Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

IHLAS – İHLAS HOLDİNG A.Ş.

Ticaret Unvanı

İHLAS HOLDİNG A.Ş.

Merkez Adresi

MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ İHLAS PLAZA NO:11 B/21 34197 YENİBOSNA-BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

TEL : 0 212 454 20 58

FAX : 0 212 454 21 36-37

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

 • İletişim Adresi
 • MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ İHLAS PLAZA NO:11 B/21 34197 YENİBOSNA-BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
 • Telefon
 • 0 212 454 20 58
 • Faks
 • 0 212 454 21 36-37

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

YOKTUR.

Elektronik Posta Adresi

ihlas@ihlas.com.tr

Web Adresi

www.ihlas.com.tr

Tescil Tarihi

25.12.1980

Ticaret Sicil Numarası

176956

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU

Vergi Dairesi

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi No

470 003 1704

Süresi

Şirketin süresi sınırsızdır.

Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

Fiili Faaliyet Konusu

İnşaat, Sağlık, Eğitim ve dahili ticaret sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST HOLDİNG VE YATIRIM / -BIST İstanbul / -BIST KURUMSAL YÖNETİM / -BIST MALİ / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 100-30

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

790.400.000,00 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

2.000.000.000,00 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
AHMET MÜCAHİD ÖREN 83563047.80 10.5720 10.5720
Diğer 706836952.20 89.4280 89.4280
TOPLAM 790400000.00 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
YOKTUR. 0 0
TOPLAM 0 0

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A HAMİLİNE 0,01 790.355.000,00 99,99 YOKTUR. GÖRÜYOR.
B HAMİLİNE 0,01 45.000,00 0,01 YÖNETİM VE DENETİM KURULU SEÇİMİNDE GÖRMÜYOR.
TOPLAM 790400000,00 100,00

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

 • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
 • HİSSE SENEDİ
 • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
 • 16.03.1994
 • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
 • TÜRKİYE-İSTANBUL
 • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
 • BIST
 • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
 • YILDIZ PAZAR

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ahmet Mücahid Ören Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Genel Müdür Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği 10,57 Bağımsız Üye Değil Yoktur.
Zeki Celep Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaattan Sorumlu Murahhas Üye İş Adamı Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Yönetim Kurulu Üyesi – İcra Kurulu Üyesi Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği 0,00 Bağımsız Üye Değil Yoktur.
Cahit Paksoy Erkek Yönetim Kurulu Üyesi/İcra Kurulu Başkanı Yönetici Yoktur. Yoktur. 0,00 Bağımsız Üye Değil Yoktur.
Abdullah Tuğcu Erkek Yönetim Kurulu Üyesi / Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi / Finans İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye – İcra Kurulu Üyesi Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği 0,00 Bağımsız Üye Değil Yoktur.
Abdurrahman Gök Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye Avukat Yönetim Kurulu Üyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye – İcra Kurulu Üyesi Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği 0,00 Bağımsız Üye Değil Yoktur.
Mahmut Kemal Aydın Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Maliyeci Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye Genel Müdür Yardımcısı – İcra Kurulu Üyesi Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği 0,00 Bağımsız Üye Değil Yoktur.
Bülent Gençer Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Emekli Öğretmen Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0,00 Bağımsız Üye Değil Yoktur.
Salman Çiftçi Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği 0,00 Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
İsmail Cengiz Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Emekli Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği 0,00 Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Hüsnü Kurtiş Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Emekli Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Denetim Komitesi Başkanı Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği 0,00 Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı
Müslim Sakal Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Denetim Komitesi Üyesi Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği 0,00 Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ahmet Mücahid Ören Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci Yönetim Kurulu Başkanı. Başkan Vekili ve Genel Müdür Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği
Cahit Paksoy Yönetim Kurulu Üyesi/İcra Kurulu Başkanı Yönetici Yoktur. Yoktur
Zeki Celep Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaattan Sorumlu Murahhas Üye İş Adamı Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaattan Sorumlu Murahhas Üye Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği
Abdurrahman Gök Yönetim Kurulu Üyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye Avukat Yönetim Kurulu Üyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği
Abdullah Tuğcu Yönetim Kurulu Üyesi (Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye) – Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler) Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi (Finans İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye) – Genel Müdür Yardımcısı (Finans) Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği
Yusuf Buğra Varlık Genel Müdür Yardımcısı-Stratejik Planlama ve Performans Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Stratejik Planlama ve Performans Yoktur
Orhan Tanışman Genel Müdür Yardımcısı-Bütçe Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Bütçe Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği
Faruk Koca Genel Müdür Yardımcısı-Türkiye Hastanesi Başhekim Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Türkiye Hastanesi Başhekimi Yoktur.
Bedri Yeltekin Genel Müdür Yardımcısı-İhlas Koleji Yönetici Yoktur. Yoktur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ORHAN TANIŞMAN BÜTÇE RAPORLAMA VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİNDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / 17.06 2014 0 212 454 24 28 orhan.tanisman@ihlas.com.tr
HİDAYET ALEV VOLKAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ / 17.06 2014 0 212 454 20 62 alev.volkan@Ihlas.com.tr 1- KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI LİSANSI. 2- SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI 1- 700666. 2-205587
MURAT BIYIKLI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ’NÜN DİĞER GÖREVLİSİ / 25.12.2014 0 212 454 20 96 murat.biyikli@ihlas.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BASIN YAYIN 200000000 99.417.614 TL 49,71 İŞTİRAK
İHLAS PAZARLAMA A.Ş. ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ PAZARLAMASI 1023600000 1006374158,99 TL 98,32 BAĞLI ORTAKLIK
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. GAZETE BASIMI 120000000 8.304.075 TL 6,92 İŞTİRAK
TASFİYE HALİNDE İHLAS FİNANS KURUMU A.Ş. FİNANSAL FAALİYETLER 10000000 5.027.000 TL 50,27 BAĞLI ORTAKLIK
İHLAS NET A.Ş. İNTERNET HİZMETLERİ 6530000 5950100 TL 91,12 BAĞLI ORTAKLIK
İHLAS MADENCİLİK A.Ş. MADEN İŞLETMECİLİĞİ 79.542.538 7.755.019,32 TL 9,75 İŞTİRAK
KUZULUK KAPLICA İNŞAAT TURİZM SAĞLIK VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. KAPLICA İŞLETMECİLİĞİ 14000000 200.000 TL 1,43 İŞTİRAK
İHLAS MOTOR A.Ş. OTOMOTİV HİZMETLERİ 14000000 135.400 TL 0,97 İŞTİRAK
MİR MADEN İŞLETMECİLİĞİ ENERJİ VE KİMYA SANYİ TİCARET LTD.ŞTİ. MADEN İŞLETMECİLİĞİ 7700000 865500 TL 11,24 İŞTİRAK
DOĞU YATIRIM HOLDİNG A.Ş. İNŞAAT HİZMETLERİ 875.000 12.500 TL 1,43 İŞTİRAK
KIBRIS BÜROSU PAZARLAMA VE DAĞITIM 10 10 TL 100 BAĞLI ORTAKLIK
İHLAS İNŞAAT HOLDİNG A.Ş. İNŞAAT YAPIM HİZMETLERİ 70000000 66500000 TL 95,00 BAĞLI ORTAKLIK
İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş. ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNİN ÜRETİM VE PAZARLAMASI 191.370.001,38 8.483.277,18 TL 4,43 İŞTİRAK
İHLAS HOLDİNG A.Ş.-BELBETON BETON ELEMANLARI SANAYİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.ULUBOL İNŞAAT HARFİYAT GIDA TURİZM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. ADİ ORTAKLIĞ İNŞAAT YAPIM HİZMETLERİ 100000 1000 TL 1,00 İŞTİRAK

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register