Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

ECILC – EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ticaret Unvanı

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Merkez Adresi

Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 34394 Levent, İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

İletişim Adresi Telefon Faks
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent 34394, İstanbul (212) 350 80 00
Kanyon Ofis Büyükdere Caddesi 185 Levent 34394, İstanbul (212) 371 70 00 (212) 371 73 99

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Elektronik Posta Adresi

eis@eczacibasi.com.tr

Web Adresi

www.eis.com.tr
www.eczacibasi.com.tr

Tescil Tarihi

24 Ekim 1951

Ticaret Sicil Numarası

44943

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Vergi Dairesi

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Vergi No

3260019685

Süresi

Süresiz

Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

Fiili Faaliyet Konusu

Şirket’in fiilen üretim faaliyeti olmayıp, mevcut Bağlı Ortaklıkları, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkları ve İştirakleri ile bir holding yapısındadır.
Bu yapı içinde, direkt olarak gayrimenkul geliştirme faaliyetlerinde bulunmakta; ortaklıkları vasıtasıyla sağlık, tüketim ürünleri, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST HOLDİNG VE YATIRIM / -BIST İstanbul / -BIST MALİ / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 100-30 / -BIST 50

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

Çıkarılmış Sermaye: 548.208.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

1.920.000.000 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
ECZACIBAŞI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 277476368.34 50.6150 50.6150
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKET 158650170.91 28.94 28.94
Diğer 112081460.75 20.4450 20.4450
TOPLAM 548208000.00 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
EİS Eczacıbaşı İlaç. Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 103446073 18,87
Rahmi Faruk Eczacıbaşı 54685202 9,98
Ferit Bülent Eczacıbaşı 49945746 9,11
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. 32020785 5,84
Yapı İş Yatırım Emlak Ve İnşaat A.Ş. 23500901 4,29
Cennet Koyu Turizm İşletmeleri San.A.Ş. 4739455 0,86
Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. 4715630 0,86
Filiz Sarper 2749319 0,50
Nükhet Eczacıbaşı 1673257 0,31
TOPLAM 277476368 50,62

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (YTL) Toplam Nominal Değer (YTL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
YOK HAMİLİNE 0,01 379736170 69,27 YOK İŞLEM GÖRMÜYOR
YOK HAMİLİNE 0,01 168471830 30,73 YOK İŞLEM GÖRÜYOR
TOPLAM 548208000 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

  • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
  • Hisse Senedi
  • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
  • 25.06.1990
  • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
  • Türkiye
  • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
  • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
  • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
  • Ulusal

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ferit Bülent Eczacıbaşı Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Yüksek Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
Rahmi Faruk Eczacıbaşı Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletmeci Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eczacıbaşı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
Mustafa Sacit Basmacı Erkek Üye Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi Eczacıbaşı Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı ve Genel Müdürü Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi – Komite Üyesi
Ayşe Deniz Özger Kadın Üye Eczacı Yönetim Kurulu Üyesi, Sağlık Grubu Başkan Yardımcısı, Sağlık Grubu Başkanı Danışmanı Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. / Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. / Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş. / Eczacıbaşı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi – Komite Üyesi
Şenol Süleyman Alanyurt Erkek Bağımsız Üye Makine Mühendisi, İşletme Yönetimi Uzmanı Teknik Danışman (Topluluk dışı bir kuruluşta) Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite – Komite Başkanı
Akın Dinçsoy Erkek Bağımsız Üye Kimya Yüksek Mühendisi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite – Komite Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi – Komite Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi – Komite Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Elif Neşe Çelik Genel Müdür Eczacı Yoktur. Eczacıbaşı- Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Genel Müdür / İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Deniz Özger Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Yönetim Kurulu Üyesi, Sağlık Grubu Başkan Yardımcısı, Sağlık Grubu Başkanı Danışmanı Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi / Eczacıbaşı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Avcı Mali İşler Müdürü Yeminli Mali Müşavir Mali İşler Müdürü Eczacıbaşı Holding A.Ş. – Başdenetçi / Eczacıbaşı Sigorta Acenteliği A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi / Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi
Gülnur Günbey Kartal SPK İlişkileri ve Raporlama Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Müdürü SMMM İç Denetim Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yoktur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gülnur Günbey Kartal SPK İlişkileri ve Raporlama Müdürü / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Yatırımcı İlişkileri Müdürü (212) 371 73 94 gulnur.gunbey@eczacibasi.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 204571
Görevlendirme Tarihi: 1 Kasım 2006 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 700606
Betül Aktekin Aytar Ticari Muhasebe Sorumlu Uzmanı / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi (212) 371 73 91 betul.aytar@eczacibasi.com.tr
Görevlendirme Tarihi: 15 Mayıs 2015

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. İlaç satış ve pazarlaması 47.600.000,00 47.561.920,00 TL 99,92 Bağlı Ortaklık
Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. İnşaat 2.500.000,00 2.487.353,00 TL 99,49 Bağlı Ortaklık
Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. İlaç satış ve pazarlaması 50.000,00 47.350,00 TL 94,7 Bağlı Ortaklık
Eczacıbaşı İlaç (Cyprus) Ltd. İlaç satış ve pazarlaması 62.700,00 31.350,00 TL 50 Bağlı Ortaklık
Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İlaç, serum üretimi ve satışı 172.426.889,00 86.206.671,24 TL 50 İş Ortaklığı
Eczacıbaşı Baxalta Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İlaç ithalatı, satışı ve pazarlaması 50000 25000 TL 50 İş Ortaklığı
Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tanı ürünleri üretimi ve satışı 25.000.000,00 12.499.500,00 TL 50 İş Ortaklığı
Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel bakım ürünleri satış ve pazarlaması 73.930.000,00 35.582.509,00 TL 48,13 Bağlı Ortaklık
Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş. Kişisel bakım ürünleri satışı 2.500.000,00 1.175.000,00 TL 47 İş Ortaklığı
Eczacıbaşı Holding A.Ş. İştirakte bulunmak 213.000.000,00 79.408.613,00 TL 37,28 İştirak
Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. Dışsatım hizmetleri yürütmek 3.481.000,00 917.666,00 TL 26,36 İştirak
Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Karo üretimi 260.000.000,00 65.000.000,00 TL 25 İştirak
Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi işlem hizmetleri yürütmek 4.323.000,00 484.626,00 TL 11,21 İştirak
Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş. Evde bakım ve tedavi hizmeti vermek 6.500.000,00 22.750,00 TL 0,35 Bağlı Menkul Kıymet

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register