Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

BIZIM – BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

Ticaret Unvanı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adresi

Kuşbakışı Cad.No.19 Altunizade/ Üsküdar-İSTANBUL

Telefon: 0-216-474 42 80

Faks: 0-216-474 42 75

İletişim Adresi

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ

Kuşbakışı Cad.No.19 Altunizade/ Üsküdar-İSTANBUL

Telefon: 0-216-474 42 80

Faks: 0-216-474 42 75

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Üretim Tesisi Yok.

Elektronik Posta Adresi

info@bizimtoptan.com.tr
bilgilendirme@bizimtoptan.com.tr
ir@bizimtoptan.com.tr

Web Adresi

www.bizimtoptan.com.tr
www.biziminvestorrelations.com

Tescil Tarihi

23.03.2001

Ticaret Sicil Numarası

455179

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Vergi Dairesi

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Vergi No

1780257703

Süresi

Süresiz

Sektörü

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR / PERAKENDE TİCARET

Fiili Faaliyet Konusu

Hızlı Tüketim Ürünleri Toptan Pazarlama

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST HİZMETLER / -BIST TEMETTÜ / -BIST TİCARET / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 100-30

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

40.000.000-TL (KırkmilyonTürkLirası)

Kayıtlı Sermaye Tavanı

100.000.000-TL(YüzmilyonTürkLirası)

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 21749213.84 54.3730 54.3730
EMAP LIMITED 2685330 6.7130 6.7130
Diğer 15565456.16 38.9140 38.9140
TOPLAM 40000000.00 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
1 Hamiline 1 24000000 60 Yok Borsada İşlem Görmüyor
1 Hamiline 1 16000000 40 Yok Borsada İşlem Görüyor
TOPLAM 40000000 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

  • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
  • Hisse Senedi
  • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
  • 03.02.2011
  • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
  • Türkiye
  • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
  • İMKB
  • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
  • Ulusal Pazar

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Cengiz Solakoğlu Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye kurumsal yönetim komitesi başkanı/denetim komitesi başkanı/riskin erken saptanması komitesi başkanı
Mustafa Yaşar Serdengeçti Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil
Murat Ülker Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Başkanlığı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı Bağımsız Üye Değil
Ali Ülker Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil
Hafize Nurtaç Afridi Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil
Tahsin Pamir Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Serbest Eğitmenlik ve Danışmanlık Bağımsız Üye Değil kurumsal yönetim komitesi üyesi/riskin erken saptanması komitesi üyesi
Halil Cem Karakaş Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil
Ersin Taranoğlu Erkek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Türkiye Gıda ve İçecek San. DernekleriFederasyonu Genel Sekreteri Bağımsız Üye denetim komitesi üyesi
Bendevi Palandöken Erkek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bağımsız Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Bayramali Yıldırım Genel Müdür İşletme Satış Operasyon Direktörü
Ziya Kayacan Grup CFO İşletme Mali İşler Direktörü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ziya Kayacan Grup CFO 0216 – 524 3455 ir@bizimtoptan.com.tr / ziya.kayacan@bizimtoptan.com.tr
Işıl Bük Yatırımcı İlişkileri Müdürü 0216 – 524 3455 ir@bizimtoptan.com.tr / isil.buk@bizimtoptan.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 203758 / 701033

Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Yıldız Holding A.Ş. Holding Ana Ortak-Müşavirlik Hizmetleri ve Ortak Kullanılan Hizmetler
Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret A.Ş. Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Alım-Satım
Seher Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş. Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Alım-Satım
Komili Temizlik Ürünleri Pazarlama A.Ş. Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) Hızlı Tüketim Ürünleri Alım-Satım
Tek Özel Gıda Temizlik,Sağlık Marka Hizmetleri San. veTic .A.Ş. Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Alım-Satım
Rekor Gıda Pazarlama San.ve Tic. A.Ş. Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Alım-Satım
Birlik Pazarlama San.ve Tic. A.Ş. Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Alım-Satım
Marsan Gıda San.ve Tic.A.Ş. Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Alım-Satım
Besler Gıda ve Kimya Tic.A.Ş. Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Alım-Satım
Bahar Su San.ve Tic.A.Ş. Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Alım-Satım
Öncü Pazarlama Ticaret A.Ş. Kurumsal Hizmetler Kurumsal Hizmetler
PNS Pendik San.ve Tic. A.Ş. Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Alım-Satım
Exper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. Bilişim Ürünleri İthalat-İhracat ve İmalatı Bilişim Ürünleri Alım-Satım
Güzeliş Gıda İmalat ve Paz.A.Ş. Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Alım-Satım
Reform Gıda San.ve Tic.A.Ş. Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Alım-Satım
Ülker Bisküvi San.Tic.A.Ş. Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Alım-Satım
Ülker Çikolata San.Tic.A.Ş. Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Alım-Satım
Doğa Bitkisel Ürünler San.ve Tic.A.Ş. Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Alım-Satım
Unmaş Unlu Mamülleri San. ve Tic.A.Ş. Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Alım-Satım
Ak Gıda San. ve Tic.A.Ş. Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Alım-Satım

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register