Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

ERBOS – ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Ticaret Unvanı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez Adresi

Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 KAYSERİ
Tel: 0 (352) 311 35 11
Faks: 0 (352) 311 35 16

İletişim Adresi

Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 KAYSERİ
Tel: 0 (352) 311 35 11
Faks: 0 (352) 311 35 16

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 KAYSERİ
Tel: 0 (352) 311 35 11
Faks: 0 (352) 311 35 16

Elektronik Posta Adresi

erbosan@erbosan.com.tr

Web Adresi

www.erbosan.com.tr

Tescil Tarihi

26.03.1974

Ticaret Sicil Numarası

6537

Ticaret Sicil Memurluğu

KAYSERİ

Vergi Dairesi

MİMARSİNAN

Vergi No

3390031061

Süresi

50 YIL

Sektörü

İMALAT SANAYİİ / METAL ANA SANAYİ / DEMİR, ÇELİK METAL ANA SANAYİİ

Fiili Faaliyet Konusu

Düz dikişli siyah, galvanizli çelik boru, profil imalatı ve çinko kalsin üretim ve satışı

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-ANA PAZAR
-BIST ANA / -BIST Kayseri / -BIST METAL ANA / -BIST SINAİ / -BIST TEMETTÜ / -BIST TÜM / -BIST TÜM-100

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

5.220.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

20.000.000 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
NAZİFE ÖZBIYIK 349718 6.70 6.70
MAHMUT ÖZBIYIK 313556.50 6.0070 6.0070
MEHMET ÖZBIYIK 313547 6.0070 6.0070
MÜRÜVET ÖZBIYIK 304550 5.8340 5.8340
KADRİYE HASOĞLU 279561 5.3560 5.3560
HATİCE ÖZBIYIK 266202.8050 5.10 5.10
Diğer 3392864.6950 64.9960 64.9960
TOPLAM 5220000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
YOK. 0 0
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 0,01 92 0,01 %10 Kar Payı İmtiyazı Borsada İşlem Görmemekte
C Hamiline 0,01 5219908 99,99 İmtiyazsız Borsada İşlem Göermekte
TOPLAM 5220000 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

  • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
  • HİSSE SENEDİ
  • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
  • 14.04.1995
  • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
  • TÜRKİYE
  • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
  • İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
  • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
  • ULUSAL PAZAR

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Mahmut ÖZBIYIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makina Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Yok 6.01 Bağımsız Üye Değil
Mehmet ÖZBIYIK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletmeci Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yok 6.01 Bağımsız Üye Değil
Yalçın BESCELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makina Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Yok 0.32 Bağımsız Üye Değil
Hüsamettin ÇETİNBULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Yok 1.11 Bağımsız Üye Değil
Şaban ALTUNBAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yok 0.01 Bağımsız Üye Değil
Mahmut ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletmeci Denetçi Yok 0.01 Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
HAKAN GÜRKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Mühendisi Denetçi Yok 0.09 Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Mahmut ÖZBIYIK Yönetim Kurulu Başkanı Makina Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı
Şaban ALTUNBAĞ Genel Müdür Endüstri Mühendisi Genel Müdür

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
YUNUS ZENGİN Yatırımcı İlişkileri Bölümü bölüm yöneticisi 25.12.2014 (352) 311 35 11 yatirimci@erbosan.com.tr SPK Bağımsız Denetim Lisansı- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı- Türev Araçlar Lisansı- Kredi Derecelendirme Lisansı 801168-205316-700819-306089-602086
NURİ FAYDALI Yatırımcı İlişkileri Bölümü bölüm personeli 25.12.2014 (352) 311 35 11 muhasebe@erbosan.com.tr

Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
YOK.

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register