Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

KOZAL – KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

Ticaret Unvanı

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş

Merkez Adresi

NECATİBEY CADDESİ NO:56/B DEMİRTEPE/ANKARA

İletişim Adresi

İstanbul Yolu 10. km No:310 Yenimahalle/ANKARA

TEL : 0 312 5871000
FAKS : 0 312 5871100

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

OVACIK ALTIN MADENİ   : OVACIK KÖYÜ, BERGAMA-İZMİR
MASTRA ALTIN MADENİ  : DEMİRKAYNAK KÖYÜ, GÜMÜŞHANE
ÇUKURALAN MADENİ      : KOCAGEDİK MEVKİİ ÇUKURALAN KÖYÜ, DİKİLİ-İZMİR
KAYMAZ MADENİ             : DAMDAMCA MEVKİİ KAYMAZ BELDESİ, SİVRİHİSAR-ESKİŞEHİR
HİMMETDEDE MADENi     : HİMMETDEDE KASABASI, KOCASİNAN-KAYSERİ

Elektronik Posta Adresi

yatirimciiliskileri@kozagold.com

Web Adresi

www.kozaaltin.com.tr

Tescil Tarihi

29.08.1989

Ticaret Sicil Numarası

147553

Ticaret Sicil Memurluğu

ANKARA TİCARET SİCİL MEMURLUĞU

Vergi Dairesi

KAVAKLIDERE

Vergi No

3810044116

Süresi

SÜRESİZ

Sektörü

MADENCİLİK

Fiili Faaliyet Konusu

Her çeşit maden arama müracaatlarında bulunmak, arama ve işletme ruhsatnameleri ile maden imtiyazları talep ve iktisap etmek veya bunları devir almak, devir etmek.
Her çeşit maden istihraç etmek, her türlü madencilik yapmak, maden ocakları işletmek, maden cevherlerini hazırlamak, ayıklama, zenginleştirmek, tasfiye, flotasyon kavurma, icra, her türlü maden izabesi yapmak, maden öğütmek, şekil değiştirmek, metal elde etmek ve bununla ilgili sanayi tesisleri kurmak.
T.T.Sicil Gazetesinde yayınlanan Amaç ve Konu başlıklı Madde 3’de yazılı tüm faaliyetler

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST İzmir / -BIST MADENCİLİK / -BIST SINAİ / -BIST TEMETTÜ / -BIST TEMETTÜ 25 / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 30 / -BIST 50

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

152.500.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

500.000.000 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
ATP İNŞAAT VE TİCARET AŞ 68635334.0470 45.0070 45.0070
KOZA-İPEK HOLDİNG A.Ş. 38114664.91 24.9930 24.9930
Diğer 45750001.0430 30 30
TOPLAM 152500000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (YTL) Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A NAMA 0,01 30500005,08 20 GÖRMÜYOR
B HAMİLİNE 0,01 121999994,92 80 GÖRÜYOR
TOPLAM

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

 • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
 • HİSSE
 • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
 • 12.02.2010
 • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
 • TÜRKİYE
 • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
 • IMKB
 • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
 • ULUSAL

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Mustafa AKÇİL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi
Hayrullah DAĞISTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jeoloji Yüksek Mühendisi MTA Genel Müdür Yardımcısı
Hamza YANIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Serbest Avukat. Hukuk ve Ceza Mahkemeleri Bilirkişisi
Arif YALÇIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Serbest Avukat
Hikmet KELEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Serbest Avukat

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İsmet SİVRİOĞLU GENEL MÜDÜR YÖNETİCİ GENEL MÜDÜR
Zafer KARA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YÖNETİCİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR
Özlem ÖZDEMİR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YÖNETİCİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
Mehmet ÖZÖLÇÜM OVACIK İŞLETME MÜDÜRÜ YÖNETİCİ YERALTI ÜRETİM MÜDÜRÜ
Ferudun AKYOL KAYMAZ İŞLETME MÜDÜRÜ YÖNETİCİ İŞLETME MÜDÜRÜ
Deniz BEŞİR HİMMETDEDE İŞLETME MÜDÜRÜ YÖNETİCİ JEOLOİ VE REZERV MÜDÜRÜ
Ahmet DENİZ MASTRA İŞLETME MÜDÜRÜ YÖNETİCİ BAŞ MÜHENDİS
Süleyman AKŞİT SÖĞÜT PROJE MÜDÜRÜ YÖNETİCİ BAŞ MÜHENDİS

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

 • Adı Soyadı
 • Görevi ve Görevlendirilme Tarihi
 • Telefon No
 • E-Posta Adresi
 • Lisans Belgesi Türü
 • Lisans Belge No

Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler

 • Ticaret Unvanı
 • Koza Ltd.
 • Faaliyet Konusu
 • Madencilik
 • Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
 • 60000000
 • Şirketin Sermayedeki Payı
 • 60000000
 • Para Birimi
 • GBP
 • Şirketin Sermayedeki Payı (%)
 • 100,00
 • Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
 • Bağlı Ortaklık

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register