Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

GOZDE – GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ticaret Unvanı

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Merkez Adresi

Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Cad.Demir Sokak No.1-A Kat 2 Ataşehir İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Cad.Demir Sokak No.1-A Kat 2 Ataşehir İstanbul
Tel   : 0216 524 34 84
Faks: 0216 576 22 26

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Elektronik Posta Adresi

iletisim@gozdegirisim.com

Web Adresi

www.gozdegirisim.com.tr

Tescil Tarihi

22/01/2010

Ticaret Sicil Numarası

722576

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul 

Vergi Dairesi

Kozyatağı

Vergi No

4100694973

Süresi

Süresiz 

Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

Fiili Faaliyet Konusu

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-KOLEKTİF YATIRIM ÜRÜNLERİ VE YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER PAZARI
-BIST HOLDİNG VE YATIRIM / -BIST MALİ / -BIST TÜM / -BIST 100 / -BIST 100-30

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

385.000.000-TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

2.000.000.000-TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
KÖKLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 114466300.4280 29.7320 29.7320
ÜS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 82889389.9540 21.53 21.53
MURAT ÜLKER 45817106.0120 11.9010 11.9010
YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 40377571.4050 10.4880 10.4880
AHSEN ÖZOKUR 26797534.2190 6.96 6.96
Diğer 74652097.9820 19.3890 19.3890
TOPLAM 385000000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (YTL) Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (YTL) Toplam Nominal Değer (YTL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
TOPLAM

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

 • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
 • Hisse Senedi
 • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
 • 25.01.2010
 • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
 • Türkiye
 • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
 • Istanbul Menkul Kıymetler Borsası
 • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
 • Kurumsal Ürünler Pazarı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Murat Ülker Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 11,90 Bağımsız Üye Değil
Halil Cem Karakaş Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Holding A.Ş. Mali İşler Başkanı Bağımsız Üye Değil
Ali Ülker Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
Hüseyin Avni Metinkale Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Holding A.Ş. Genel Müdürü Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Zeki Ziya Sözen Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yıldız Holding A.Ş. Gıda. Dondurulmuş Ürünler ve Kişisel Bakım Grup Başkanı Bağımsız Üye Değil
İbrahim Taşkın Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yıldız Holding A.Ş. Hukuk İşleri Genel Müdürü Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Nazım Ekren Erkek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Mehmet Aydın Müderrisoğlu Erkek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Şükrü Ergun Münir Erkek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici <1 Bağımsız Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
H.Cem Karakaş Murahhas Aza Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Holding A.Ş. Mali İşler Başkanı
Mustafa Aydemir Genel Müdür Yönetici

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Serkan Yandı Yatırımcı İlişkileri Müdürü (Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi – 07.07.2014) 0216 524 2392 serkan.yandi@gozdegirisim.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 205326 ve 701098
Oğuzhan Sütlüoğlu Mali ve İdari İşler Müdürü (Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi – 07.07.2014) 0216 524 2541 oguzhan.sutluoglu@gozdegirisim.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Katılım Bankacılığı 2600000000 274838187 TL 10,57 Girişim Şirketi
Şok Marketler Ticaret A.Ş. Perakende 360000000 140400000 TL 39 Girişim Şirketi
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. Endüstriyel Mineraller 150000000 76500000 TL 51 Girişim Şirketi
Ziylan Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Ayakkabı Perakendeciliği 34500000 3967500 TL 11,50 Girişim Şirketi
Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hızlı Tüketim 52690109,54 25716582,38 TL 48,81 Girişim Şirketi
Çelik Sınai Ürünler Pazarlama A.Ş. Hızlı Tüketim 9089672,46 4436417,25 TL 48,81 Girişim Şirketi
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Toptan Ticaret 31724000 17226132 TL 54,30 Girişim Şirketi
Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Sanayi 100000000 83141400,81 TL 83,14 Girişim Şirketi
İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş. Yatırım 100000000 100000000 TL 100 Girişim Şirketi

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

 • Sermaye Piyasası Aracının Niteliği
 • Tahvil
 • İhraç Tavan Tutarı
 • 500.000.000 TL
 • Yurtiçi/Yurtdışı
 • Yurtiçi
 • İhraç Tavanı Başlangıç – Bitiş Tarihi
 • 22.12.2014 – 22.12.2015
 • Satış Yöntemi
 • Nitelikli
 • Varsa Fon Kullanıcısı

Share This Post

Lost Password

Register