Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

IZTAR – İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

Ticaret Unvanı

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.

Merkez Adresi

Topçular Mah.Rami Kışla Cad.Yöntem Vaytaş Plaza No:58-60 Kat :1 D:24 Eyüp -İstanbul

T:+90 212 674 50 59 F:+90 212 674 50 58

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

 • İletişim Adresi
 • Topçular Mah.Rami Kışla Cad.Yöntem Vaytaş Plaza No:58-60 Kat :1 D:24 Eyüp -İstanbul
 • Telefon
 • 212.674 50 59
 • Faks
 • 212.674 50 58

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

CELALIYE KÖYÜ OSMANCIK YOLU ÜZERI KIRKLARELI LÜLEBURGAZ

Elektronik Posta Adresi

info@iztarim.com

Web Adresi

www.iztarim.com

Tescil Tarihi

08/10/2010

Ticaret Sicil Numarası

749998

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL TİCARET ODASI

Vergi Dairesi

BAYRAMPAŞA

Vergi No

483 033 7334

Süresi

SÜRESİZ

Sektörü

TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK / TARIM VE HAYVANCILIK

Fiili Faaliyet Konusu

Süt, hayvancılık ve tarım ürünleri üretimi ve alım satımı

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI
-BIST KOBI SANAYİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

7.397.250,00 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

25.000.000TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
SİNAN ARAÇ 2160646 29.2090 43.4920
AYNUR ÖZCAN 1624500 21.9610 40.4170
Diğer 3612104 48.83 16.0910
TOPLAM 7397250 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A NAMA 1 1.075.000,00 14,53 YÖNETİM KURULU SEÇİMİNDE İMTİYAZ VE OY İMTİYAZI GÖRMÜYOR
B HAMILINE 1 2.586.000,00 34,96 GÖRMÜYOR
B HAMILINE 1 3736250 50,51 GÖRÜYOR
TOPLAM 7397250 100,00

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

 • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
 • PAY
 • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
 • 12.11.2013
 • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
 • TÜRKİYE
 • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
 • BORSA İSTANBUL A.Ş
 • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
 • GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SİNAN ARAÇ Erkek YÖNETİM KURULU BAŞKANI / GENEL MÜDÜR Yönetici 29,39 A+B Bağımsız Üye Değil
AYNUR ÖZCAN Kadın YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Yönetici 21,96 A+B Bağımsız Üye Değil
ASLIHAN KANLIDAĞ Kadın YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0,51 B Bağımsız Üye Değil
VELİ CENGİZ Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye
EMEL BATUMAN Kadın YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SİNAN ARAÇ YÖNETİM KURULU BAŞKANI – GENEL MÜDÜR YÖNETİCİ

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri

Adı Soyadı Görevi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SİNAN ARAÇ YÖNETİM KURULU BAŞKANI 212.674 50 59 Sinan.arac@izsut.com
KADİR ABAY MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 212.674 50 59 kadir.abay@izsut.com

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
İzmay Hayvancılık ve Tarım Yatırımları Limited Şirketi Yurtdışından ithal edilen hayvanların ve sektöre yönelik makine ve ekipmanların ülke içinde pazarlanmasıdır. 100000 80000 TL 80,00 Bağlı Ortaklık
Meyfit Tarım Meyve ve Fidan Üreticiliği Sanayi Ticaret A.Ş. Tarım ürünleri üretimi, ticareti ve depolamasını yapmaktır. 4.900.000 2.450.000 TL 50,00 Bağlı Ortaklık

Diğer Hususlar

Yoktur.

Share This Post

Lost Password

Register