Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

ICBCT – ICBC TURKEY BANK A.Ş.

Ticaret Unvanı

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adresi

MASLAK MAHALLESİ DEREBOYU / 2 CADDESİ NO:13  34398 SARIYER-İSTANBUL

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

MASLAK MAHALLESİ DEREBOYU / 2 CADDESİ  NO:13 34398 SARIYER-İSTANBUL

TELEFON NO:   (0212) 335 53 35
FAKS NO:          (0212) 328 13 28

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Elektronik Posta Adresi

info@icbc.com.tr

Web Adresi

www.icbc.com.tr

Tescil Tarihi

29 Nisan 1986

Ticaret Sicil Numarası

224058

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU

Vergi Dairesi

BÜYÜK MÜKELLEFLER

Vergi No

8360047728

Süresi

BANKA SÜRESİZ OLARAK KURULMUŞTUR

Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI

Fiili Faaliyet Konusu

Bankacılık mevzuatı çerçevesinde Banka Ana Sözleşmesi’nin 4. ve 5. maddeleri kapsamında belirlenen iş ve işlemler

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-ANA PAZAR
-BIST ANA / -BIST BANKA / -BIST MALİ / -BIST TÜM / -BIST TÜM-100

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

Ödenmiş sermaye 420.000.000.-TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Banka esas sermaye sistemine tabidir.

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 389831185.4280 92.8170 92.8170
Diğer 30168814.5720 7.1830 7.1830
TOPLAM 420000000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,10 294000000 70 Yönetim ve Denetm Kurulu Üyelerini Aday Gösterme İmtiyazı Borsada İşlem Görüyor
B Nama 0,10 126000000 30 Yönetim ve Denetm Kurulu Üyelerini Aday Gösterme İmtiyazı Borsada İşlem Görmüyor
TOPLAM 420000000 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

 • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
 • PAYLAR
 • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
 • 23.05.1990
 • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
 • TÜRKİYE
 • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
 • BORSA İSTANBUL A.Ş.(BİST)
 • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
 • ANA PAZAR

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
XU KEEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı. Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı Yoktur Yoktur Sermaye Payı Yoktur. ICBC Turkey Bank A.Ş.’nin (A) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilmiştir. Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı
GAO XIANGYANG Erkek Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür, Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yoktur Yoktur Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı
WANG QIANG Erkek Yönetim Kurulu Üyesi , Kredi Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur Sermaye Payı Yoktur. ICBC Turkey Bank A.Ş.’nin (A) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilmiştir. Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
ZHENG JIANFENG Erkek Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi’nin Yedek Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi’nin Yedek Üyesi Industrial and Commercial Bank of China Ltd.(ICBC) Genel Müdürlüğü-Kurumsal Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kıdemli Uzmanı Yoktur Sermaye Payı Yoktur. ICBC Turkey Bank A.Ş.’nin (B) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilmiştir. Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi’nin Yedek Üyesi
WANG YING Kadın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi’nin Yedek Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi’nin Yedek Üyesi Industrial and Commercial Bank of China Ltd.(ICBC) Kurumsal Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Uzmanı, ICBC-AXA Assurance Co.Ltd. İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Aday Değerlendirme ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Risk Yönetim Komitesi Üyesi, ICBC Credit Suisse Asset Management Co. Ltd. İcrai Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Aday Değerlendirme ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, ZAO Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (Moscow) İcrai Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi. Yoktur Sermaye Payı Yoktur. ICBC Turkey Bank A.Ş.’nin (B) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilmiştir. Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi’nin Yedek Üyesi
MEHMET HİLMİ GÜLER Erkek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Metalurji Mühendisi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi, Dizayn Teknik Boru ve Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Yoktur Sermaye Payı Yoktur. ICBC Turkey Bank A.Ş.’nin (A) Grubu pay sahiplerini temsilen seçlmiştirBankası’nın (A) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilmiştir. Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
XU KEEN Yönetim Kurulu Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı. Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı Yoktur
GAO XIANGYANG Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür, Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı Yoktur
WANG QIANG Yönetim Kurulu Üyesi , Kredi Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ZHENG JIANFENG Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi’nin Yedek Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi’nin Yedek Üyesi Industrial and Commercial Bank of China Ltd.(ICBC) Genel Müdürlüğü-Kurumsal Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kıdemli Uzmanı
WANG YING Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi’nin Yedek Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi’nin Yedek Üyesi Industrial and Commercial Bank of China Ltd.(ICBC) Kurumsal Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Uzmanı, ICBC-AXA Assurance Co.Ltd. İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Aday Değerlendirme ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Risk Yönetim Komitesi Üyesi, ICBC Credit Suisse Asset Management Co. Ltd. İcrai Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Aday Değerlendirme ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, ZAO Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (Moscow) İcrai Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi.
MEHMET HİLMİ GÜLER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Metalurji Mühendisi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi, Dizayn Teknik Boru ve Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
AVUKAT EDA ATAMER COŞKUNSU YÖNETMEN-28 NİSAN 2014 0 212 335 5457 eda.coskunsu@icbc.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 114774
ŞÜKRAN KADANALIOĞLU YÖNETMEN-05 AĞUSTOS 2002 0 212 335 5138 sukran.kadanalioglu@icbc.com.tr YOKTUR YOKTUR

Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler

 • Ticaret Unvanı
 • TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 • Faaliyet Konusu
 • Diğer Mali Kuruluş
 • Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
 • 25000000,00
 • Şirketin Sermayedeki Payı
 • 24999500,00
 • Para Birimi
 • TL
 • Şirketin Sermayedeki Payı (%)
 • 99,998
 • Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
 • Bağlı ortaklık

Diğer Hususlar

Bulunmamaktadır

Share This Post

Lost Password

Register