Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

DEVA – DEVA HOLDİNG A.Ş.

Ticaret Unvanı

DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adresi

HALKALI MERKEZ MH. BASIN EKSPRES CD. NO.1
34303 KÜÇÜKÇEKMECE-İSTANBUL

TEL:    0212-692 92 92
FAKS: 0212-697 02 08

İletişim Adresi

HALKALI MERKEZ MAH. BASIN EKSPRES CAD. NO.1
34303 KÜÇÜKÇEKMECE-İSTANBUL

TEL   : 0212-692 92 92
FAKS: 0212-697 02 08

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Kartepe Üretim Tesisi
Ulus Mah. Ankara Cad. No. 2 Kartepe-KOCAELİ
Tel: 0262-317 88 00

Çerkezköy Üretim Tesisi
Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Cad. No.32 Çerkezköy-TEKİRDAĞ
Tel: 0282-735 20 00

Çerkezköy API Üretim Tesisi
Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Mahallesi Fatih Bulvarı No:26 Çerkezköy-TEKİRDAĞ
Tel: 0282-758 17 71-73

Elektronik Posta Adresi

deva@deva.com.tr

Web Adresi

www.deva.com.tr

Tescil Tarihi

22.09.1958

Ticaret Sicil Numarası

70061/5967

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul

Vergi Dairesi

Büyük Mükellefler

Vergi No

294 000 0234

Süresi

Şirketin müddeti süresizdir.

Sektörü

İMALAT SANAYİİ / KİMYA, PETROL KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER / DİĞER KİMYASAL ÜRÜNLER SANAYİİ

Fiili Faaliyet Konusu

Beşeri ilaç ve ilaç hammaddesi üretim ve pazarlaması

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK / -BIST SINAİ / -BIST Tekirdağ / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 100-30

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

200.000.000.- TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

500.000.000 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
EASTPHARMA S.A.R.L. 164424760.1360 82.2120 82.2120
Diğer 35575239.8640 17.7880 17.7880
TOPLAM 200000000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
PharmaInvest Master Account LP 85970437 42,99
Emerging Value Opportunities Fund Master Account LP 23769282 11,88
D. E. Shaw Laminar Portfolios, L.L.C. 13621329 6,81
Gavea Master Fund Ltd. 6198847 3,10
Griffin Eastern European Fund 3115982 1,56
Emerging Income Fund Master Account LP 2101815 1,05
Global Energy Fund 371153 0,19
Griffin Ottoman Fund 886771 0,44
Raffles Associates L.P. 698831 0,35
Diğer 27690313 13,84
TOPLAM 164424760 82,21

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 0,05 0 Kar payında, oy hakkında, yönetim kurulu üyeliğinde imtiyaz Borsada işlem görmüyor
B Nama 0,01 0,05 0 Oy hakkında, yönetim kuruluna üye seçiminde imtiyaz Borsada işlem görmüyor
C Hamiline 0,01 199999999,90 100 Yoktur Borsada işlem görüyor
TOPLAM 200000000 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Paylar 24.03.1986 Türkiye Borsa İstanbul Ulusal Pazar
Tahvil 09.05.2013 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Philipp Daniel Haas Erkek Yönetim Kurulu Başkanı-İcracı Üye Kıdemli Yatırım Danışmanı Yönetim Kurulu Başkanı – CEO Eastpharma Ltd- New Life Yaşam Sigorta A.Ş.-Eastpharma İlaç Üretim Pazarlama San.ve Tic.AŞ.-Vetaş Veteriner ve Tarım İlaç.A.Ş. ve Saba İlaç San ve Tic.AŞ.de Yönetim Kurulu Başkanı-Haas Consulting Yetkili – Eastpharma Sarl. – Lypanosys Pte Limited Yönetim Kurulu Üyesi. Eastpharma Canada Ltd. Deva Health Care A.G. Deva Holdings Australia Pty Ltd. Deva Holdings NZ Ltd ve Fairfax Pharma Gmbh Yönetici. 0.00003 Bağımsız Üye Değil
Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. (Adına Mesut Çetin) Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-İcracı Üye Matematik Bölümü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – CFO Eastpharma Ltd ve Eastpharma Canada Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi. Vetaş Veteriner ve Tarım İlaç.A.Ş. ve Saba İlaç San ve Tic.AŞ.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-CFO. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI AŞ. A Grubu Paylar Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi. Riskin Erken Saptanması Komitesi – Üye
Cüneyt Demirgüreş Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Yöneticisi Yönetim Kurulu Üyesi Baytur Motorlu Vas. Ticaret A.Ş. ve Baylas Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Koç Üniversitesi Kıdemli Öğretim Görevlisi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi – Başkan
Ayşecik Haas Kadın İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik-Elektronik Mühendis-Ekonomi Mastırı Yönetim Kurulu Üyesi Karma RadyoTelevizyon ve Yayıncılık A.Ş.. Fenerbahçe Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş.. Beyaz Radyo Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.. N.A.R.G. Holding A.Ş.. Ares Radyo Televizyon ve Yayıncılık A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Yayın Kurulu Üyesi. Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi – Üye
Tuncay Cem Akkuş Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik-Elektronik Mühendis Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite – Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Philipp Daniel Haas CEO Kıdemli Yatırım Danışmanı Yönetim Kurulu Başkanı – CEO
Mesut Çetin CFO Matematik Bölümü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – CFO
Doğan Varinlioğlu Pazarlama, Satış & Ticaret, Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Eczacı Deva Satış ve Pazarlama Direktörü – Satış, Pazarlama ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı
Altuğ Uysal Üretim & Kalite Operasyonları, Projeler Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Üretim Tesisi Direktörü – Üretim Operasyonları ve Projeler Direktörü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mesut Çetin Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi-Yönetim Kurulu Başkan Yrd.-CFO 212 692 92 50 mcetin@deva.com.tr
Rıza Yıldız Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi-Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü 212 692 94 20 ryildiz@deva.com.tr
Gülseren Mahmutoğlu Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi-Hazine ve Ortaklarla İlişkiler Müdür Yrd. 212 692 94 21 gmahmutoglu@deva.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 205732 700820

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş Veteriner ve tarım ilaçlarının üretim ve pazarlaması. 42.130.000,00 41.966.274 TL 99,60 Bağlı Ortaklık
Deva Holdings NZ Ltd. Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Yeni Zelanda ve Avusturalya’da satış ve dağıtımı. 150.000,00 150.000,00 NZD 100,00 Bağlı Ortaklık
Fairfax Pharma Gmbh Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Almanya’da satış ve dağıtımı. 25.000,00 25.000,00 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Deva Healtcare AG Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların İsviçre’de satış ve dağıtımı. 100.000,00 100.000,00 CHF 100 Bağlı Ortaklık

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

 • Sermaye Piyasası Aracının Niteliği
 • Tahvil
 • İhraç Tavan Tutarı
 • 100.000.000 TL
 • Yurtiçi/Yurtdışı
 • Yurtiçi
 • İhraç Tavanı Başlangıç – Bitiş Tarihi
 • 19.04.2013-18.04.2014
 • Satış Yöntemi
 • Nitelikli
 • Varsa Fon Kullanıcısı

Share This Post

Lost Password

Register