Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

IEYHO – IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Ticaret Unvanı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adresi

Çubuklu Mah.Orhan Veli Kanık Cad.Yakut Sok.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 34810  Kavacık-Beykoz/İSTANBUL  

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

 • İletişim Adresi
 • Çubuklu Mah.Orhan Veli Kanık Cad.Yakut Sok.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 34810 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
 • Telefon
 • 0216 537 00 00
 • Faks
 • 0216 537 03 62

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

——

Elektronik Posta Adresi

info@isiklarenerjiyapiholding.com.tr

Web Adresi

www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr

Tescil Tarihi

30.03.1982

Ticaret Sicil Numarası

186691

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU

Vergi Dairesi

BEYKOZ VERGİ DAİRESİ

Vergi No

6190063951

Süresi

SÜRESİZ

Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

Fiili Faaliyet Konusu

Holding’in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim işlerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sinai ve mali girişimlerde bulunmaktır.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-ANA PAZAR
-BIST ANA / -BIST HOLDİNG VE YATIRIM / -BIST İstanbul / -BIST MALİ / -BIST TÜM / -BIST TÜM-100

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

286.121.264,21 TL.

Kayıtlı Sermaye Tavanı

500.000.000.-TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
IŞIKLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 82260119.8780 28.75 25.5480
RIZA KUTLU IŞIK 1453370.58 0.5080 5.6120
UĞUR IŞIK 1199023.9670 0.4190 5.5330
Diğer 201208749.7850 70.3230 63.3070
TOPLAM 286121264.2100 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
RIZA KUTLU IŞIK 25.585.797,01 8,94
UĞUR IŞIK 25.585.787,69 8,94
TOLGA IŞIK 23.529.284,13 8,22
DİĞER 7.559.251,06 2,64
TOPLAM 82.260.119,88 28,75

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A NAMA 1 2.561.724,90 0,89 OYDA ve YÖNETİM KURULUNA ADAY GÖSTERMEDE İMTİYAZ İŞLEM GÖRMÜYOR
B HAMİLİNE 1 283.559.539,31 99,11 İŞLEM GÖRÜYOR
TOPLAM 286.121.264,21 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

 • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
 • Hisse Senedi
 • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
 • 13.08.1998
 • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
 • TÜRKİYE
 • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
 • BORSA İSTANBUL A.Ş.
 • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
 • ULUSAL PAZAR

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RIZA KUTLU IŞIK Erkek YÖNETİM KURULU BAŞKANI EKONOMİST YÖNETİM KURULU BAŞKANI BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ 0 A GRUBU Bağımsız Üye Değil
UĞUR IŞIK Erkek YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ İŞLETMECİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ 0 A GRUBU Bağımsız Üye Değil
SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ İŞLETMECİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ 0 A GRUBU Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi- Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
SIRRI GÖKÇEN ODYAK Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR GEMİ İNŞA MÜHENDİSİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ 0 A GRUBU Bağımsız Üye Değil
AYSEL UZUN Kadın YÖNETİM KURULU ÜYESİ İŞLETMECİ IŞIKLAR HOLDİNG A.Ş. GENEL SEKRETERİ 0 A GRUBU Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Prof. Dr. AHMET SELAMOĞLU Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ AKADEMİSYEN ÖĞRETİM ÜYESİ / DANIŞMAN 0 A GRUBU Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi – Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
HÜSEYİN BAYAZIT Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ İŞLETMECİ DANIŞMAN 0 A GRUBU Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı – Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SIRRI GÖKÇEN ODYAK GENEL MÜDÜR GEMİ İNŞA MÜHENDİSİ GENEL MÜDÜR BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ
AHMET LÜTFİ GÖKTUĞ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ EKONOMİST MALİ İŞLER MÜDÜRÜ ÇEMAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
FARUK BOSTANCI SERMAYE PİYASASI. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ.KURUMSAL YÖNETİM KOORDİNATÖRÜ 03122314066 fbostanci@isiklar.com.tr Sermaye Piyasası Faal.İleri Düzey. Kurumsal Yönetim Derecelendirme. Sermaye Piyasasında Bağımsız Den.. Kredi Derecelendirme.Türev Araçlar. Gayri Menkul Değerleme Uzm. 203649/700265/800197/600291/301126/401002
AHMET LÜTFİ GÖKTUĞ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 02165370000 lgoktug@isiklar.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. Holding 184.031.366 88.731.361,33 TL 48,22 İŞTİRAK
Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. Kağıt Torba Üretim ve Pazarlaması 55.406.268 55.406.260 TL 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
Işıklar İnşaat Malzemeleri San.ve Tic.A.Ş. İnşaat Malzemeleri 43.000.000 41.867.380 TL 97,37 BAĞLI ORTAKLIK
Işıklar İnşaat ve Turizm İşl.A.Ş. İnşaat ve Turizm 23.405.213 22.987.712,96 TL 98,22 BAĞLI ORTAKLIK
Global Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Enerji Üretimi ve Dağıtımı 42.000.000 6.627.500 TL 15,78 İŞTİRAK
Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İplik Üretimi 4.000.000 4.000.000 TL 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
Işıklar İnşaat Malzemeleri Pazarlama ve Taahhüt.A.Ş. İnşaat Malzemeleri Pazarlama ve Taahhüt 670.000,00 670.000,00 TL 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
BBS Elektrik Üretim Dağıtım A.Ş Enerji Üretimi ve Dağıtımı 600.000,00 300.000,00 TL 50 BAĞLI ORTAKLIK
Işıklar Park Alışveriş Merkezi Yatırım A.Ş. Gayrımenkul Yatırımı ve İşletmeciliği 266.428,60 266.428,60 TL 100 BAĞLI ORTAKLIK
Pelitli Enerji A.Ş. Enerji Üretimi ve Dağıtımı 50.000,00 10.000,00 TL 20 İŞTİRAK
Yulaflı Enerji A.Ş. Enerji Üretimi ve Dağıtımı 50.000,00 10.000,00 TL 20 İŞTİRAK

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register