Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

NTHOL – NET HOLDİNG A.Ş.

Ticaret Unvanı

NET HOLDİNG A.Ş.

Merkez Adresi

ETİLER MAHALLESİ BADE SOKAK NO:9 34337 ETİLER BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

TELEFON : +90 212 358 04 44
FAX  : +90 212 358 04 45

İletişim Adresi

ETİLER MAHALLESİ BADE SOKAK NO:9 34337 ETİLER BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

TELEFON : +90 212 358 04 44
FAX  : +90 212 358 04 45

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

YOKTUR.

Elektronik Posta Adresi

info@netholding.com

Web Adresi

www.netholding.com

Tescil Tarihi

05 OCAK 1981

Ticaret Sicil Numarası

124858

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU

Vergi Dairesi

BEŞİKTAŞ

Vergi No

6310026216

Süresi

SÜRESİZ

Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

Fiili Faaliyet Konusu

Turizm ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere iştirak etmek, bu şirketlerin yönetim ve denetimlerine katılmak, finansman, yatırım, organizasyon, pazarlama ve satış konularında danışmanlık yapmak.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST HOLDİNG VE YATIRIM / -BIST İstanbul / -BIST MALİ / -BIST TÜM / -BIST TÜM-100 / -BIST YILDIZ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

365.750.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

500.000.000 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
PINE RIVER FIXED INCOME LUX INVESTMENTS S.A.R.L. 69314585 18.9510 18.9510
PINE RIVER LUX INVESTMENT S.A.R.L. 53831250 14.7180 14.7180
BESİM TİBUK 37060738.2990 10.1330 10.1330
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 30581782.0210 8.3610 8.3610
ASYA-NET TURİZM SAN.VE TİC.A.Ş. 27068341.53 7.4010 7.4010
DEUTSCHE BANK AG LONDON 18526200 5.0650 5.0650
Diğer 129367103.15 35.3710 35.3710
TOPLAM 365750000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. 30581782,02 11,75
Besim Tibuk 34060673,31 9,50
Asyanet A.Ş. 27068341,53 7,65
Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş. 3341934,40 0,92
Halikarnas Turizm A.Ş. 0,75 0,05
Netel Net Otelcilik A.Ş. 0,21
Halka Açık 270697267,99
TOPLAM 365750000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A NAMA 0,05 12,35 0 Yönetim Kurulu Üyelerinin tam sayı ve çoğunluk oluşturacak biçimde yarıdan fazlası 14/A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. GÖRMÜYOR
B NAMA 0,05 365749987,65 100 GÖRÜYOR
TOPLAM 365750000 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

  • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
  • HİSSE SENEDİ
  • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
  • 05.10.1989
  • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
  • TÜRKİYE
  • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
  • BORSA İSTANBUL – BIST
  • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
  • ULUSAL PAZAR

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BESİM TİBUK Erkek YÖNETİM KURULU BAŞKANI TURİZMCİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI 7,95 Bağımsız Üye Değil
CEMALCENAP AYBAY Erkek YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TURİZMCİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Bağımsız Üye Değil
HANDE TİBUK Kadın MURAHHAS ÜYE TURİZMCİ GENEL KOORDİNATÖR Bağımsız Üye Değil
ORLANDO KALUMENOS Erkek ÜYE TURİZMCİ CFO Bağımsız Üye Değil FİNANSAL RAPORLAMADAN SORUMLU ÜYE
HALUK ELVER Erkek ÜYE TURİZMCİ GENEL KOORDİNATÖR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
İSMAİL REHA ARAR Erkek ÜYE TURİZMCİ ÜYE Bağımsız Üye Değil
MEHMET CERİTOĞLU Erkek ÜYE TURİZMCİ ÜYE Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ – RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Ali TOPUZ Erkek ÜYE TURİZMCİ ÜYE Bağımsız Üye DENETİM KOMİTESİ – KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ – FİNANSAL RAPORLAMADAN SORUMLU ÜYE
EMİN NEDİM ÖZTÜRK Erkek ÜYE TURİZMCİ ÜYE Bağımsız Üye DENETİM KOMİTESİ – RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ – FİNANSAL RAPORLAMADAN SORUMLU ÜYE
IŞIK BİREN Erkek ÜYE TURİZMCİ ÜYE Bağımsız Üye
DARYAL BATIBAY Erkek ÜYE TURİZMCİ Bağımsız Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HANDE TİBUK YÖNETİM KURULU MURAHHAS ÜYESİ TURİZMCİ GENEL KOORDİNATÖR
ORLANDO KALUMENOS YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZMCİ CFO
HALUK ELVER YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZMCİ GENEL KOORDİNATÖR YARDIMCISI
İSMAİL REHA ARAR YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZMCİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ORLANDO KALUMENOS YÖNETİM KURULU ÜYESİ – CFO 17.09.2007 212 358 04 44 ocalumeno@netholding.com
YÜKSEL USLU GENEL KOORDİNATÖR YARDIMCISI (MALİ İŞLER UYGULAMA) – 01.05.2014 212 358 04 44 yuslu@netholding.com
MEHMET CİHAN KADIOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ – 30.03.2016 212 358 04 44 mkadioglu@netholding.com SP Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206844 / 702389

Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
GÖKOVA TURİZM TİC. VE SAN. A.Ş. TURİZM 450000, 450000,00 TL 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
NET YAPI SAN. VE TİC. A.Ş. İNŞAAT 43900000,00 43900000 TL 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
HALİKARNAS TURİZM MERKEZİ VE TİC. A.Ş. TURİZM 8500000,00 8500000,00 TL 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
MEHRAB MEHDUD MESULİYETİ CEMİYETİ İNŞAAT 150012,50 150012,50 USD 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
ENET INTERNATİONAL INTERNET AND PUBLİSHİNG INC YAYINCILIK 516773,26 516773,26 USD 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
OPERİS GÜMRÜKSÜZ MAĞAZA İŞLETMECİLİĞİ LTD. GÜMRÜKSÜZ MAĞAZACILIK 250000,00 249990,00 TL 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
NET TURİSTİK YAY. SAN. VE TİC. A.Ş. YAYINCILIK 1500000,00 1494000,00 TL 99,60 BAĞLI ORTAKLIK
LOYTAŞ LALELİ OTELCİLİK YAT. A.Ş. TURİZM 26000000,00 23480000,00 TL 90,31 BAĞLI ORTAKLIK
AZER NET TURİZM ŞİRKETİ TURİZM 1250,00 1241,25 USD 99,30 BAĞLI ORTAKLIK
NET TURİZM TİC. VE SAN. A.Ş. TURİZM 350000000,00 276926729,15 TL 79,12 BAĞLI ORTAKLIK
NETEL NET OTELCİLİK A.Ş. TURİZM 53000000,00 40700000,00 TL 76,79 BAĞLI ORTAKLIK
NET ŞANS OYUNLARI YATIRIM A.Ş. ŞANS OYUNLARI 3520000 2200000 TL 62,50 BAĞLI ORTAKLIK
ENET İNTERNET YAY. HİZM. YAT. VE TİC. A.Ş. YAYINCILIK 250000, 150000,00 TL 60,00 BAĞLI ORTAKLIK
ASYANET TURİZM TİC. VE SAN. A.Ş. TURİZM 27000000,00 16099589,00 TL 59,63 BAĞLI ORTAKLIK
NET TURİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TURİZM 4790000,00 2395000,00 TL 50,00 BAĞLI ORTAKLIK
MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. TURİZM 2550000,00 1219178,00 TL 47,81 İŞTİRAK
İNTER TURİZM VE SEYEHAT A.Ş. TURİZM 1100000,00 442662,40 TL 40,24 İŞTİRAK
VOYAGER KIBRIS LİMİTED TURİZM 530000000,00 150825629,34 TL 28,46 İŞTİRAK
SUNSET TURİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş. TURİZM 60000000,00 16897850,42 TL 28,16 İŞTİRAK
GREEN KARMİ TATİL KÖYÜ LİMİTED TURİZM 2217171,00 559,00 TL 0,03 BAĞLI MENKUL KIYMET
KOZMOS TURİZM VE TİC. A.Ş. TURİZM 890000,00 62,11 TL 0,01 BAĞLI MENKUL KIYMET
ELİTE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT LİMİTED TURİZM 19072167 214,2 TL 0,00 BAĞLI MENKUL KIYMET

Diğer Hususlar

YOKTUR

Share This Post

Lost Password

Register