Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

GSDHO – GSD HOLDİNG A.Ş.

Ticaret Unvanı

GSD HOLDİNG A.Ş.

Merkez Adresi

AYDINEVLER MAHALLESİ KAPTAN RIFAT SOKAK NO:3  34854 KÜÇÜKYALI MALTEPE İSTANBUL TEL: 216 587 90 00 FAX: 216 489 97 95

İletişim Adresi

AYDINEVLER MAHALLESİ KAPTAN RIFAT SOKAK NO:3  34854 KÜÇÜKYALI MALTEPE İSTANBUL TEL: 216 587 90 00 FAX: 216 489 97 95

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

YOKTUR.

Elektronik Posta Adresi

posta@gsdholding.com.tr

Web Adresi

www.gsd.com.tr

www.gsdholding.com.tr

www.gsdholding.com

Tescil Tarihi

08.10.1986

Ticaret Sicil Numarası

227569-175132

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU

Vergi Dairesi

ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ

Vergi No

4110039125

Süresi

ŞİRKETİN SÜRESİ SINIRSIZDIR.

Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

Fiili Faaliyet Konusu

HOLDİNG FAALİYETLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST HOLDİNG VE YATIRIM / -BIST İstanbul / -BIST MALİ / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 100-30

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

250.000.000.- TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

1.000.000.000 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
MEHMET TURGUT YILMAZ 63750003.0010 25.50 25.50
G S D HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 21900065.5220 8.76 8.76
Diğer 164349931.4770 65.74 65.74
TOPLAM 250000000.0000 100.00 100.00

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
MEHMET TURGUT YILMAZ 6608533,28 2,64
HAKAN YILMAZ 4292535,15 1,72
TOPLAM 10901068,43 4,36

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 0,01 392,80 0,00 Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı İşlem görmüyor
B Hamiline 0,01 392,80 0,00 Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı İşlem görmüyor
C Hamiline 0,01 392,80 0,00 Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı İşlem görmüyor
D Hamiline 0,01 249998821,60 100,00 Herhangi bir imtiyaz yoktur. İşlem görüyor
TOPLAM 250000000,00 100,00

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Yurt Dışı Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

  • Kote Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü
  • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
  • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
  • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
  • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Mehmet Turgut Yılmaz Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye İş Adamı Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye GSD Denizcilik G.menkul İnş.San.ve Tic.A.Ş. YK.Bşk., GSD Faktoring A.Ş. YK.Bşk., GSD Eğitim Vakfı Süresiz Müt.Kur.Üyesi ve YK.Bşk., Delta Holding A.Ş. YK.Bşk., Delta Arsa ve Bina Gel.Tic.A.Ş. YK.Bşk. 25,50 A Grubu Bağımsız Üye Değil
Akgün Türer Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Üst Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür GSD Yatırım Bank. A.Ş. YK.Bşk. ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San.ve Tic.A.Ş. YK.Bşk.Vekili, GSD Faktoring A.Ş. YK.Bşk. Vekili, GSD Eğitim Vakfı Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi, GSD Reklam ve Halkla İliş. Hiz. A.Ş. YK.Başk. A Grubu Bağımsız Üye Değil
Hatice Çim Güzelaydınlı Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi GSD Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür B Grubu Bağımsız Üye Değil
Mehmet Sedat Özkanlı Erkek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Kurulu Başkanı GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San.ve Tic.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi Üyesi A Grubu Bağımsız Üye Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi Başkanı
Anna Gözübüyükoğlu Kadın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üst Yönetici Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San.ve Tic.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi Başkanı, GSD Faktoring A.Ş. YK. Üyesi A Grubu Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
Ekrem Can Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi GSD Eğitim Vakfı Süreli Müt.Kur.Üyesi, GSD Yat. Bankası A.Ş. YK.Üyesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi B Grubu Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Cezmi Öztürk Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi GSD Denizcilik G.menkul İnşaat San.ve Tic.A.Ş.YK.Üyesi, GSD Faktoring A.Ş.YK Üyesi, GSD Yat.Bankası A.Ş.YK.Üyesi, GSD Eğitim Vakfı Süreli Müt.Kur.Üyesi, Delta Holding A.Ş.YK.Bşk.Yrd., Delta Arsa ve Bina Gel.Tic.A.Ş.YK.Üyesi-Genel Müdür, Cano Maritime Limited YK Üyesi, Dodo Maritime Limited YK Üyesi, Hako Maritime Limited YK Üyesi, Zeyno Maritime Limited YK Üyesi C Grubu Bağımsız Üye Değil
Murat Atım Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yönetim Kurulu Üyesi GSD Reklam ve Halkla İliş. Hiz. A.Ş. YK.Başk., GSD Eğitim Vakfı Süreli Mütevelli Kurulu Üyesi, GSD Eğitim Vakfı YK.Üyesi, GSD Plan Proje Etüd A.Ş. YK.Başk., GSD G.menkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş. YK.Başk., Cano Maritime Limited YK Üyesi, Dodo Maritime Limited YK Üyesi, Hako Maritime Limited YK Üyesi, Zeyno Maritime Limited YK Üyesi C Grubu Bağımsız Üye Değil
İsmail Sühan Özkan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yönetim Kurulu Üyesi GSD Yat.Bankası A.Ş. YK.Bşk.Vek. ve Denetim Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, GSD Eğitim Vakfı Süreli Mütevelli Kurulu Üyesi ve YK Üyesi A Grubu Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Mehmet Turgut Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye İş Adamı Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye GSD Denizcilik G.menkul İnş.San.ve Tic.A.Ş. YK.Bşk., GSD Faktoring A.Ş. YK.Bşk., GSD Eğitim Vakfı Süresiz Müt.Kur.Üyesi ve YK.Bşk., Delta Holding A.Ş. YK.Bşk., Delta Arsa ve Bina Gel.Tic.A.Ş. YK.Bşk.
Akgün Türer Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Üst Yönetici Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi GSD Yatırım Bank. A.Ş. YK.Bşk. ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San.ve Tic.A.Ş. YK.Bşk.Vekili, GSD Faktoring A.Ş. YK.Bşk. Vekili, GSD Eğitim Vakfı Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi, GSD Reklam ve Halkla İliş. Hiz. A.Ş. YK.Başk.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Güray Özer Mali İşler Müdürü / Kur. Yön. Kom. Üyesi / Yat. İliş. Böl. Yön. – 2 Temmuz 2015 216 417 10 08 gozer@gsdholding.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206141 / 700825
Tuğba Arslan Mali İşler Yönetmeni / Yat. İliş. Böl. Üyesi – 2 Temmuz 2015 216 417 10 08 tarslan@gsdholding.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206781 / 701283

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
GSD YATIRIM BANKASI A.Ş. Bankacılık 50000000 49999996 TL 100 Doğrudan Bağlı Ortaklık
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denizcilik 52180855,64 40679249,82 TL 77,96 Doğrudan Bağlı Ortaklık
GSD FAKTORİNG A.Ş. Faktoring 20000000 17602000 TL 88,01 Doğrudan ve Dolaylı Bağlı Ortaklık
SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Enerji Üretimi ve Satışı 202050000 30307500 TL 15 Finansal Yatırım
GSD REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİ A.Ş. Reklam ve Halkla İlişkiler 50000 50000 TL 100 Doğrudan Bağlı Ortaklık
GSD GAYRİMENKUL YATIRIM VE GELİŞTİRME A.Ş. Gayrimenkul 90000 90000 TL 100 Doğrudan Bağlı Ortaklık
GSD PLAN PROJE ETÜD A.Ş. Plan Proje Etüd 90000 90000 TL 100 Doğrudan Bağlı Ortaklık
GSD EĞİTİM VAKFI Vakıf 10000 10000 TL 100 Vakıf
CANO MARITIME LTD. Denizcilik 11000000 0 USD 0 Dolaylı Bağlı Ortaklık
DODO MARITIME LTD. Denizcilik 12000000 0 USD 0 Dolaylı Bağlı Ortaklık
HAKO MARITIME LTD. Denizcilik 9000000 0 USD 0 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ZEYNO MARITIME LTD. Denizcilik 8000000 0 USD 0 Dolaylı Bağlı Ortaklık

Diğer Hususlar

ŞGBF-Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler tablosunda Şirket’in Sermayedeki Payı ve Şirket’in Sermayedeki Payı (%) sütunlarındaki tutarlar ve oranlar yalnızca doğrudan payları göstermekte olup, dolaylı payları içermemektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5.1. uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirmektedir.

Share This Post

Lost Password

Register