Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

ISCTR – TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Ticaret Unvanı

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi

Merkez Adresi

İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul

İletişim Adresi

Türkiye İş Bankası A.Ş.
Genel Müdürlük
Yatırımcı İlişkileri Bölümü
İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul

Telefon: (0212) 316 00 00
Faks: (0212) 316 04 04

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Elektronik Posta Adresi

musteri.iliskileri@isbank.com.tr

Web Adresi

www.isbank.com.tr

Tescil Tarihi

29.12.1999

Ticaret Sicil Numarası

431112

Ticaret Sicil Memurluğu

T.C. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Vergi Dairesi

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Vergi No

4810058590

Süresi

Süresiz

Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI

Fiili Faaliyet Konusu

Bankacılık

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST BANKA / -BIST MALİ / -BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ / -BIST TEMETTÜ / -BIST TEMETTÜ 25 / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 30 / -BIST 50

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

4.500.000.000,00 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

10.000.000.000,00

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
T.İŞ BANKASI A.Ş.MENS.MUNZ.SOS.GÜV.VE YAR.SAN.VAKFI 1806552802.29 40.1460 40.1460
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI 1264142464.0190 28.0920 28.0920
Diğer 1429304733.6910 31.7620 31.7620
TOPLAM 4500000000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (YTL) Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A grubu Nama 0,01 1000 0 Olağanüstü yedek akçelerden veya yasalara göre yapılacak değerlendirmelerden oluşacak kaynaklardan verilecek bedelsiz pay alımında 20 kat pay alımı, rüçhan hakkı kullanımında 20 kat hak kullanımı, kar dağıtımında da imtiyazı bulunmaktadır. Esas Sözleşmeye göre 20 oy imtiyazına sahip olmakla birlikte, bu imtiyaz ilgili mevzuat uyarınca 14.02.2014 tarihi itibarıyla sona ermiş olup, Genel Kurul toplantılarında A grubu hisselerin oy hakkı 1 oy olarak dikkate alınacaktır. Borsada işlem görmektedir.
B grubu Nama 0,01 29000 0 C grubu hisselere kıyasla daha düşük nominal değere sahip olmasına rağmen A grubu için sayılan hususlarda C grubu hisseler ile aynı haklara sahiptir. Ayrıca kar dağıtımında da imtiyazı bulunmaktadır. Borsada işlem görmektedir.
C grubu Nama 0,04 4499970000 100 Borsada işlem görmektedir.
TOPLAM 4500000000 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi (A Grubu) 08.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul Ulusal
Hisse Senedi (B Grubu) 03.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul Ulusal
Hisse Senedi (C Grubu) 25.11.1987 Türkiye Borsa İstanbul Ulusal
Hisse Senedi (C Grubu) Türkiye İş Bankası A.Ş. Amerikan Depo Sertifikası ADR-144 A 07.05.1998 ABD Tezgah Üstü Piyasalar
Hisse Senedi (C Grubu) Türkiye İş Bankası A.Ş. Global Depo Sertifikası GDR-REG S 07.05.1998 İngiltere Londra Borsası / Tezgah Üstü Piyasalar
İskontolu Tahvil (Yurtiçi) 20.05.2015 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Tahvil (Yurtiçi) 23.06.2015 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Tahvil (Yurtiçi) 13.07.2015 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Tahvil (Yurtiçi) 24.08.2015 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Banka Bonosu (Yurtiçi) 14.09.2015 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Banka Bonosu (Yurtiçi) 12.10.2015 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Tahvil (Yurtiçi) 23.11.2015 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Banka Bonosu (Yurtiçi) 22.12.2015 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Tahvil (Yurtiçi) 22.12.2015 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Banka Bonosu (Yurtiçi) 02.02.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Banka Bonosu (Yurtiçi) 02.02.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Tahvil (Yurtiçi) 02.02.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Banka Bonosu (Yurtiçi) 29.02.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Banka Bonosu (Yurtiçi) 29.02.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Tahvil (Yurtiçi) 29.02.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Banka Bonosu (Yurtiçi) 10.03.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Banka Bonosu (Yurtiçi) 10.03.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Banka Bonosu (Yurtiçi) 21.03.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Banka Bonosu (Yurtiçi) 21.03.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Tahvil (Yurtiçi) 21.03.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Banka Bonosu (Yurtiçi) 08.04.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Banka Bonosu (Yurtiçi) 08.04.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Banka Bonosu (Yurtiçi) 18.04.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Banka Bonosu (Yurtiçi) 18.04.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Tahvil (Yurtiçi) 18.04.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Banka Bonosu (Yurtiçi) 16.05.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Banka Bonosu (Yurtiçi) 16.05.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Tahvil (Yurtiçi) 16.05.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtdışı) 24.10.2012 İngiltere Londra Borsası
Tahvil (Yurtdışı) 07.11.2012 İngiltere Londra Borsası
Tahvil (Yurtdışı) 10.04.2013 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil (Yurtdışı) 26.04.2013 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil (Yurtdışı) 21.10.2013 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil (Yurtdışı) 10.12.2013 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil (Yurtdışı) 15.04.2014 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil (Yurtdışı) 25.06.2014 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil (Yurtdışı) 30.10.2014 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil (Yurtdışı) 27.01.2016 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil (Yurtdışı) 06.04.2016 İrlanda İrlanda Borsası

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
H. Ersin Özince Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi. İcra Kurulu Başkanı T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. The Institute of International Finance Üyesi. Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi. Global İlişkiler Forumu Üyesi Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi Başkanı
Füsun Tümsavaş Kadın Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı. KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı. Denetim Komitesi Başkanı. Risk Komitesi Başkanı. Kredi Komitesi Üyesi
Adnan Bali Erkek Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi. İcra Kurulu Başkanı. Genel Müdür Yardımcısı İşbank AG Yönetim Kurulu Başkanı. TSKB A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi. Darüşşafaka Cemiyeti Mütevelli Heyet Üyesi. TÜSİAD Üyesi. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ( İKSV) Üyesi. Finans Yöneticileri Derneği Üyesi. Institute of International Finance (IIF) Üyesi. Institut International d’Etudes Bancaires Üyesi. TEMA Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi. Global İlişkiler Forumu Üyesi. İktisadi Kalkınma Vakfı Üyesi (İKV) Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkanı. İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı. Risk Komitesi Doğal Üyesi. İcra Kurulu Başkanı.
Hasan Koçhan Erkek Üye Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi. Kredi Komitesi Yedek Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
Mustafa Kıcalıoğlu Erkek Üye Avukat Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Hüseyin Yalçın Erkek Üye Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi Bağımsız Üye
Murat Vulkan Erkek Üye Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi. Başkent Kurumsal/Ankara Şube Müdürü Bağımsız Üye Değil
Prof. Dr. Turkay Berksoy Erkek Üye Öğretim Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi. Denetçi Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölüm Başkanı.Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi. KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi. Ücretlendirme Komitesi Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Kredi Komitesi Yedek Üyesi
Kemal Meral Erkek Üye Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Ulaş Moğultay Erkek Üye Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
Feray Demir Kadın Üye Bankacı İstanbul Kurumsal Şubesi Şube Müdürü Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
H. Ersin Özince Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi. İcra Kurulu Başkanı T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. The Institute of International Finance Üyesi. Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi. Global İlişkiler Forumu Üyesi
Füsun Tümsavaş Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Yönetim Kurulu Üyesi
Adnan Bali Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi. İcra Kurulu Başkanı. Genel Müdür Yardımcısı İşbank AG Yönetim Kurulu Başkanı. TSKB A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi. Darüşşafaka Cemiyeti Mütevelli Heyet Üyesi. TÜSİAD Üyesi. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ( İKSV) Üyesi. Finans Yöneticileri Derneği Üyesi. Institute of International Finance (IIF) Üyesi. Institut International d’Etudes Bancaires Üyesi. TEMA Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi. Global İlişkiler Forumu Üyesi. İktisadi Kalkınma Vakfı Üyesi (İKV)
Hasan Koçhan Üye Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi. Kredi Komitesi Yedek Üyesi
Mustafa Kıcalıoğlu Üye Avukat Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Yalçın Üye Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
Murat Vulkan Üye Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi. Başkent Kurumsal/Ankara Şube Müdürü
Prof. Dr. Turkay Berksoy Üye Öğretim Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi. Denetçi Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölüm Başkanı.Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi
Kemal Meral Üye Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi
Ulaş Moğultay Üye Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi
Feray Demir Üye Bankacı İstanbul Kurumsal Şubesi Şube Müdürü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü – 01.04.2009 0212-3161602 suleyman.ozcan@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı – Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 204897 – 700557
Alper Turgal Yatırımcı İlişkileri Bölümü Birim Müdürü – 18.03.2009 0212-3161610 alper.turgal@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı – Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 203863 – 700337
Can Akıncılar Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdür Yardımcısı – 22.03.2012 0212-3161608 can.akincilar@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı – Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207811 – 701467
Derya Sargın Malkoç Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdür Yardımcısı – 26.02.2016 0212-3161625 derya.sargin@isbank.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
ARAP-TÜRK BANKASI A.Ş. Bankacılık 440000 90553,79 BİN TL 20,58 İştirak
İŞBANK AG Bankacılık 120000 120000 BİN EURO 100 Bağlı Ortaklık
JOINT STOCK COMPANY İŞBANK Bankacılık 4763048,23 4763048,23 BİN RUBLE 100 Bağlı Ortaklık
JOINT STOCK COMPANY İŞBANK GEORGIA Bankacılık 30000 30000 BİN LARİ 100 Bağlı Ortaklık
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Bankacılık 1750000 709052,45 BİN TL 40,52 Bağlı Ortaklık
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Sigortacılık 410000 254200 BİN TL 62 Bağlı Ortaklık
MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. Sigortacılık 660000 505810,93 BİN TL 76,64 Bağlı Ortaklık
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Diğer Finansman 850000 358997,07 BİN TL 42,23 Bağlı Ortaklık
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Diğer Finansman 530302,65 147392,96 BİN TL 27,79 Bağlı Ortaklık
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Diğer Finansman 355000 233068,23 BİN TL 65,65 Bağlı Ortaklık
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FAB. A.Ş. Cam 1900000 1243965,96 BİN TL 65,47 Bağlı Ortaklık
İŞ NET ELEKTRONİK BİLGİ ÜRETİM DAĞITIM TİCARET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Telekomünikasyon 29500 27922,06 BİN TL 94,65 Bağlı Ortaklık
TRAKYA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Diğer 137005 89525,41 BİN TL 65,34 Bağlı Ortaklık
CAMİŞ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Diğer 147000 146954,36 BİN TL 99,97 Bağlı Ortaklık
İŞ MERKEZLERİ YÖNETİM VE İŞLETİM A.Ş. Diğer 1500 1294,96 BİN TL 86,33 Bağlı Ortaklık
KÜLTÜR YAYINLARI İŞ TÜRK A.Ş. Diğer 12400 12297 BİN TL 99,17 Bağlı Ortaklık
NEMTAŞ NEMRUT LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. Diğer 440000 439178,35 BİN TL 99,81 Bağlı Ortaklık
BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. Diğer 14000 1397,77 BİN TL 9,98 İştirak
KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. Diğer 7425 675 BİN TL 9,09 İştirak

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç – Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil ve/veya Bono 20 milyar Türk Lirası Yurtiçi 30.10.2014-30.10.2015 Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli
Tahvil ve/veya Bono 20 milyar Türk Lirası Yurtiçi 26.10.2015-26.10.2016 Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli
Tahvil 1 milyar ABD Doları Yurtdışı 03.11.2010-03.11.2011 Tahsisli
Tahvil 1.5 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para Yurtdışı 07.06.2012-07.06.2013 Tahsisli
Tahvil veya Bono 2.5 milyar ABD Doları veya muadili Türk Lirası veya yabancı para Yurtdışı 14.03.2013-14.03.2014 Tahsisli
Tahvil. Bono veya Benzeri Türden Borçlanma Aracı 5 milyar ABD Doları veya Türk Lirası da dahil diğer para birimleri Yurtdışı 07.03.2014-07.03.2015 Tahsisli
Tahvil. Bono veya Benzeri Türden Borçlanma Aracı 5 milyar ABD Doları veya Türk Lirası da dahil diğer para birimleri Yurtdışı 19.02.2015-19.02.2016 Tahsisli
Tahvil. Bono veya Benzeri Türden Borçlanma Aracı 5 milyar ABD Doları veya Türk Lirası da dahil diğer para birimleri Yurtdışı 15.02.2016-15.02.2017 Tahsisli

Share This Post

Lost Password

Register