Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

FENER – FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

Ticaret Unvanı

Fenerbahçe Futbol AŞ

Merkez Adresi

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Maraton Girişi, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

 • İletişim Adresi
 • Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Maraton Girişi, Kızıltoprak, Kadıköy, 34724-İstanbul
 • Telefon
 • 0216 542 19 07
 • Faks
 • 0216 542 19 56

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Sınai üretim tesisi yoktur.

Elektronik Posta Adresi

yatirimciiliskileri@fenerbahce.org

Web Adresi

http://www.fenerbahce.org/fbfutbol/

Tescil Tarihi

10.06.1998

Ticaret Sicil Numarası

397171-344753

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu

Vergi Dairesi

Göztepe

Vergi No

9260071731

Süresi

Süresiz

Sektörü

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER / TOPLUM HİZMETLERİ SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER / SPOR HIZMETLERİ

Fiili Faaliyet Konusu

Futbola ilişkin faaliyetler.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST HİZMETLER / -BIST İstanbul / -BIST SPOR / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 100-30

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

28.280.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

125.000.000 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
FENERBAHÇE SPOR KULÜ BÜ 18966808 67.0680 67.0680
Diğer 9313192 32.9320 32.9320
TOPLAM 28280000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (YTL) Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 10.250.000 10.250.000 36,25 Yönetim Kurulu üye seçiminde imtiyaz. Esas sözleşme 22. madde (a) – (k) bendleri arasında (a ve k dahil) bahsedilen konularda karar alınabilmesi için (A) grubu paylar malikinin olumlu oyu aranır. Borsada işlem görmüyor.
B Hamiline 8.716.808,00 8.716.808,00 30,82 Borsada işlem görmüyor.
B Hamiline 9.313.192,00 9.313.192,00 32,93 Borsada işlem görüyor.
TOPLAM 28.280.000,00 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

 • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
 • Pay (B Grubu)
 • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
 • 20.02.2004
 • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
 • Türkiye
 • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
 • BIST
 • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
 • Ulusal

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Aziz Yıldırım Erkek Başkan İş adamı Yönetim Kurulu Başkanı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. (Maktaş İnşaat AŞ) Bağımsız Üye Değil
Mahmut Nedim Uslu Erkek Başkan Vekili İş adamı Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. (Day İnşaat Turizm Tekstil ve Dış Ticaret A.Ş.) Bağımsız Üye Değil İcra Kurulu Üyesi
Ahmet Önder Fırat Erkek Üye İş adam Kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. Bağımsız Üye Değil İcra Kurulu Üyesi
Salih Ozan Balaban Erkek Üye Profesyonel Yönetici Emaar Türkiye şirketinde üst düzey yönetim görevi vardır. Bağımsız Üye Değil İcra Kurulu Üyesi
Mehmet Tahir Sarıoğlu Erkek Üye İş adamı Kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. (Sarıoğlu Denizcilik) Bağımsız Üye Değil İcra Kurulu Üyesi
Mithat Yenigün Erkek Üye İş adamı Yönetim Kurulu Üyesi Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır.(Yenigün İnşaat San. ve Tic. AŞ) Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Tespiti Komitesi Üyesi
Nihat Özbağı Erkek Üye İş adamı Yönetim Kurulu Üyesi Fenerbahçe Spor KulübüYönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır.(Mön İnşaat ve Tic. Ltd. Şti) Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Ahmet Vefa Küçük Erkek Üye İş adamı Kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır.(Dinamik Yapı San.Tic. AŞ) Bağımsız Üye Riskin Erken Tespiti Komitesi Başkanı /Denetim Komitesi Üyesi
Ali İhsan Karacan Erkek Üye Emekli Akademisyen Bağımsız Üye Riskin Erken Tespiti Komitesi Üyesi /Denetim Komitesi Üyesi /Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Engin Dumanlı Genel Müdür Finans Uzmanı
Serdar Yıldız Mali İşler Direktörü SMMM

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Serdar Yıldız Mali İşler Direktörü 18.07.2013 (0216) 542 16 23 serdaryildiz@fenerbahce.org Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3. Kurumsal Yönetim Derecelendirme. Kredi Derecelendirme. Sırasıyla: 203539. 700372. 600356
Sibel Keskin Yatırımcı İlişkileri ve Raporlama Uzmanı 18.01.2016 (0216) 542 16 72 sibel.keskin@fenerbahce.org

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

 • Ticaret Unvanı
 • Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş (Fenerium)
 • Faaliyet Konusu
 • Fenerbahçe lisanslı ürünlerinin üretim. dağıtım. satış ve pazarlanması
 • Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
 • 5.000.000,00
 • Şirketin Sermayedeki Payı
 • 4.125.000,00
 • Para Birimi
 • TL
 • Şirketin Sermayedeki Payı (%)
 • 82,50
 • Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
 • Bağlı Ortaklık

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

 • Sermaye Piyasası Aracının Niteliği
 • Tahvil
 • İhraç Tavan Tutarı
 • 100.000.000 TL
 • Yurtiçi/Yurtdışı
 • Yurtiçi
 • İhraç Tavanı Başlangıç – Bitiş Tarihi
 • 04.03.2014 – 01.03.2016
 • Satış Yöntemi
 • Tahsisli/Nitelikli
 • Varsa Fon Kullanıcısı

Share This Post

Lost Password

Register