Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

ISGYO – İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ticaret Unvanı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Merkez Adresi

İş Kuleleri Kule-2, Kat: 10-11  34330   Levent – İstanbul  

Tel: (212) 325 23 50
Faks: (212) 325 23 80

İletişim Adresi

İş Kuleleri Kule-2, Kat: 10-11  34330   Levent – İstanbul  

Tel: (212) 325 23 50
Faks: (212) 325 23 80

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Yok

Elektronik Posta Adresi

info@isgyo.com.tr

Web Adresi

www.isgyo.com.tr

Tescil Tarihi

6 Ağustos 1999

Ticaret Sicil Numarası

402908

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul

Vergi Dairesi

Büyük Mükellefler

Vergi No

4810137715

Süresi

Şirket sürekli faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.

Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI

Fiili Faaliyet Konusu

Şirketin amaç ve faaliyet konusu gayrimenkuller, geyrimenkule dayalı sermaye piyasaası araçları, gayrimenkul projeleri ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak gibi Sermaye Piyasası Kurulu’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularında iştigal etmektir.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-KOLEKTİF YATIRIM ÜRÜNLERİ VE YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER PAZARI
-BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. / -BIST KURUMSAL YÖNETİM / -BIST MALİ / -BIST TEMETTÜ / -BIST TEMETTÜ 25 / -BIST TÜM / -BIST 100 / -BIST 100-30 / -BIST 50

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

746.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

2.000.000.000 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 371101493.9220 43.6590 43.6590
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A Ş 60421337.3150 7.1080 7.1080
Diğer 418477168.7630 49.2330 49.2330
TOPLAM 850000000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
TİBAŞ MUNZAM SANDIK 145320800 19,48
ATATÜRK HİSSELERİ(CHP) 101605200 13,62
HALKA AÇIK KISIM 466175400 62,49
DİĞER 32898600 4,41
TOPLAM 746000000 100,00

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A NAMA 1065714 1065714 0,14 Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Borsada işlem görmemektedir.
B NAMA 744934286 744934286 99,86 İmtiyaz bulunmamaktadır. Bir kısmı Borsada işlem görmektedir.
TOPLAM 746000000 100,00

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

 • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
 • Pay Senedi
 • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
 • 09.12.1999
 • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
 • Türkiye
 • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
 • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
 • Kurumsal Ürünler Pazarı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Levent Korba Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
M.Kemal Fettahoğlu Erkek Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş. İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Bölüm Müdürü Bağımsız Üye Değil
Aysel Tacer Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
D.Sevdil Yıldırım Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Yönetim Kurulu Üyesi TAV Havalimanları ve Denizli Cam şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı – Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Haluk Büyükbaş Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Sekreteri Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Nihat Uzunoğlu Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hesap Uzmanı Eğitmen – YMM Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Mete Uluyurt Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş. Balmumcu Şube Müdürü Bağımsız Üye Değil
Süleyman H. Özcan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Bağımsız Üye Değil
Murat Doğan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Yapı Geliştirme ve Sağlık Sektörü İştiraklerinden Sorumlu Birim Müdürü Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi – Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Turgay Tanes Genel Müdür Bankacı Genel Müdür İş Altınhas Yönetim Kurulu Başkanı
Hülya Demir Kıdemli Grup Başkanı Mimar Kıdemli Grup Başkanı Kanyon Yön. İşl. ve Paz. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Aydan Ormancı Kıdemli Grup Başkanı Mühendis Kıdemli Grup Başkanı Kanyon Yön. İşl. ve Paz. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Tuğrul Gürdal Grup Başkanı Finans Grup Başkanı
Pınar Ersin Kollu Grup Başkanı Avukat Grup Başkanı Kanyon Yön. İşl. ve Paz. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül Şahin Kocameşe Grup Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Finans Grup Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Gülfem Sena Tandoğan Grup Başkanı İletişim ve pazarlama Grup Başkanı Kanyon Yön. İşl. ve Paz. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Barlas Ülkü Grup Başkanı Finans Grup Başkanı
Sertaç Seviner Grup Başkanı Denetim Grup Başkanı

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ayşegül Şahin Kocameşe Grup Başkanı – 28.01.2005 02123252350 aysegul.sahin@isgyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı – Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200510-700129
Mine Kurt Yıldırım Müdür Yardımcısı – 04.09.2006 02123252350 mine.kurt@isgyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı – Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 202598-700177
Begüm Olgaç Uzman – 27.08.2012 02123252350 begum.olgac@isgyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı – Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 208461-702124

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

 • Ticaret Unvanı
 • KANYON YÖNETİM İŞLETİM VE PAZARLAMA A.Ş.
 • Faaliyet Konusu
 • Ticari bina, konut projeleri ve gayrimenkul yatırımlarına ilişkin yöneticilik, işletmecilik ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmektir.
 • Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
 • 1000000
 • Şirketin Sermayedeki Payı
 • 500000
 • Para Birimi
 • TL
 • Şirketin Sermayedeki Payı (%)
 • 50
 • Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
 • İŞTİRAK

Diğer Hususlar

Yok

Share This Post

Lost Password

Register