Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

DGGYO – DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ticaret Unvanı

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Merkez Adresi

Doğuş Center Maslak, Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi No:4/23 34398 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL

Telefon: 0212 335 2850
Faks     : 0212 335 2899 

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Doğuş Center Maslak, Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi No:4/23 34398 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL

Telefon: 0212 335 2850
Faks     : 0212 335 2899 

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olduğundan üretim tesisi bulunmamaktadır.

Elektronik Posta Adresi

E-mail Adresi: info@dogusgyo.com.tr

Web Adresi

Web Adresi: www.dogusgyo.com.tr

Tescil Tarihi

Tescil Tarihi:30.07.1997

Ticaret Sicil Numarası

Ticaret Sicil No: 373764-321346

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Vergi Dairesi

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Vergi No

Vergi No: 648 008 1489

Süresi

Şirket sürekli faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.

Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI

Fiili Faaliyet Konusu

Gayrimenkule ve Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçlarına, Gayrimenkul Projelerine, Gayrimenkule Dayalı Haklara ve Sermaye Piyasası Araçlarına Yatırım Yapılması

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-KOLEKTİF YATIRIM ÜRÜNLERİ VE YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER PAZARI
-BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. / -BIST KURUMSAL YÖNETİM / -BIST MALİ / -BIST TÜM / -BIST TÜM-100

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

Tahsisli sermaye arttırımı sonrası şirketimizin sermayesi;

227.208.155

Kayıtlı Sermaye Tavanı

500.000.000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 213048052.2170 93.7680 93.7680
Diğer 14160102.7830 6.2320 6.2320
TOPLAM 227208155.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (YTL) Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 1874849,75 0,8252 Yönetim Kurulu Üyeleri seçiminde aday gösterme Borsada işlem görmüyor
B Hamiline 1 35052949,97 15,4277 yok Borsada işlem görmüyor
B Hamiline 1 190280355,28 83,7472 yok Borsada işlem görüyor
TOPLAM 227208155 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

  • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
  • Pay Senedi
  • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
  • 25.03.1998
  • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
  • Türkiye
  • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
  • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
  • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
  • Kurumsal Ürünler Pazarı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Hüsnü AKHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO, Doğuş Gayrimenkul, Hedef Medya Tanıtım İnteraktif Medya Pazarlama, Doğuş Fotoğrafçılık, Doğuş Spor Moda ve Medya Hizmetleri, Doğuş Enerji, Doğuş Sağlık Yaşam, Körfez Bankacılık, Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Biişim Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanlığı, D Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve TÜVTÜRK, Doğuş İnşaat Yönetim Kurulu Üyeliği. Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Ekrem Nevzat ÖZTANGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdürlüğü, D.Ream Doğuş Restaurant Grubu şirketleri ve Doğuş SK Girişim Sermayesi Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Garanti Emeklilik, Doğuş Otomotiv, Doğuş Oto, Doğuş Enerji Toptan Elektrik Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelikleri, Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve TOBB Sermaye Piyasası Sektör Meclisi Üyeliği, Genç Başarı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Hayrullah Murat AKA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği, Doğuş Oto Pazarlama, VDF Finansman, Faktoring, Sigorta ve Filo Kiralama şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim/Risk Komitesi Başkanlığı, Doğuş Spor Yatırımları, Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, DGS Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Hasan Hüsnü GÜZELÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Yöneticisi, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, şirket Yönetim Kurulu Hukuk Danışmanı Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ve Baş Hukuk Müşaviri, SPK Komite Üyesi ile Disiplin Komitesi Başkanı, Doğuş Oto Pazarlama A.Ş. ve Doğuş Yayın Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, TSPB Disiplin Komitesi Başkanı ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye; Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
Mustafa Sabri DOĞRUSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Türkiye Kurumsal Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi, MD Yönetim ve Stratejik Danışmanlık-Kurucu Ortak, bazı şirketlerde İcra ve Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite-Başkan; Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan; Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
Özlem TEKAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici TAV Hava Lİmanları Holding Grup İnsan Kaynakları Direktörlüğü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, TAV Öğrenme ve İnovasyon Merkezi Başkanı, Sivil Toplum Örgütleri aktif katılımcı, Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite-Üye; Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÇAĞAN ERKAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
NAZLI YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Mali İşler Genel Müdür Yrd.
ERTAN BARIN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Proje Yönetimi Genel müdür Yrd.
M. CEM ENGİN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kurumsal İletişim Genel Müdür Yrd.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 0212 335 2850 Hguzeloz@dogusgrubu.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 201358 ve 700296
NAZLI YILMAZ Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli 0212 335 2850 nazliyi@dogusgyo.com.tr

Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register