Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

CRFSA – CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Ticaret Unvanı

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.

Merkez Adresi

CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No: 67 A, Blok: B, Maltepe/İstanbul

İletişim Adresi

CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi  No:67 A , Blok B, Maltepe/Ýstanbul
Tel:    0216 655 00 00
Faks: 0216 655 00 50

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Elektronik Posta Adresi

yatirimciiliskileri@carrefoursa.com

Web Adresi

www.carrefoursa.com

Tescil Tarihi

12.09.1991

Ticaret Sicil Numarası

278724-226306

Ticaret Sicil Memurluğu

Istanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Vergi Dairesi

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Vergi No

2030017071

Süresi

Sektörü

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR / PERAKENDE TİCARET / BÜYÜK MAĞAZALAR

Fiili Faaliyet Konusu

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET/ BÜYÜK MAĞAZALAR

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST HİZMETLER / -BIST TİCARET / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 100-30

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

700.000.000,00 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

1.500.000.000,00 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 354239052.7890 50.6060 50.6060
CARREFOUR NEDERLAND BV 322129074.2850 46.0180 46.0180
Diğer 23631872.9260 3.3760 3.3760
TOPLAM 700000000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Carrefour 322129079,40 46,02
Sakıp Sabancı Holding Anonim Şirketi 49977316,61 7,14
TOPLAM 372106396,01 53,16

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 0,01 700000000,00 100,00 GÖRÜYOR
TOPLAM

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

 • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
 • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
 • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
 • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
 • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Haluk Dinçer Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
Pierre Jean Jérome Sivignon Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
Temel Cüneyt Evirgen Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Zeynel Korhan Bilek Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Neriman Ülsever Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Barış Oran Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Seyfettin Ata Köseoğlu Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Jerome Marie Godeffroy Guillaume Bedier Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Franck Emile Tassan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Jean Pierre Marcel Raymond Audebourg Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Sitare Sezgin Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Özgür Öncül Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ziya Hakan ERGİN Genel Müdür
Şenol ARPACI Satış Direktörü
Ziya Hakan ERGİN (Vekaleten) Kategori Direktörü
Kutay KARTALLIOĞLU Finans Direktörü
Asena YALINIZ İnsan Kaynakları Direktörü
Önder KAPLANCIK Bilgi Sistemleri Direktörü
Öner ÇELEBİ Strateji Direktörü
M. Necati ÖZDENİZ CRM ve Pazarlama Direktörü
Burçin ÇELİK Tedarik Zinciri Direktörü
Onur EHLİZ Yatırım ve İnşaat Direktörü
Hakan İNAN Risk ve Kayıpları Önleme Direktörü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Şerafettin Karakış Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi- 04.09.2015 (212) 385 81 64 yatirimciiliskileri@carrefoursa.com SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI / KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI LİSANSI 203738 / 700270
Av. Ayşe Tuğçe Karagözlü Baş Hukuk Müşaviri- 24.10.2014 0216 655 1512 – 0530 462 0707 yatirimciiliskileri@carrefoursa.com
Ümit Kocagil Muhasebe, Vergi ve Raporlama Grup Müdürü- 24.10.2014 0216 655 1405 ukocagil@carrefoursa.com

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

 • Ticaret Unvanı
 • Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme A.Ş.
 • Faaliyet Konusu
 • İnşaat İşleri
 • Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
 • 113264693,28
 • Şirketin Sermayedeki Payı
 • 113264693,28
 • Para Birimi
 • TL
 • Şirketin Sermayedeki Payı (%)
 • 100
 • Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
 • BAĞLI ORTAKLIK

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register