Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

KCHOL – KOÇ HOLDİNG A.Ş.

Ticaret Unvanı

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

Merkez Adresi

Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk 34674 Üsküdar-İstanbul

İletişim Adresi

Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk 34674 Üsküdar-İstanbul
Telefon : 0216 531 00 00
Faks : 0216 531 00 99

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Yoktur.

Elektronik Posta Adresi

iletisim@koc.com.tr 

Web Adresi

www.koc.com.tr

Tescil Tarihi

06.12.1963

Ticaret Sicil Numarası

85714/29800

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul Ticaret Sicili

Vergi Dairesi

Büyük Mükellefler

Vergi No

5700020575

Süresi

Süresiz

Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

Fiili Faaliyet Konusu

Her nevi ticari, sınai, zirai ve mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak anonim ve limited, yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak etmek, aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin her nevi hisse senetlerini satın almak, satmak, başka hisselerle değiştirmek, iştiraklerini arttırmak, azaltmak veya sona erdirmektir.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST HOLDİNG VE YATIRIM / -BIST İstanbul / -BIST MALİ / -BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ / -BIST TEMETTÜ / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 30 / -BIST 50

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

2.535.898.050 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

5.000.000.000 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 1079984208.0760 42.5880 54.71
VEHBİ KOÇ VAKFI 184171753.84 7.2630 5.7290
SEMAHAT SEVİM ARSEL 162694562.0930 6.4160 5.0610
SUNA KIRAÇ 133102523.4290 5.2490 4.14
Diğer 975945002.5620 38.4840 30.36
TOPLAM 2535898050.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. 1079984208 42,59
TOPLAM 1079984208 42,59

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 678773422,30 678773422,30 26,77 Genel Kurul’da iki oy hakkı Görmemekte
B Nama 1857124627,70 1857124627,70 73,23 Yoktur. Görmekte
TOPLAM 2535898050 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse 10.01.1986 Türkiye Hisse Senetleri Piyasası Ulusal Pazar
Tahvil 24.04.2013 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil 15.03.2016 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Rahmi M. Koç Erkek Şeref Başkanı İş Adamı Şeref Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı 4,69 Bağımsız Üye Değil Yürütmü Komitesi
M. Ömer Koç Erkek Başkan İş Adamı Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı 1,30 Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi
Y. Ali Koç Erkek Başkan Vekili İş Adamı Üye Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı 1,95 Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi
Semahat S. Arsel Kadın Üye İş Kadını Üye Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı 6,42 Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi
Temel Kamil Atay Erkek Üye İş Adamı Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi; Risk Yönetimi Komitesi
Dr. Bülent Bulgurlu Erkek Üye İş Adamı Üye Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi; Aday Gösterme ve Ücret Komitesi
Caroline Nicole Koç Kadın Üye İş Kadını Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Bağımsız Üye Değil
İpek Kıraç Kadın Üye İş Kadını Yönetim Kurulu Üyeliği 1,93 Bağımsız Üye Değil
Levent Çakıroğlu Erkek Üye İş Adamı CEO, Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil
Prof. Dr. John H. Mc Arthur Erkek Üye İş Adamı Üye Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı, Üniversite Öğretim Görevlisi Bağımsız Üye Değil
Prof. Dr. Heinrich V. Pierer Erkek Üye İş Adamı Üye Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil
Peter Denis Sutherland Erkek Üye İş Adamı Üye, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Bağımsız Üye Değil
Dr. Kwog King Victor Fung Erkek Üye İş Adamı Üye Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Bağımsız Üye
Muharrem Hilmi Kayhan Erkek Üye İş Adamı Üye Söktaş Tekstil ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite; Risk Yönetimi Komitesi Başkanı; Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Başkanı
Kutsan Çelebican Erkek Üye İş Adamı Üye, Yasal Denetçi Arçelik A.Ş. ve Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı; Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Mustafa Kemal Olgaç Erkek Üye İş Adamı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Bağımsız Üye
Jacques A. Nasser Erkek Üye İş Adamı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Bağımsız Üye
Anne Lauvergeon Kadın Üye İş Kadını Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Bağımsız Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Levent Çakıroğlu CEO İş Adamı CEO Vekili, Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği
Ali Tarık Uzun Denetim Grubu Başkanı İş Adamı Denetim Grubu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği
Ahmet F. Ashaboğlu CFO İş Adamı CFO Yönetim Kurulu Üyeliği
Faik Açıkalın Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanı Bankacı Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği
Fatih Kemal Ebiçlioğlu Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı İş Adamı Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği
Yağız Eyüboğlu Enerji Grubu Başkanı İş Adamı Enerji Grubu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyeliği
İsmail Cenk Çimen Otomotiv Grubu Başkanı İş Adamı Otomotiv Grubu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği
Tamer Haşimoğlu Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı İş Adamı Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği
Kenan Yılmaz Baş Hukuk Müşaviri Hukukçu Baş Hukuk Müşaviri Yönetim Kurulu Üyeliği
Emine Alangoya Muhasebe Direktörü İş Kadını Muhasebe Direktörü Yönetim Kurulu Üyeliği
Oya Ünlü Kızıl Kurumsal İletişim Direktörü İş Kadını Kurumsal İletişim Direktörü
Kemal Uzun Vergi Yönetimi Direktörü Vergi Uzmanı Vergi Yönetimi Direktörü
Tahsin Saltık Genel Sekreter İş Adamı Genel Sekreter
Özgür Burak Akkol İnsan Kaynakları Direktörü İş Adamı Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Koordinatörü
Ufuk Çıplak Resmi İşler Direktörü İş Adamı Resmi İşler Koordinatörü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet F. Ashaboğlu CFO – 01.01.2006 0216 531 00 00 ahmeta@koc.com.tr
Nevin İmamoğlu İpek Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine Uyumdan Sorumlu Finans Koordinatörü – 02.09.2007 0216 531 04 07 nevini@koc.com.tr SP Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı – Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 200089 – 700101
Funda Güngör Akpınar Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü – 16.11.2005 0216 531 05 35 fundag@koc.com.tr
Tabloda verilen tarihler, söz konusu kişilerin ilgili göreve ilk atanma tarihleri olup, II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11. maddesi çerçevesinde görevlendirilmeleri ise 26.06.2014 tarihinde yapılmıştır.

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş. Elektrik 538500000 267188564 TL 49,62 Bağlı Ortaklık
Altınyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. Turizm 16756740 5027022 TL 30 Finansal Yatırım
Arçelik A.Ş. Üretim/Satış 675728205 273742027 TL 40,51 Bağlı Ortaklık
Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. Klima Üretimi 28800000 1439800 TL 5 İş Ortaklığı
Aygaz A.Ş. LPG 300000000 122053514 TL 40,68 Bağlı Ortaklık
Ayvalık Marina ve Yat İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. Turizm 570000 43981 TL 7,72 Bağlı Ortaklık
Beldesan Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. Otomotiv 5660000 5192965 TL 91,75 Finansal Yatırım
Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. Ticaret 275000 192335 TL 69,94 Bağlı Ortaklık
Bozkurt Tarım ve Gıda San. ve Tic. A.Ş. Tarım 1071000 723324 TL 67,54 Finansal Yatırım
Demir Export A.Ş. Madencilik 25000000 584610 TL 2,34 Bağlı Ortaklık
Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama A.Ş. Ticaret 5766000 1796288 TL 31,15 Bağlı Ortaklık
Enerji Yatırımları A.Ş. Yatırım 3347000000 2577190000 TL 77 Bağlı Ortaklık
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Üretim 350910000 134953357 TL 38,46 İş Ortaklığı
Inventram Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Tic. ve Yat. A.Ş. İnovasyon & Fikri Mülkiyet Hakları 12500000 6125000 TL 49 Finansal Yatırım
Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. Teknoloji 14000000 4400000 TL 31,43 Finansal Yatırım
Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Holding 3011274868 1130870271 TL 37,55 İş Ortaklığı
Koç Finansman A.Ş. Tüketici Finansmanı 100000000 44500000 TL 44,50 Bağlı Ortaklık
Koç Kültür Sanat ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Kültür 100000 40200 TL 40,20 Finansal Yatırım
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. Teknoloji 11648369 4788929 TL 41,11 Bağlı Ortaklık
Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş. Ticaret 1560000 673656 TL 43,18 Bağlı Ortaklık
Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. Perakende 29400000 10917600 TL 37,13 İş Ortaklığı
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. Turizm 5515536 2030326 TL 36,81 Bağlı Ortaklık
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. Üretim 24000000 10722750 TL 44,68 Bağlı Ortaklık
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. Ticaret 21000000 20227793 TL 96,32 Bağlı Ortaklık
Ram Dış Ticaret A.Ş. Dış Ticaret 6000000 2384368 TL 39,74 Bağlı Ortaklık
RMK Marine Gemi Yapım Sanayi ve Deniz Taş. İşl. A.Ş. Gemi İnşaası 50900000 20627895 TL 40,53 Bağlı Ortaklık
Set Air Hava Taşımacılığı ve Hizmetleri A.Ş. Hava Taşımacılığı 5100000 3060000 TL 60 Finansal Yatırım
Setur Servis Turistik A.Ş. Turizm 9314760 2240165 TL 24,05 Bağlı Ortaklık
Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. Teknoloji 24000000 8399952 TL 35 Finansal Yatırım
Tasfiye Halinde Otoyol Sanayi A.Ş. 52674386 28419755 TL 53,95 Bağlı Ortaklık
Tat Gıda Sanayi A.Ş. Gıda 136000000 59364947 TL 43,65 Bağlı Ortaklık
Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. Turizm 60000000 45553143 TL 75,92 Bağlı Ortaklık
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Üretim 500000000 187938121 TL 37,59 İş Ortaklığı
Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş. Üretim 53369000 20013375 TL 37,50 İş Ortaklığı
Ultra Kablolu Televizyon ve Telekomünikasyon San. Tic A.Ş. Teknoloji 14624000 5118400 TL 35 Finansal Yatırım
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. Ticaret 4750000 1852500 TL 39 Bağlı Ortaklık
Tabloda sadece Koç Holding’in doğrudan payı bulunan şirketler ve doğrudan sahip olduğu paylar görülmektedir. Koç Holding’in doğrudan ve dolaylı payları dikkate alınarak tespit edilen tüm şirketlerin listesi ise kamuya açıklanan finansal tablolarımızda güncel olarak yer almaktadır.

Diğer Hususlar

Yoktur.

Share This Post

Lost Password

Register