Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

KIPA – TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Ticaret Unvanı

Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş.

Merkez Adresi

Yeni Havaalanı Caddesi No:40 35610 Çiğli İzmir

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

 • İletişim Adresi
 • Yeni Havaalanı Caddesi No: 40, 35610 Çiğli-İzmir
 • Telefon
 • 0 232 398 5354 / 232 398 5355 / 232 398 5351/ 232 398 88 88
 • Faks
 • Fax: 0 232398 6354 / 232 398 6355/ 232 398 6351

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Yoktur.

Elektronik Posta Adresi

yatirimci@tescokipa.com.tr

Web Adresi

www.kipa.com.tr

Tescil Tarihi

17.08.1992

Ticaret Sicil Numarası

İzmir – 112013 K 5372

Ticaret Sicil Memurluğu

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü

Vergi Dairesi

İzmir Çakabey Vergi Dairesi

Vergi No

563 001 7561

Süresi

Süresiz.

Sektörü

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR / PERAKENDE TİCARET / BÜYÜK MAĞAZALAR

Fiili Faaliyet Konusu

Perakende Ticaret.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST HİZMETLER / -BIST TİCARET / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 100-30

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

1.332.682.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

2.500.000.000 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
TESCO OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED 1272649319.3310 95.4950 95.4960
Diğer 60032680.5340 4.5050 4.5040
TOPLAM 1332681999.8650 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Tesco PLC 1.272.649.319,33 95,50
TOPLAM 1.272.649.319,33 95,50

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A NAMA 1 10000 0 Oyda İmtiyaz. Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz. Hayır.
B HAMİLİNE 1 1332672000 100 Yoktur. Evet.
TOPLAM 1332682000 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

 • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
 • Hisse Senedi
 • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
 • 20.11.1997
 • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
 • Türkiye
 • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
 • İMKB
 • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
 • ULUSAL PAZAR

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
William Patrick O’Neill Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkan Vekili/İcra Kurulu Başkanı/Genel Müdür/CEO Bağımsız Üye Değil Yürütme ( İcra) Kurulu Başkanı
Hüseyin Topuzoğlu Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hukuk Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi/Yürütme (İcra) Kurulu Üyesi/Hukuk Direktörü Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi/ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Bengü İleri Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi/Finans Direktörü Bağımsız Üye Değil Yürütme (İcra) Kurulu Üyesi/ Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi/ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Ali Sami Er Erkek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Bülent Büyükarda Erkek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
William Patrick O’Neill Yönetim Kurulu Başkanı/İcra Kurulu Başkanı/Genel Müdür/CEO Yönetim Kurulu Başkanı/İcra Kurulu Başkanı/Genel Müdür/CEO Yönetim Kurulu Başkan Vekili/İcra Kurulu Başkanı/Genel Müdür/CEO
Gökçe Orhan Gayrimenkul Satın Alma Direktörü Gayrimenkul Satın Alma Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi/Gayrimenkul Satın Alma Direktörü
Bengü İleri Yönetim Kurulu Üyesi Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi/Finans Direktörü
Mustafa Remzi Kıraç İnsan Kaynakları Direktörü İnsan Kaynakları Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi/İnsan Kaynakları Direktörü
Cem Demiröz Ticari Direktör Ticari Direktör Ticari Direktör – Gıda Dışı
Fatih Aral Mağazalardan Sorumlu Operasyon Direktörü Mağazalardan Sorumlu Operasyon Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi/Mağazalardan Sorumlu Operasyon Direktörü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Emre Can Yüceoğlu Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi-14 Nisan 2015 0 232 398 53 55 emrecan.yuceoglu@tescokipa.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 205773 / 700749
Çağrı Dinçay Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi-04 Kasım 2015 0 232 398 54 36 cagri.dincay@tescokipa.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

 • Ticaret Unvanı
 • Yoktur.
 • Faaliyet Konusu
 • Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
 • Şirketin Sermayedeki Payı
 • Para Birimi
 • Şirketin Sermayedeki Payı (%)
 • Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği

Diğer Hususlar

Yoktur.

Share This Post

Lost Password

Register