Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

KRDMD – KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ticaret Unvanı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez Adresi

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FABRİKA SAHASI  

78170 KARABÜK

TEL : 0 370 418 20 01
FAX: 0 370 419 10 54

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC. A.Ş.
FABRİKA SAHASI
78170 KARABÜK

TEL : 0 370 418 32 44
FAX: 0 370 419 10 54

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC. A.Ş.
FABRİKA SAHASI
78170 KARABÜK

TEL : 0 370 418 20 01
FAX: 0 370 419 10 54

Elektronik Posta Adresi

finansman@kardemir.com

Web Adresi

www.kardemir.com

Tescil Tarihi

20.02.1995

Ticaret Sicil Numarası

4349 / 5055

Ticaret Sicil Memurluğu

KARABÜK TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi Dairesi

KARABÜK VERGİ DAİRESİ

Vergi No

5050055358

Süresi

SÜRESİZ

Sektörü

İMALAT SANAYİİ / METAL ANA SANAYİ / DEMİR, ÇELİK METAL ANA SANAYİİ

Fiili Faaliyet Konusu

Şirketimiz Demir Çelik Sektöründe yer almaktadır.

Fiili faaliyet konusu esas sözleşmenin 3. maddesinde belirtilmiş olup, ana faaliyet konusu her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışıdır.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST METAL ANA / -BIST SINAİ / -BIST TÜM / -BIST TÜM-100 / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 30 / -BIST 50

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

1.140.000.000 TL.

Kayıtlı Sermaye Tavanı

3.000.000.000 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Şirketin %5’den fazla paya veya oy hakkına sahip ortağı bulunmamaktadır.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
0 0
0 0
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A HAMİLİNE 0,01 240303646,134 21,08 İMTİYAZLI DEĞİLDİR GÖRÜYOR
B HAMİLİNE 0,01 119470352,23 10,48 İMTİYAZLI DEĞİLDİR GÖRÜYOR
D HAMİLİNE 0,01 780226001,636 68,44 İMTİYAZLI DEĞİLDİR GÖRÜYOR
TOPLAM 1140000000 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

 • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
 • HİSSE SENEDİ
 • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
 • 08.06.1998
 • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
 • TÜRKİYE
 • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
 • İMKB
 • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
 • ULUSAL PAZAR

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Mutullah YOLBULAN Erkek YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI A Bağımsız Üye Değil
Kamil GÜLEÇ Erkek YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLLİĞİ A Bağımsız Üye Değil
Mustafa YOLBULAN Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ A Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ – ÜYE
H. Çağrı GÜLEÇ Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ A Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ – ÜYE / RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ – ÜYE
Ahmet Zeki YOLBULAN Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ B Bağımsız Üye Değil
Burak YOLBULAN Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ D Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ – ÜYE
Abdulkerim DERVİŞOĞLU Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Bağımsız Üye KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ – BAŞKAN
Necati ÖZSOY Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Bağımsız Üye DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE – ÜYE
Mehmet Akif ULUSOY Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Bağımsız Üye DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE – BAŞKAN
Osman KAHVECİ Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ – BAŞKAN
Atilla Tamer ALPTEKİN Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ – ÜYE

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Uğur YILMAZ Genel Müdür Metalurji Mühendisi Genel Müdür
Metin ALTAN Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Genel Müdür Yardımcılığı
Hakan ONUR Genel Müdür Yardımcısı Elektrik Elektronik Mühendisi Genel Müdür Yardımcılığı
Ercüment ÜNAL Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Genel Müdür Yardımcılığı
Nüvit Gürkan Gürpınar Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Genel Müdür Yardımcılığı
Hasan SARIÇİÇEK Genel Müdür Yardımcısı İktisat Genel Müdür Yardımcılığı
Aydın EROL Genel Muhasebe ve Finansman Müdürü İşletme Mali İşler Müdürlüğü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
AYDIN EROL GENEL MUHASEBE VE FİNANSMAN MÜDÜRÜ 0 370 418 32 44 aerol@kardemir com
VURAL HAZIR YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 0 370 418 33 72 vhazir@kardemir.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 208662.701658.601717.304816
BURCAY YAVUZ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ UZMANI 0 370 418 35 42 byavuz@kardemir.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 210574,701851,307027
AYŞEGÜL ŞEN YALÇIN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ UZMAN YRD. 0 370 418 37 72 asen@kardemir.com

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Karçimsa Çimento San. Ve Tic. A.Ş. Çimento ve Hazır Beton İşi 1400000 TL 48,99 İŞTİRAK
Erdemir Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. Pelet ve Cevher Üretimi 120000000 TL 10 İŞTİRAK
Kardemir Sigorta Aracılık Hizm. Ltd.Şti. Sigorta İşlemleri 70000 TL 95 BAĞLI ORTAKLIK
Karçel Karabük Çelik Yapı İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San. Ve Tic. A.Ş. Çelik Konstrüksiyon İmalatı ve Montajı 141495392 TL 99,99 BAĞLI ORTAKLIK
Kardökmak Karabük Döküm Makine İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San. Ve Tic. A.Ş. Döküm ve Talaşlı İmalat 140371448 TL 99,99 BAĞLI ORTAKLIK
Voestelipine Kardemir Demiryolu Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Her Çeşit Demiryolu Makası Üretimi Montajı 17595000 TL 25,06 İŞTİRAK
Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş Elektrik Üretimi 64250000 TL 99,50 BAĞLI ORTAKLIK
Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Enerji piyasası faaliyeti 61572770 TL 0,67 İŞTİRAK

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

 • Sermaye Piyasası Aracının Niteliği
 • TAHVİL
 • İhraç Tavan Tutarı
 • 400.000.000 TL’YE KADAR
 • Yurtiçi/Yurtdışı
 • Yurtiçi
 • İhraç Tavanı Başlangıç – Bitiş Tarihi
 • Satış Yöntemi
 • Nitelikli
 • Varsa Fon Kullanıcısı

Share This Post

Lost Password

Register