Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

KARTN – KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ticaret Unvanı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez Adresi

GENEL MÜDÜRLÜK: PROF. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERKEZİ NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

İletişim Adresi

GENEL MÜDÜRLÜK:Prof Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merkezi No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul
Tel: 0-212 273 20 00 Fax:0-212 273 21 70

www.Kartonsan.Com.Tr
Email: Kartonsan@Kartonsan.Com.Tr

FABRİKA : Yaylacık Mahallesi, Karamürsel Caddesi, No:300 41140 Kullar/Başiskele/Kocaeli
Tel: 0-262 349 61 50 Fax:0-262 349 33 00

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ

TEL:0-212-273 20 00
FAX:0-212-273 21 64
email:byilmaz@kartonsan.com.tr
email:maliisler@kartonsan.com.tr

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

FABRİKA : Yaylacık Mahallesi, Karamürsel Caddesi, No:300 41140 Kullar/Başiskele/Kocaeli
Tel: 0-262 349 61 50 Fax:0-262 349 33 00

Elektronik Posta Adresi

kartonsan@kartonsan.com.tr

maliisler@kartonsan.com.tr

Web Adresi

www.kartonsan.com.tr

Tescil Tarihi

27.06.1967

Ticaret Sicil Numarası

Ticaret Sicil Numarası: 95860/41270

Mersis No:0526005749100010

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU

Vergi Dairesi

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ

Vergi No

526 005 7491

Süresi

SÜRESİZ

Sektörü

İMALAT SANAYİİ / KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ, BASIM VE YAYIN / KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SANAYİİ

Fiili Faaliyet Konusu

KUŞELİ KARTON ÜRETİMİ VE TİCARETİ, OTOPRODÜKTÖR LİSANSI ÇERÇEVESİNDE ELEKTRİK ÜRETİMİ VE ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI DİĞER İŞLER

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST Kocaeli / -BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM / -BIST SINAİ / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 100-30

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

ÖDENMİŞ SERMAYE: 2.837.014,21-TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

100.000.000-TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
PAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 975589.80 34.3880 34.3880
ASİL GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A Ş 593058.8860 20.9040 20.9040
PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 564903.2980 19.9120 19.9120
Diğer 703462.2260 24.7960 24.7960
TOPLAM 2837014.2100 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A HAMİLİNE 0,01 2 0 KAR PAYI İMTİYAZI BORSADA İŞLEM GÖRMÜYOR
B HAMİLİNE 0,01 2837012,21 100 BORSADA İŞLEM GÖRÜYOR
TOPLAM

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

  • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
  • HİSSE SENEDİ
  • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
  • 10.01.1986
  • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
  • TÜRKİYE
  • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
  • İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASIS
  • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
  • ULUSAL PAZAR

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ünal Bozkurt Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici-Öğretim Görevlisi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Aslı Balkır Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Süleyman Kaya Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Sinan Ercan Gülçur Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Babür Gökçek Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Mehmet İmregün Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Hatice Canan Pak İmregün Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Haluk İber Erkek Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Ali Ersin Güredin Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Öğretim Görevlisi Yönetim Kurulu Üyeliği Öğretim Görevlisi Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Tamer Koçel Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Öğretim Görevlisi Yönetim Kurulu Üyeliği Öğretim Görevlisi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HALUK İBER YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR YÖNETİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE GENEL MÜDÜR YARD. YOKTUR.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BÜLENT YILMAZ YATIRIMCI İLİŞLİKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ-11.05.2010 2122732000 byilmaz@kartonsan.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI VE KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI SPF İLERİ DÜZEY LİSANSI:205478 VE KURUMSAL YÖN. DERECELENDİRME LİSANSI:700657
MELTEM UZUN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM ELEMANI-11.05.2010 2122732000 mdogan@kartonsan.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. KARTON TİCARETİ 1.250.000,00 1.242.088,75 TRY 99,37 BAĞLI ORTAKLIK
DÖNKASAN DÖNÜŞTÜRÜLEN ATIK KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş. HER TÜRLÜ KAĞIT. KARTON. MADENİ CAM VS GİBİ HURDALARI SATIN ALMAK. TASNİF ETMEK. BALYALAMAK. PAKETLEMEK. DEPOLAMAK. TİCARETİNİ YAPMAK. BU KONULARDA FASON İŞİ YAPMAK VE/VEYA YAPTIRMAK 93152 93152 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register