Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

GOODY – GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

Ticaret Unvanı

Goodyear Lastikleri Türk Anonim Şirketi

Merkez Adresi

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:37 34398 Sarıyer İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

 • İletişim Adresi
 • Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:37 34398 Sarıyer İstanbul
 • Telefon
 • 02123295000
 • Faks
 • 02123295055

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Adapazarı Fabrika: Beşköprü Mevkii 54001 Adapazarı/Sakarya
İzmit Fabrika :  Ovacık Mahallesi Çuhane Cad. No:2 Başiskele/İzmit/Kocaeli

Elektronik Posta Adresi

yatirimci_iliskileri@goodyear.com

Web Adresi

www.goodyear.com.tr

Tescil Tarihi

01.09.1961

Ticaret Sicil Numarası

80093

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU

Vergi Dairesi

BÜYÜK MÜKELLEFLER

Vergi No

3960061073

Süresi

süresiz

Sektörü

İMALAT SANAYİİ / KİMYA, PETROL KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER / LASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ

Fiili Faaliyet Konusu

Araç Lastiği üretimi ve satışı

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST İstanbul / -BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK / -BIST SINAİ / -BIST TEMETTÜ / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 100-30

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

11.917.663,97 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

21.000.000 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
GOODYEAR SA 8890621.09 74.60 74.60
Diğer 3027042.8830 25.40 25.40
TOPLAM 11917663.9730 100.00 100.00

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
The Goodyear Tire & Rubber Company 8890621,09 74,60
Diğer 3027042,88 25,40
TOPLAM 11917663,97 100

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 11.917.663,97 100,00 Şirket paylarının %49,25’i Borsa İstanbul’da işlem görebilir statüdedir. Ancak, borsada işlem görebilir statüdeki şirket paylarından, Şirket sermayesinin %23,85’ine karşılık gelen kısmı halen Goodyear SA’e ait olup, kalan %25,40 pay dolaşımda bulunmaktadır.
TOPLAM

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

 • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
 • Hisse Senedi
 • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
 • 15.01.1986
 • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
 • Türkiye
 • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
 • Borsa İstanbul
 • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
 • Ulusal Pazar

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Dominikus Golsong Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Hukuk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Goodyear Avrupa Bölgesi Hukuk Direktörü 0,00 Bağımsız Üye Değil
Burcu Yazıcıoğlu Aysun Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Yönetim Kurulu Üyesi. Mali İşler Direktörü 0,00 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Adil Giray Öztoprak Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Maliye Çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği 0 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Ekrem Nevzat Öztangut Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomi DreamDogus Restaurant Entertainment and Management Yönetim Kurulu Başkanı. Çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği 0 Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
İbrahim Orhon Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme Üniversite Öğretim Görevlisi 0 Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
Mahmut Sarıoğlu Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Tüketici Lastikleri Direktörü. Ticari Lastikler Direktörü 0 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
Pietro Saletta Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Genel Müdür 0 Bağımsız Üye Değil
Stephane Henri Antoine Hoarau Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Goodyear Dunlop Tires Europe Avrupa. Orta Doğu ve Afrika’daki Gelişen Piyasalar Bölümü Finans Direktörü 0 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Pietro Saletta Genel Müdür Mühendis Yönetim Kurulu Üyesi
Ajda Ayvat İnsan Kaynakları Direktörü Rehberlik Psikolojik Danışmanlık
Burcu Yazıcıoğlu Aysun Mali İşler Direktörü Finans Yönetim Kurulu Üyesi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Doğan Ömer Tanbay Orijinal Ekipman Satış Müdürü Ekonomi Orijinal Ekipman Araç Servisleri ve Filolar Müdürü
Hacer Kök Tedarik Zinciri Müdürü Mühendis
Mahmut Sarıoğlu Tüketici Lastikleri Direktörü Mühendis Yönetim Kurulu Üyesi. Ticari Lastikler Direktörü
Rick Mike Hindi Adapazarı Fabrika Direktörü Mühendis
Saffet Güven Loğoğlu İzmit Fabrika Direktörü Mühendis

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Eser Taşcı Yatırımcı İlişkileri Müdürü 06.08.2014 212-3295145 eser_tasci@goodyear.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 205359 / 700644
Safiye Ayyıldız Yatırımcı İlişkileri Personeli 14.09.2015 212-3295145 yatirimci_iliskileri@goodyear.com

Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register