Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

KARSN – KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Ticaret Unvanı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adresi

HASANAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, SANAYİ CADDESİ 16225 NİLÜFER / BURSA

İletişim Adresi

HASANAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, SANAYİ CADDESİ 16225 NİLÜFER / BURSA

Telefon :  +90 (224) 484 21 70 (25 Hat)    +90 (224) 280 30 00
Faks :  +90 (224) 484 21 69

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

HASANAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, SANAYİ CADDESİ 16225 NİLÜFER / BURSA
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAVİ CADDE NO:13 NİLÜFER BURSA

Elektronik Posta Adresi

yatirimciiliskileri@karsan.com.tr

Web Adresi

www.karsan.com.tr

Tescil Tarihi

27/08/1966

Ticaret Sicil Numarası

13366 / 22498

Ticaret Sicil Memurluğu

BURSA TİCARET SİCİL MEMURLUĞU

Vergi Dairesi

ERTUĞRULGAZİ

Vergi No

5250001906

Süresi

SÜRESİZ

Sektörü

İMALAT SANAYİİ / METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM / TAŞIT ARACLARI SANAYİİ

Fiili Faaliyet Konusu

HER NEVİ TAŞIT ARAÇLARININ VE BUNLARIN BÜTÜN ASLİ VE YEDEK PARÇALARININ İMAL , MONTAJ , BAKIM VE TAMİRİNİ DAHİLİ TİCARETİNİ, İTHALAT VE İHRACATINI YAPMAK MUKAVELESİNDE YAZILI DİĞER İŞLER

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST Bursa / -BIST METAL EŞYA, MAKİNA / -BIST SINAİ / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 100-30

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

460.000.000-TL (DÖRTYÜZALTMIŞMİLYON TL)

Kayıtlı Sermaye Tavanı

600.000.000 (ALTIYÜZ MİLYON) TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
KIRAÇA HOLDİNG A.Ş. 291905175.8620 63.4580 63.4580
Diğer 168094824.1380 36.5420 36.5420
TOPLAM 460000000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
SİLCOLUX S.A. 131.357.329,14 28,56
KÖK ZİRAAT 29.190.517,59 6,35
KIRAÇ AİLESİ VE DİĞER 131.357.329,14 28,56
TOPLAM 291.905.175,86 63,46

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A HAMİLİNE 0,01 33.520.398,573 7,29 A GRUBU HİSSE SENETLERİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİNDE ADAY GÖSTERME İMTİYAZI HAKKINA SAHİPTİR. (ESAS SÖZLEŞME MADDE 8) BORSADA İŞLEM GÖRMEMEKTEDİR
B HAMİLİNE 0,01 426.479.601,427 92,71 YOKTUR B GRUBU PAYLARIN %99.21 ‘İ BORSADA İŞLEM GÖRMEKTEDİR
TOPLAM 460.000.000,00 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 21.02.2000 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. YILDIZ PAZAR
TAHVİL 02.06.2014 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
TAHVİL 23.10.2014 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
TAHVİL 31.03.2015 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İNAN KIRAÇ Erkek Y.K.BAŞKANI SANAYİCİ Y.K.BAŞKANLIĞI YK Başkanlıkları: Kıraça H. AŞ. Karland Oto. Ürünleri San.veTic. AŞ.. KÖK Ziraat Tur. San. Tic. AŞ.. Heksagon Müh. ve Tas. AŞ.. Sirena Marine Den. San. ve Tic. AŞ.. Kök Fin. Yat. AŞ.. Kök Enerji Yat. AŞ.. Karsan Oto. San. Mam. Paz. AŞ.. Suna ve İnan Kıraç Vakfı. Galatasaray E. V. ; YK Üyelikleri: Koç H. AŞ. .Silco SA. . Adabey Tur. San Tic. A.Ş.. Vaniköy Gayrimenkul Yat. A.Ş. Sirmar Den. San. ve Tic. A.Ş 1.73 A GRUBU Bağımsız Üye Değil
KLOD NAHUM Erkek Y.K. BAŞKAN VEKİLİ MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ Y.K. ÜYELİĞİ YK Başkanlıkları: Silco SA.. Silco Polymers SA.. Kıraça Dış Tic. A.Ş. (Tasfiye Halinde); YK Başkan Vekillikleri: Kıraça H. AŞ.. Sirena Marine Den. San. ve Tic. AŞ.. Heksagon Dan. ve Tic. AŞ.. Karland Oto. Ürn. San. ve Tic.AŞ.. Kök Enj Yat. AŞ.. Sirmar Denizcilik San. ve Tic. AŞ ; YK Üyelikleri: Heksagon Müh. ve Tas.AŞ.. Heksagon Katı Atık Yön. San. ve Tic. AŞ A GRUBU Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
JAN NAHUM Erkek Y.K.MURAHAS ÜYE MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ Y.K. ÜYELİĞİ YK Bşk: HeksagonDanış..Heksagon K.Atık.. ArtıDoksan; YK Bşk Vk: Heksagon Müh.Tas.KarsanOto.Paz. YK Üyelikleri: Heattek Elektr.. Heksagon Enerji. Heksagon Global Enerji. Heksagon Katı Atık Toplama ve Depolama. Heksagon Yenilenebilir Enerji. Kıraça Holding. SirmarDen.SirenaMarine. Kök Enerji Yatırımları. Biosun Pamuova Katı Atık. Biosun Söke Katı Atık. Biosun Ödemiş Katı Atık. Biosun Bilecik Katı Atık. Biosun Kütahya Katı Atık. Pamukova Yenilenebilir Enerji ve Üretimi A GRUBU Bağımsız Üye Değil
NADİR ÖZŞAHİN Erkek Y.K.ÜYELİĞİ İKTİSATÇI Y.K. ÜYELİĞİ A GRUBU Bağımsız Üye DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI VE RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI
MEHMET ALTAN SUNGAR Erkek Y.K.ÜYELİĞİ İKTİSATÇI Y.K. ÜYELİĞİ B GRUBU Bağımsız Üye DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI
ANTONİO BENE Erkek Y.K.ÜYELİĞİ MAKİNE MÜHENDİSİ Y.K. ÜYELİĞİ YK Üyelikleri: Karsan Europe S.r.l. A GRUBU Bağımsız Üye Değil
GİANCARLO BOSCHETTİ Erkek Y.K.ÜYELİĞİ MAKİNE MÜHENDİSİ Y.K. ÜYELİĞİ YK Üyelikleri: Vintage Capital S.p.A.. Finde S.p.A., Karsan Europe S.r.l. B GRUBU Bağımsız Üye Değil
İPEK KIRAÇ Kadın Y.K.ÜYELİĞİ BİYOLOG Y.K. ÜYELİĞİ Yönetim Kurulu Üyelikleri: Kıraça Holding. Kök Ziraat. Moment Eğitim Arş.. Vaniköy Gayrimenkul Yat. A.Ş.. Sirmar Den A.Ş.. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi. Temel Ticaret ve Yatırım AŞ. Amerikan Hastanesi Sağlık Hizmetleri Tic. AŞ. Zer Merkezi Hizmetler AŞ Diğer Görevleri: Sirena Marine Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. Ceo. TEGEV Mütevelli Heyeti Üyesi. Koç Özel Lisesi İcra Kurulu Üyesi A GRUBU Bağımsız Üye Değil
OĞUZ NURİ BABÜROĞLU Erkek Y.K.ÜYELİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ Y.K.ÜYELİĞİ Yönetim Kurulu Üyelikleri: Teknosa A.Ş. (Bağımsız Üye). Carrefoursa A.Ş. (Bağımsız Üye). Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi Ve Tic. A. Ş. (Bağımsız Üye); Eti Gıda A.Ş. B GRUBU Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ VE RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET MURAT SELEK CEO MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ CEO KARSAN OTOMOTİV SANAYİ MAMULLERİ PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU MURAHAS AZA
ÖMER YILDIRIM ENDÜSTRİYEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MAKİNE MÜHENDİSİ ENDÜSTRİYEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
İSMAİL HAKKI GÜRALP MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İŞLETMECİ

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Deniz Özer Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi / 09.01.2012 0216 499 65 50- 3195 deniz.ozer@karsan.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 204658 / 700469 / 305184
Burcu Günhar Yatırımcı İlişkileri Bölüm Sorumlusu / 01.10.2014 0216 499 65 50- 3125 burcu.gunhar@karsan.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 208752 / 701698 / 307368

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
KARSAN OTOMOTİV SANAYİ MAMULLERİ PAZARLAMA A.Ş. OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA PAZARLAMASI 50.000,00 12.500,00 TL 25,00 BAĞLI ORTAKLIK
KIRPART OTOMOTİV PARÇALARI SAN. VE TİC. A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİİ ÜRETİM. SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM 5.210.000,00 4.337.740,00 TL 83,26 BAĞLI ORTAKLIK
KARSAN USA LLC SATIŞ PAZARLAMA 0 0 USD 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
KARSAN EUROPE SRL ARAÇ SATIŞI VE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ 300.000,00 300.000,00 EUR 100,00 BAĞLI ORTAKLIK

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç – Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
TAHVİL 100.000.000 Yurtiçi 06/05/2014 – 05/05/2015 Nitelikli YOK
TAHVİL 200.000.000 Yurtiçi 02/10/2014 – 01/10/2015 Nitelikli YOK

Share This Post

Lost Password

Register