 BGN 100 Bağlı Ortaklık
ORION O AND M MEHDUD MESULİYYETLİ CEMİYYETİ Bakım Onarım işleri 5000 0 AZM Grup Şirketi

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register