Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

GLYHO – GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Ticaret Unvanı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Merkez Adresi

RIHTIM CADDESİ NO: 51 KARAKÖY/ İSTANBUL

İletişim Adresi

RIHTIM CADDESİ NO: 51 KARAKÖY/ İSTANBUL
TEL :0 212 244 60 00
FAKS :0 212 244 61 61

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

-.-

Elektronik Posta Adresi

investor@global.com.tr

Web Adresi

www.globalyatirim.com.tr

Tescil Tarihi

01 Haziran 1990

Ticaret Sicil Numarası

265814

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU

Vergi Dairesi

HALİÇ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ

Vergi No

3960051025

Süresi

ŞİRKET SÜRESİZ OLARAK KURULMUŞTUR.

Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

Fiili Faaliyet Konusu

Holding’in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST HOLDİNG VE YATIRIM / -BIST İstanbul / -BIST KURUMSAL YÖNETİM / -BIST MALİ / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 100-30

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

193.500.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 650.000.000,-TL (altıyüzellimilyonTL) olup herbiri 1 Krş (birKrş) nominal değerde 65.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
MEHMET KUTMAN 40115966.86 20.7320 20.7320
TURKCOM TURİZM ENERJİ İNŞAAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş. 27411938 14.1660 14.1660
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 18017730.49 9.3110 9.3110
Diğer 107954364.65 55.7910 55.7910
TOPLAM 193500000.00 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A NAMA 0,01 0,20 0 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme Görmüyor
D NAMA 0,01 10000 0 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme Görmüyor
E NAMA 0,01 15000 0,01 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme Görmüyor
C NAMA 0,01 19347499,8 99,99 İmtiyazı Yok Görüyor
TOPLAM 193.500.000 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

  • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
  • Hisse Senedi
  • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
  • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
  • Türkiye
  • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
  • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
  • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
  • Ulusal Pazar

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Mehmet Kutman Erkek Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür 28.69 A Bağımsız Üye Değil
Erol Göker Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi 0.22 A Bağımsız Üye Değil
Ayşegül Bensel Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi D Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Adnan Nas Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Tüm Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Serdar Kırmaz Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 0.105 E Bağımsız Üye Değil
Oğuz Satıcı Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Tüm Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Jerome Bernard Jean Auguste Bayle Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Tüm Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi/ Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Mehmet Kutman Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür
Erol Göker Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ayşegül Bensel Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar Kırmaz Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuz Satıcı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Adnan Nas Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Jerome Bernard Jean Auguste Bayle Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Göknil Akça İnsan Kaynakları Direktörü
Aslı Gülhan Su Ata Yatırımcı İlişkileri Direktörü Global Liman İşletmeleri A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Direktörü
Uğur Aydın Baş Hukuk Müşaviri Baş Hukuk Müşaviri
Mehmet Ali Deniz Direktör Direktör
Murat Engin Bilgi Teknolojileri Direktörü Bilgi Teknolojileri Direktörü
Mehmet Kerem Eser Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı
Çağrı Kutlu Hazine Direktörü Hazine Direktörü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Aslı Gülhan SU ATA Yatırımcı İlişkileri Direktörü – 17/09/2015 +90 (212) 244 60 00 aslia@global.com.tr SPK İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 204010/700378
Begüm Döşlüoğlu Kıdemli Yatırımcı İlişkileri Uzmanı – 17/09/2015 +90 (212) 244 60 00 begumd@global.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Global Menkul Değerler A.Ş. Aracılık Hizmeti 40000000 26972000 TL 67,43 Bağlı Ortaklık
Global Financial Products Ltd. Finansal Yatırımlar 29305099 29305099 TL 100,00 Bağlı Ortaklık
Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta Acenteliği 50000 50000 TL 100,00 Bağlı Ortaklık
Global Liman İşletmeleri A.Ş. Liman İşletmeciliği 66253100 66253100 TL 100,00 Bağlı Ortaklık
Ege Liman İşletmeleri A.Ş. Liman İşletmeciliği 7250000 5256250 TL 72,50 Bağlı Ortaklık
Bodrum Liman İşletmeleri A.Ş Liman İşletmeciliği 18000000 10800000 TL 60,00 Bağlı Ortaklık
Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. Liman İşletmeciliği 22050000 22050000 TL 100,00 Bağlı Ortaklık
Ege Global Madencilik San.ve Tic. A.Ş. Maden Yatırımları 12000000 10198800 TL 84,99 Bağlı Ortaklık
Mavi Bayrak Tehlikeli Atık İmha Sistemleri San.ve Tic.A.Ş. Atık İmha Sistemleri 1500000 1500000 TL 100,00 Bağlı Ortaklık
Salıpazarı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. İnşaat Yatırımları 200000 200000 TL 100,00 Bağlı Ortaklık
Güney Maden İşletmeciliği A.Ş. Maden İşletmeciliği 50000 50000 TL 100,00 Bağlı Ortaklık
Neptune Denizcilik Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. Denizcilik Yatırımları ve İşletmeciliği 50000 50000 TL 100,00 Bağlı Ortaklık
Nesa Madencilik San.ve Tic.A.Ş. Maden İşletmeciliği 50000 50000 TL 100,00 Bağlı Ortaklık
Vespa Enterprises (Malta) Ltd. Turizm Yatırımları 3478 3476 TL 99,93 Bağlı Ortaklık
Maya Turizm Ltd. Turizm Yatırımları 1000000 749600 TL 74,96 Bağlı Ortaklık
Galata Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Elektrik Üretimi 51656250 43902647 TL 84,99 Bağlı Ortaklık
Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. Elektrik Üretimi 84000000 84000000 TL 100,00 Bağlı Ortaklık
Tora Yayıncılık A.Ş. Yayıncılık 2000000 1920000 TL 96,00 Bağlı Ortaklık
Sem Yayıncılık A.Ş. Yayıncılık 750000 487500 TL 65,00 Bağlı Ortaklık
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 89100000 44541090 TL 49,99 Bağlı Ortaklık
Doğal Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. Elektrik Üretimi 150000 150000 TL 100,00 Bağlı Ortaklık
Dağören Enerji A.Ş. Elektrik Üretimi 14560800 10192560 TL 70,00 Bağlı Ortaklık
Global Depolama A.Ş. Depolama 50000 50000 TL 100,00 Bağlı Ortaklık
Sümerpark Gıda İşletmeciliği A.Ş. Gıda İşletmeciliği 650000 650000 TL 100,00 Bağlı Ortaklık
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. Ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 400000 300000 TL 75,00 Bağlı Ortaklık
Randa Denizcilik San. ve Tic. Ltd. Şti. Deniz Araç Gereci Ticareti 250000 250000 TL 100,00 Bağlı Ortaklık
Naturelgaz Sanayi ve Tic. A.Ş. Sıkıştırılmış Doğalgaz Satışı 17000000 13600000 TL 80,00 Bağlı Ortaklık
Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. Maden İşletmeciliği 2500000 1875000 TL 75,00 Bağlı Ortaklık
Tres Enerji Hizmetleri San. Ve Ticaret A.Ş. Enerji Üretimi 500000 375000 TL 75,00 Bağlı Ortaklık
Adonia Shipping Limited Gemi İşletmeciliği 5641 5641 TL 100,00 Bağlı Ortaklık
Geliş Madencilik Enerji İnşaat Ticaret A.Ş. Maden İşletmeciliği 9000000 7650000 TL 85,00 Bağlı Ortaklık
Container Terminal and General Cargo – Bar (“Bar Limanı”) Liman İşletmeciliği 200970360 129625882 TL 64,50 Bağlı Ortaklık
Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş. Denizcilik Yatırımları ve İşletmeciliği 250000 225000 TL 90,00 Bağlı Ortaklık
Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 38600000 38600000 TL 100,00 Bağlı Ortaklık
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. Enerji Üretimi 50000 50000 TL 100,00 Bağlı Ortaklık
Vinte Nova Finansal Yatırımlar 21584 21584 TL 100,00 Bağlı Ortaklık
Barcelona Port Investments. S.L. (“BPI”) Liman İşletmeciliği 82826457 51352403 TL 62,00 Bağlı Ortaklık
Creuers del Port de Barcelona. S.A. (“Barcelona Port”) Liman İşletmeciliği 8476376 5255353 TL 62,00 Bağlı Ortaklık
Cruceros Malaga. S.A. (” Malaga Limanı”) Liman İşletmeciliği 21719390 10772817 TL 49,60 Bağlı Ortaklık
IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. Kurumsal Finansal Danışmanlık 50000 17000 TL 34,00 İştirak
AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 4000000 1598800 TL 39,97 İştirak
Lisbon Cruise Terminals (“Lizbon Limanı”) Liman İşletmeciliği 1833455 847056 TL 46,20 İştirak
Sats-Creuers Cruise Services Pte. Ltd. (“Singapur Limanı”) Liman İşletmeciliği 10572687 2622026 TL 24,80 İştirak

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register