Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

HALKB – TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Ticaret Unvanı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Merkez Adresi

Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 PK:34746 Ataşehir/İSTANBUL
Tel : (216) 503 70 70
Fax: (212) 340 93 99

İletişim Adresi

Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 PK:34746 Ataşehir/İSTANBUL
Tel : (216) 503 70 70
Fax: (212) 340 93 99

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Elektronik Posta Adresi

halkbank.ir@halkbank.com.tr

Web Adresi

www.halkbank.com.tr

Tescil Tarihi

26.08.1938

Ticaret Sicil Numarası

862070

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Vergi Dairesi

Büyük Mükellefler

Vergi No

456 000 4685

Süresi

Süresiz

Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI

Fiili Faaliyet Konusu

Bankacılık

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST BANKA / -BIST KURUMSAL YÖNETİM / -BIST MALİ / -BIST TEMETTÜ / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 30 / -BIST 50

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

1.250.000.000.-TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

7.500.000.000.-TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞÖZELLEŞTİRME FON 638825500 51.1060 51.1060
Diğer 611174500 48.8940 48.8940
TOPLAM 1250000000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (YTL) Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 0,01 638361032 51,07 İmtiyazsız Borsada İşlem Görmemektedir.
Nama 0,01 611638968 48,93 İmtiyazsız Borsada İşlem Görmektedir.
TOPLAM 1250000000 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi 10.05.2007 Türkiye Borsa İstanbul Pay Piyasası Yıldız Pazar
Bono (Yurtiçi) 09.06.2015 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono (Yurtiçi) 14.09.2015 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono (Yurtiçi) 08.04.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Tahvil (Yurtdışı) 19.07.2012 İngiltere Londra Borsası
Tahvil (Yurtdışı) 05.02.2013 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil (Yurtdışı) 04.06.2014 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil (Yurtdışı) 11.02.2015 İrlanda İrlanda Borsası

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Recep Süleyman ÖZDİL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 28.08.2015-Yönetim Kurulu Başkanı Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
Sadık TILTAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 31.03.2014-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Halk Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Asil Üyesi
Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı 07.02.2014-Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Halk Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Aktif Pasif Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Asil Üyesi
Yunus KARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2014-31.03.2016 Yönetim Kurulu Üyesi, 31.03.2016-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Asil Üyesi
Cenap AŞÇI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı/Bürokrat 31.03.2016-Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Ömer AÇIKGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı/Bürokrat 31.03.2016-Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
Mehmet AYTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı/Bürokrat 31.03.2016-Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi Üyesi
Mehmet Ali GÖKÇE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2016-Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi
Yahya BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2016-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kredi Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi
Zekeriya KAYA Erkek Denetim Kurulu Üyesi Bankacı/Bürokrat 31.03.2016-Banka Esas Sözleşmesi’nin 31. maddesi uyarınca kurulan Denetim Kurulu Üyesi
Faruk ÖZÇELİK Erkek Denetim Kurulu Üyesi Bankacı/Bürokrat 24.05.2010-29.03.2013 Denetim Kurulu Üyesi. 29.03.2013-Banka Esas Sözleşmesi’nin 31. maddesi uyarınca kurulan Denetim Kurulu Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Recep Süleyman ÖZDİL Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 28.08.2015-Yönetim Kurulu Başkanı Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Sadık TILTAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 31.03.2014-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Halk Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı 07.02.2014-Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Halk Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus KARAN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2014-31.03.2016 Yönetim Kurulu Üyesi, 31.03.2016-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Cenap AŞÇI Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı/Bürokrat 31.03.2016-Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer AÇIKGÖZ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı/Bürokrat 31.03.2016-Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet AYTEKİN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı/Bürokrat 31.03.2016-Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2016-Yönetim Kurulu Üyesi
Yahya BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2016-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mehmet Hakan ATİLLA Genel Müdür Yardımcısı-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi-10.05.2007 0216 503 59 00 mehmethakan.atilla@halkbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206492/700520
Elvan ÖZTABAK Daire Başkanı-16.07.2012 0216 503 59 50 elvan.oztabak@halkbank.com.tr
Yusuf Duran OCAK Daire Başkanı-10.05.2007 0216 503 54 04 yusufduran.ocak@halkbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203640/700244
Lena ÇİTELİ Bölüm Müdürü-21.06.2007 0216 503 59 02 lena.citeli@halkbank.com.tr
Zafer ERDEM Yönetmen-23.09.2007 0216 503 52 10 zafer.erdem@halkbank.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 700592
Umut KOVANCI Uzman-14.05.2015 0216 503 58 02 umut.kovanci@halkbank.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DİĞER MALİ 272250000 272249984 TL 99,99 BAĞLI ORTAKLIK
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DİĞER MALİ 82000000 81967199,92 TL 99,96 BAĞLI ORTAKLIK
HALK BANKA A.D., SKOPJE BANKACILIK 2893690000 2858360000 MKD 98,78 BAĞLI ORTAKLIK
HALK BANK A.D., BEOGRAD BANKACILIK 1821160000 1396800000 RSD 76,76 BAĞLI ORTAKLIK
HALK FAKTORİNG A.Ş. DİĞER MALİ 46500000 45337500 TL 97,50 BAĞLI ORTAKLIK
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SİGORTACILIK 183000000 183000000 TL 100 BAĞLI ORTAKLIK
HALK SİGORTA A.Ş. SİGORTACILIK 94000000 83829417,13 TL 89,18 BAĞLI ORTAKLIK
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DİĞER MALİ 743000000 534679677,3 TL 71,96 BAĞLI ORTAKLIK
HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DİĞER MALİ 8000000 5999998,40 TL 74,99 BAĞLI ORTAKLIK
BİLEŞİM ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. DİĞER 16000000 16000000 TL 100 BAĞLI ORTAKLIK
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DİĞER MALİ 38000000 11958600 TL 31,47 İŞTİRAK
DEMİR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V. BANKACILIK 113750000 34125000 EUR 30 İŞTİRAK
BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. DİĞER MALİ 14000000 2653021 TL 18,95 İŞTİRAK
KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. DİĞER MALİ 7425000 1350000 TL 18,18 İŞTİRAK
TURK P VE I SİGORTA A.Ş. SİGORTACILIK 6000000 1000000 TL 16,67 İŞTİRAK

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

 • Sermaye Piyasası Aracının Niteliği
 • Tahvil ve/veya Bono
 • İhraç Tavan Tutarı
 • 6.000.000.000.-TL
 • Yurtiçi/Yurtdışı
 • Yurtiçi
 • İhraç Tavanı Başlangıç – Bitiş Tarihi
 • 25.02.2016-25.02.2017
 • Satış Yöntemi
 • Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli
 • Varsa Fon Kullanıcısı

Share This Post

Lost Password

Register