Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

RAYSG – RAY SİGORTA A.Ş.

Ticaret Unvanı

Ray Sigorta A.Ş.

Merkez Adresi

Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

İletişim Adresi Telefon Faks
Ray Sigorta A.Ş. Genel Müdürlük Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:28 34457 Sarıyer / İstanbul 212 363 25 00 – 444 4 729 212 299 48 49
İstanbul Anadolu Bölge Müdürlüğü Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:33 Golden Plaza İş Merkezi F Blok Kat:1 Kozyatağı 34734 Kadıköy / İstanbul 216 411 16 06 216 411 16 19
Trakya Bölge Müdürlüğü İstanbul Dünya Ticaret Merkezi B-1 Blok Kat:9 No:319-320 Yeşilköy / İstanbul 212 465 40 45 212 465 04 75
Ankara Bölge Müdürlüğü Farabi Sokak No:40/A 06690 Kavaklıdere / Ankara 312 428 50 00 312 428 50 49
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Farabi Sokak No:40/A 06690 Kavaklıdere / Ankara 312 428 50 00 312 428 50 49
İzmir Bölge Müdürlüğü Halit Ziya Bulvarı No:72 Taner İşhanı A Blok Kat:2 35210 İzmir 232 483 72 46 232 489 86 05
Bursa Bölge Müdürlüğü Lefkoşe Cad. A Blok Kat:3 No:34 – 36 Nilüfer / Bursa 224 211 28 27 224 211 28 37
Adana Bölge Müdürlüğü Çınarlı Mah.Atatürk Cad.No:15 İdeal Plaza Kat:7 01120 Seyhan / Adana 322 457 06 83 322 454 77 61
Antalya Bölge Müdürlüğü Konyaaltı Cad.Antmarin İş Merkezi No:24 Kat:6 07050 Konyaaltı / Antalya 242 247 20 25 242 247 39 59

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

yok

Elektronik Posta Adresi

info@raysigorta.com.tr

Web Adresi

www.raysigorta.com.tr

Tescil Tarihi

18.08.1958

Ticaret Sicil Numarası

297257-244839

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Vergi Dairesi

Büyük Mükellefler Vergi dairesi

Vergi No

7340039798

Süresi

Süresiz

Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ

Fiili Faaliyet Konusu

Esas sözleşmenin 4’ncü maddesine göre Şirket; Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde ve yabancı memleketlerde hayat, yangın, kaza, mali mes’uliyet ile her nevi kara, hava ve deniz nakliyatı sigortaları makine montajlarından mütevellit teknik hataların sigortalanması ve umumiyetle şahıslar, hayvanlar, mallar, mahsuller, eşya, vasıta ve kıymetler üzerinde kanunen memnu olmayan her çeşit sigorta ve bilcümle koasürans ve asürans ve retrosesyon muameleleri yapmak ve bu muamelelerle iştigal eden Türk ve yabancı Şirketlerin mümessilliğini yapmak konularında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-ANA PAZAR

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

163.069.856 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

200.000.000 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
TBIH FINANCIAL SERVICES GROUP N.V. 133048626.8840 81.59 81.59
VIENNA INSURANCE GROUP AG 20663528.1090 12.6720 12.6720
Diğer 9357701.0040 5.7380 5.7380
TOPLAM 163069855.9970 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (YTL) Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
5-21 Nama 0,01 163069856 100 Yok Evet
TOPLAM 163069856 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

  • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
  • Hisse Senedi
  • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
  • 24.07.1997
  • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
  • Türkiye
  • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
  • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
  • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
  • Ulusal Pazar

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Martin Simhandl Erkek Başkan Yönetici Yoktur VIG AG Wiener Versicherung Gruppe – İcra Kurulu Üyesi 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi- Üye
Karl Fink Erkek Başkan Yardımcısı Yönetici Yoktur Wiener Staedtische Wechselseitiger Versicherungsverein-Vermögensverwaltung , Vienna Insurance Group AG / İcra Kurulu Üyesi 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Yoktur
İsmail Hakkı Ergener Erkek Başkan Yardımcısı Yönetici Yoktur SK DANUBE AG Genel Müdür 0 Yoktur Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite – Başkan Riskin Erken Saptanması Komitesi – Başkan / Kurumsal Yönetim Komitesi – Başkan
Josef Aigner Erkek Üye Yönetici Yoktur VIG AG Wiener Versicherung Gruppe -Kurumsal İşler Bölümü Üst Düzey Yöneticisi 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Yoktur
Gerald Klemensich Erkek Üye Yönetici Yoktur VIG AG Wiener Versicherung Gruppe -Resürans Bölümü Üst Düzey Yöneticisi 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi- Üye
Stefan Waldner Erkek Üye Yönetici Yoktur OMV Petrol Ofisi A.Ş. İcra Kurulu Üyesi – CFO 0 Yoktur Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite – Üye
Koray Erdoğan Erkek Üye-Genel Müdür Yönetici Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Yoktur 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Yoktur

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Koray Erdoğan Yönetim Kurulu Üyesi.İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Yönetici Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Yoktur
Eyüp Kemal Daldal İcra Kurulu Üyesi. Oto Dışı Teknik ve Hasar. Reasürans Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Direktör Yoktur
Anıl Rasih Gülcen İcra Kurulu Üyesi. Satış Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Direktör Yoktur
Fahrettin Turan İcra Kurulu Üyesi. Oto Teknik ve Hasar. Rücu Direktörü Yönetici Oto Teknik ve Hasar. Rücu Müdürü Yoktur
Derya Öztürk İcra Kurulu Üyesi. Mali ve İdari İşler. Direktörü Yönetici Genel Sekreter Yoktur
Mahir Çipil Pazarlama Direktörü Yönetici Yoktur Yoktur
Gil Shuchman Uluslararası Büyük Müşteriler Direktörü Yönetici Yoktur Yoktur
Banu Şensöz İç Kontrol ve Risk Yönetimi Müdürü Yönetici Yoktur Yoktur
Mihriban Karu İnsan Kaynakları Müdürü Yönetici Yoktur Yoktur

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ERHAN SUBAŞI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ – 19.02.2013 212 363 26 86 yatirimci.iliskileri@raysigorta.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey – 3 Lisansı – Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206099 / 700859
SEDAT YÜKSEL MALİ İŞLER UZMANI 24.11.2015 212 363 27 44 yatirimci.iliskileri@raysigorta.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. Tarım Sigortası 5.283.000,00 220125,00 TRY 4,17 İŞTİRAK
Risk Expert Risk ve HasarDanışmanlığı Ltd. Şti. Ekspertiz İşlemleri 50000 15000 TRY 30 İŞTİRAK

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register