Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

PRKME – PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ticaret Unvanı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez Adresi

Adres      : Paşalimanı Cad.No:41 Üsküdar/İSTANBUL
Telefon   : 216 531 24 00
Faks        : 216 531 25 71

İletişim Adresi

Adres   : Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İSTANBUL
Telefon : 216 531 24 00
Faks      : 216 531 24 70

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

-MADENKÖY ŞUBESİ
Faaliyet :Konsantre bakır üretimi
Adres    :Madenköy-Şirvan-SİİRT
Telefon  :0484 517 21 36
Faks       :0484 517 20 73

Elektronik Posta Adresi

info@parkelektrik.com.tr

Web Adresi

www.parkelektrik.com.tr

Tescil Tarihi

18.03.1994

Ticaret Sicil Numarası

312858

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Vergi Dairesi

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Vergi No

8150069301

Süresi

Süresiz

Sektörü

MADENCİLİK / KÖMÜR MADENCİLİĞİ

Fiili Faaliyet Konusu

Bakır cevheri çıkarmak – konsantre bakır üretmek ve satışını yapmak

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST KURUMSAL YÖNETİM / -BIST MADENCİLİK / -BIST SINAİ / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 100-30

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

Çıkarılmış Sermaye: 148.867.243.- TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000.-(Üçyüzmilyon) TL.dır.

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
PARK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 91168622.4070 61.2420 61.2420
TURGAY CİNER 10065982.8770 6.7620 6.7620
Diğer 47632637.7160 31.9960 31.9960
TOPLAM 148867243.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (YTL) Sermayedeki Payı (%)
TURGAY CİNER 101227790 67,999
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 18.290.865,70 12,29 Yönetim Kurulu Üyesi Seçme Hakkı İşlem Görmüyor
B Nama 0,01 77533849,04 52,08 Yönetim Kurulu Üyesi Seçme Hakkı İşlem Görmüyor
B Nama ,01 53042528,26 35,63 Yönetim Kurulu Üyesi Seçme Hakkı İşlem Görüyor
TOPLAM 148.867.243 100,00

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

 • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
 • Pay Senetleri
 • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
 • 24.10.1997
 • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
 • TÜRKİYE
 • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
 • İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
 • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
 • ULUSAL PAZAR

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NALAN ERKARAKAŞ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist Yönetim Kurulu Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği Ciner Grubu- Sermaye Piyasaları Grup Başkanı Yok A Grubu Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi
ALİ COŞKUN DUYAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makine Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyeliği Yok B Grubu Bağımsız Üye Değil
GALİP ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Maliyeci Yönetim Kurulu-Denetimden Sorumlu Komite- Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği Yok Yok B Grubu Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite – Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
GÜVEN ÖNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Maden Mühendisi Yok İTÜ Vakfı,Deprem Vakfı ve Darülaceze Vakfı’nınYönetim Kurulu Üyesi,Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfının Yönetim Kurulu Başkanı Yok B Grubu Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi -Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
ORHAN YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletmeci Yönetim Kurulu – Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği Yok A Grubu Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi
SÜLEYMAN UYAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletmeci Yönetim Kurulu-Kurumsal Yönetim-Denetim Komitesi Üyeliği Yok Yok A Grubu Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi
DOĞAN PENÇE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finanscı Yönetim Kurulu Üyeliği Ciner Grubu-Finans Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeliği Yok A Grubu Bağımsız Üye Değil
YAKUP KAYGUSUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Maden Mühendisi Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği Yok A Grubu Bağımsız Üye Değil
CEVDET ÖZÇEVİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği Yok A Grubu Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

 • Adı Soyadı
 • Tacigül Erdem
 • Görevi
 • Genel Müdür Vekili-Mali İşler Müdürü
 • Mesleği
 • İktisatcı
 • Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
 • Genel Müdür Vekili-Mali İşler Müdürü
 • Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
 • Yok

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri

Adı Soyadı Görevi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nalan ERKARAKAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 0216 531 24 00 erkarakas@cinergroup.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-Türev Araçlar Lisansı-Bağımsız Denetim Lisansı-Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı-Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 200191-700018-300113-800071-400139-600018
Süleyman UYAN Yönetim Kurulu Üyesi 0216 531 24 00 s.uyan@cinergroup.com.tr
Tacigül ERDEM Genel Müdür Vekili 0216 531 25 57 tacigul.erdem@parkelektrik.com.tr

Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
PARK HOLDİNG A.Ş GRUP ŞİRKETLERİNE HERTÜRLÜ (FİNANSAL, MALİ, HUKUKİ ) DANIŞMANLIK, KOORDİNASYON YATIRIM VE ÜRETİM SATIŞ PROĞRAMLARININ BELİRLERMESİ GİBİ HOLDİNG FAALİYETLERİ 600000000 0 TL 0 ORTAK
PARK TERMİK ELEKTRİK SAN.VE TİC. A.Ş. ANKARA ÇAYIRHANDA KURULU TERMİK SANTRALİNİ İŞLETMEK VE SANTRALE BAĞLI KÖMÜR OCAKLARINDA KÖMÜR ÇIKARMA FAALİYETİ 72100000 7210009 TL 10 GRUP ŞİTKETİ
PARK TEKNİK ELEKTRİK MADENCİLİK TURİZM SAN.VE TİC. A.Ş. AĞIRLIKLI OLARAK KÖMÜR OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ MADEN SAHALARININ İŞLETİLMESİ 204440000 0 TL 0 GRUP ŞİTKETİ
PARK ENERJİ EKİPMANLARI MADENCİLİK ELEKTRİK ÜRETİM SAN.VE TİC. A.Ş. HER TÜRLÜ MADENLERİN ÇIKARILMASI PAZARLANMASI ZENGİNLEŞTİRİLMESİ 125600000 0 TL 0 ORTAK
ETİ SODA ÜRETİM PAZARLAMA NAKLİYAT ve ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA BEYPAZARINDA SODA MADENLERİNİN ÇIKARILMASI VE İŞLETİLMESİ PAZARLANMASI 128300000 0 TL 0 GRUP ŞİTKETİ
SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KÖMÜRE BAĞLI TERMİK SANTRAL KURULMASI VE İŞLETMECİLİĞİ 80000000 0 TL 0 GRUP ŞİTKETİ
LARES TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT SAN VE TİC. A.Ş. TATİL KÖYLERİ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ 31100000 0 TL 0 GRUP ŞİTKETİ
PARK MADEN ENERJİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. HER TÜRLÜ MADEN İŞLETMECİLİĞİ MADENLERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ 220000 0 TL 0 GRUP ŞİTKETİ
ÇATALAĞZI ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC. A.Ş. ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALININ İŞLETİLMESİ AMACIYLA KURULMUŞTUR 7000000 0 TL 0 GRUP ŞİTKETİ
PARK MAKİNA YEDEK PARÇA SAN. TİC. A.Ş. HER TÜRLÜ MAKİNA VE YEDEKLERİ İMALATI 50000 0 TL 0 GRUP ŞİTKETİ
PARK TOPTAN ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SAN. VE TİC. A.Ş. ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞI 1000000 0 TL 0 GRUP ŞİTKETİ
GÜNEY EGE ENERJİ İŞLETMELERİ LTD. ŞTİ YATAĞAN, KEMERKÖY VE YENİKÖY TERMİK SANTRALLERİNİN İŞLETİLMESİ 5600000 0 TL 0 GRUP ŞİTKETİ
PARK İTHALAT İHRACAT VE TİC. A.Ş. İTHALAT İHRACAT FAALİYETLERİ 8000000 0 TL 0 GRUP ŞİTKETİ
PARK SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ SİGORTA ACENTELİĞİ 1000000 0 TL 0 GRUP ŞİTKETİ
PARK İNŞAAT TURİZM MADEN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HER TÜRLÜ İNŞAAT FAALİYETLERİ 7800000 0 TL 0 GRUP ŞİTKETİ
CİNER TURİZM İNŞAAT SERVİS HİZMETLERİ A.Ş. TURİSTİK OTEL İŞLETMECİLİĞİ VE DİĞER TURİZM FAALİYETLERİ 10200000 0 TL 0 GRUP ŞİTKETİ
CİNER DENİZCİLİK SAN.VE TİC. A.Ş. DENİZ NAKLİYE İŞLETMECİLİĞİ 700000 0 TL 0 GRUP ŞİTKETİ
HAVAŞ TURİZM SEYAHAT VE KARGO TAŞIMACILIĞI A.Ş. TURİZM ACENTELİĞİ, RENT A CAR FAALİYETLERİ 2000000 0 TL 0 GRUP ŞİTKETİ
DENMAR DEPOCULUK NAK. TİC. A.Ş. DEPOLAMA HİZMELERİ 7500000 0 TL 0 GRUP ŞİTKETİ
PARK DENİZCİLİK VE HOPA LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. HOPA LİMAN İŞLETMECİLİĞİ 7500000 0 TL 0 GRUP ŞİTKETİ
ETİ HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HAVA TAKSİ TAŞIMACILIĞI 8000000 0 TL 0 GRUP ŞİTKETİ
YENİ GÜN HABER AJANSI BASIN VE YAYINCILIK A.Ş. RADYO TV. VE HERTURLÜ BASIN VE YAYIN ORGANLARI İLE BİLCÜMLE HABER VE BİLGİLERİ TOPLAMAK BUNLARI SES, SÖZ VE GÖRÜNTÜLÜ VEYA YAZILI BASIN ARACILIĞI İLE KAMUOYUNA YANSIMASINI SAĞLAMAK DUYURMAK 20500000 0 TL 0 GRUP ŞİTKETİ
YENİ GÜN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİMİNE KATILDIĞI ŞİRKETLERE HER TÜRLÜ HOLDİNG DESTEĞİ VERMEK 6600000 0 TL 0 GRUP ŞİTKETİ

Diğer Hususlar

Bulunmamaktadır.

Share This Post

Lost Password

Register