Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

BRSAN – BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ticaret Unvanı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez Adresi

Beyoğlu, Salıpazarı, Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No: 35-37

İletişim Adresi

Beyoğlu, Salıpazarı, Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No: 35-37

Telefon: (212) 393 58 00
Faks: (212) 293 31 65

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Gemlik Fabrika : Ata Mahallesi Sanayi Caddesi No:54/68 16601 Gemlik-Bursa
Halkalı Fabirka : Halkalı Cad. No: 154 34295 Sefaköy – İstanbul

Elektronik Posta Adresi

bmb.investor@borusan.com

Web Adresi

www.borusanmannesmann.com

Tescil Tarihi

12.07.1958

Ticaret Sicil Numarası

69531-5041

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Vergi Dairesi

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Vergi No

1800038140

Süresi

Sektörü

İMALAT SANAYİİ / METAL ANA SANAYİ / DEMİR, ÇELİK METAL ANA SANAYİİ

Fiili Faaliyet Konusu

A) Her nevi sınai teşebbüs kurmak ve işletmek. Bilhassa her nevi boru ve madeni eşya imalatı.

B) İhracat, ithalat, mümessillik, komisyon, taahhüt ve en geniş manasıyla ticari muamelelerle iştigal etmektir.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST İstanbul / -BIST METAL ANA / -BIST SINAİ / -BIST TEMETTÜ / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 100-30

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

141.750.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 104157266.2550 73.48 73.48
LUMBRO NOMINEES (JERSY) LTD 9450000 6.6670 6.6670
Diğer 28142733.7450 19.8530 19.8530
TOPLAM 141750000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (YTL) Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A NAMA 14175000 14175000 10 Yönetim Kurulu Üye seçiminde İmtiyaz Hayır
B NAMA 57174239,45 57174239,45 40 Hayır
B HAMİLİNE 47625535,55 47625535,55 33,93 Hayır
B HAMİLİNE 22775225 22775225 16,07 Evet
TOPLAM 141750000 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

 • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
 • Pay Senetleri
 • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
 • 12.09.1994
 • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
 • Türkiye
 • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
 • Borsa İstanbul
 • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
 • Ulusal Pazar

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Cemil Bülent Demircioğlu Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi , Borusan Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi A Bağımsız Üye Değil
Wolfgang Eging Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A Bağımsız Üye Değil
Agah Uğur Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletmeci Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi , Borusan Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi A Bağımsız Üye Değil
Gerhard Schöler Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi A Bağımsız Üye Değil
Erkan Muharrem Kafadar Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi A Bağımsız Üye Değil
Roelof Ijsbrand Baan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Riskin Erken Teşhisi Komite Başkanı. Denetim Komite Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.
Nüsret Cömert Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı. Riskin Erken Teşhisi Komite Üyesi.

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Semih Özmen Genel Müdür Makina Mühendisi Genel Müdür. Genel Müdür Yardımcısı
Zafer Atabey Genel Müdür Vekili İşletmeci Genel Müdür Yardımcısı
Kağan Arı Mali İşler, Özel Boru Üretim-Satış ve Strateji Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletmeci Genel Müdür Yardımcısı
Uğur Onbaşı Satış, Üretim ve Satınalmadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. Proje Segmenti Uluslararası İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Bora Yüksel Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü – (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi) 0212 393 57 58 bmb.investor@borusan.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı – Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 700854 – 206146
Begüm Terzioğlu Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi 0 212 393 57 99 bmb.investor@borusan.com

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

 • Ticaret Unvanı
 • Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.
 • Faaliyet Konusu
 • Yassı Çelik Üreticisi
 • Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
 • 260.000.000,00
 • Şirketin Sermayedeki Payı
 • 27.766.667,49
 • Para Birimi
 • TL
 • Şirketin Sermayedeki Payı (%)
 • 10,70
 • Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
 • İştirak

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register