Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

NETAS – NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

Ticaret Unvanı

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.

Merkez Adresi

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul

İletişim Adresi

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul

Tel: 0216 522 20 00
Faks: 0216 522 22 22

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Orhanlı Mah. İrfanlı Cad. No:28 34956 Orhanlı, Tuzla, İstanbul

Elektronik Posta Adresi

yatirimci@netas.com.tr

Web Adresi

www.netas.com.tr

Tescil Tarihi

31/03/1967

Ticaret Sicil Numarası

94955/40304

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU

Vergi Dairesi

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ

Vergi No

6320001061

Süresi

Yoktur.

Sektörü

TEKNOLOJI / BILISIM

Fiili Faaliyet Konusu

Servis sağlayıcılara ve kurumsal müşterilerine, katma değerli IP servislerini, çoğul ortam ve ses hizmetlerini destekleyebilmeleri için Kablosuz ve Kablolu Ağlar, Kurumsal Ağlar ve Optik Ağlarla donatılmış iletişim altyapısı sunmakta, ağ ve iletişim çözümleri ile modern iletişim altyapıları kurmaktadır.  

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST BİLİŞİM / -BIST İstanbul / -BIST TEKNOLOJİ / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 100-30 / -BIST 50

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

64.864.800 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

300.000.000 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
OEP TURKEY TECH B.V. 31162569.63 48.0420 48.0420
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI 9729720 15 15
Diğer 23972510.37 36.9580 36.9580
TOPLAM 64864800.00 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (YTL) Sermayedeki Payı (%)
Bulunmamaktadır.
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 23351328 36 Diğer hususlar bölümünde açıklanmıştır İŞLEM GÖRMEMEKTEDİR
A Nama 1 9729720 15 Diğer hususlar bölümünde açıklanmıştır İŞLEM GÖRMEMEKTEDİR
B Nama 1 7811242 12,04 Diğer hususlar bölümünde açıklanmıştır İŞLEM GÖRMEMEKTEDİR
B Nama 1 23972510 36,96 Diğer hususlar bölümünde açıklanmıştır İŞLEM GÖRMEKTEDİR
TOPLAM 64864800 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

  • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
  • Hisse Senedi
  • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
  • 15.03.1993
  • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
  • Türkiye
  • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
  • İMKB
  • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
  • Ulusal Pazar

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
David Arthur Walsh Erkek Y.K.Başkanı Y.K.Başkanı Genband Yönetici A Bağımsız Üye Değil
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Y.K.Başkan Yardımcısı A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üye-Riskin Erken Saptanması Komitesi
Joseph Patrick Huffsmith Erkek Y.K. Üyesi Y.K. Üyesi OEP Yönetici A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
Memet Yazıcı Erkek Y.K. Üyesi Y.K. Üyesi TRPE Capital-Yönetici. Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği B Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
Andrew Glover Dunn Erkek Y.K. Üyesi Y.K. Üyesi OEP Yönetici B Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
Alpaslan Korkmaz Erkek Y.K. Üyesi Y.K. Üyesi Neuchatel Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Kayı Holding Yönetici, Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi A Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı- Denetim Komitesi Üyesi
Emre Şehsuvaroğlu Erkek Y.K. Üyesi Y.K. Üyesi Yıldız Holding İç Denetim Başkanı B Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komites Başkanı – Denetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
C. MÜJDAT ALTAY GENEL MÜDÜR MÜHENDİS GENEL MÜDÜR YARDIMCISI- GENEL MÜDÜR Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği
M. İLKER ÇALIŞKAN GENEL MÜDÜR YRD. MUHASEBE-FİNANS DİREKTÖR-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği
KAMİL ORMAN GENEL MÜDÜR YRD. MÜHENDİS DİREKTÖR-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
YASEMİN AKAD İK’DAN SORUMLU İCRA KURULU ÜYESİ İŞLETME Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Tuba Bektaş Yatırımcı İlişkileri Müdürü YİB Görevlendirme tarihi 25.01.2016 0216 522 52 09 tubab@netas.com.tr yatirimci@netas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı – Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 210110 – 701488
Defne Kavaklı Tombak Hukuk, Regülasyon ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kıdemli Müdürü YİB Görevlendirme tarihi 25.01.2016 0216 522 21 92 dkavakli@netas.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sistem Entegrasyonu 11000000 11000000 TL 100 Bağlı Ortaklık
BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. Bilgi Teknolojileri Hizmet Çözümleri 5800000 5800000 TL 100 Bağlı Ortaklık
Netas Telecom Limited Liability Partnership (Kazakistan) Telekom Ekipmanı Tedariği 161800 161800 Tenge 100 Finansal Duran Varlık
Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. Telekomünikasyon operatörleri ve servis sağlayıcılarına yönelik yazılım ve donanım çözümleri üretmek 14268513 1426852 TL 10 Finansal Duran Varlık
Netaş Telecommunications Malta Ltd. Telekom Ekipmanı Tedariği 1200 1200 Avro 100 Finansal Duran Varlık

Diğer Hususlar

SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLARA İLİŞKİN EK BİLGİ

İmtiyazlar:

Şirketin payları (A) ve (B) grubu olarak iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır. Bu payların 33.081.048 (Otuzüçmilyon seksenbirbin kırksekiz) adedini nama yazılı (A) grubu, 31.783.752 (Otuzbirmilyon yediyüzseksenüçbin yediyüzelliiki) adedini nama yazılı (B) grubu paylar teşkil eder. Payların iki gruba ayrılmış olması söz konusu (A) ve (B) grubu paylara Ana Sözleşmenin 9 ve 15’inci maddelerinde belirtilenler dışında hiçbir imtiyaz vermez.

Ana Sözleşmenin 9. maddesine göre; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerinde belirtilen nisaptır.  Ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 388. maddesinde yazılı hususlarla ilgili kararlarda (A) grubu hisse toplamının en az  yarısını (1/2) temsil eden pay sahiplerinin muvafakatı şarttır.

Ana Sözleşmenin 15. maddesine göre; 7 (yedi) kişiden oluşan Yönetim Kurulunun 2 (iki) üyesi OEP RHEA Trukey Tech B.V., 1 (bir) üyesi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın göstereceği adaylar arasından olmak üzere, 4 (dört) üyesi (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 3 (üç) üyesi de (B) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 3 (üç) yıllık görev süresi için Genel Kurul tarafından seçilir.

Share This Post

Lost Password

Register