Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

SAHOL – HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Ticaret Unvanı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Merkez Adresi

SABANCI CENTER KULE II KAT 23 34330 4. LEVENT İSTANBUL

İletişim Adresi

SABANCI CENTER KULE II KAT:23   34330  4.LEVENT-İSTANBUL

TELEFON: +90 (0212) 385 80 80
FAX: +90 (0212) 385 88 88

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Yok.

Elektronik Posta Adresi

info@sabanci.com

Web Adresi

www.sabanci.com

Tescil Tarihi

17/04/1967

Ticaret Sicil Numarası

127350

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Vergi Dairesi

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Vergi No

454 001 9679

Süresi

SINIRSIZ

Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

Fiili Faaliyet Konusu

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST HOLDİNG VE YATIRIM / -BIST İstanbul / -BIST MALİ / -BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ / -BIST TEMETTÜ / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 30 / -BIST 50

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

Çıkarılmış Sermaye: 2.040.403.931.-  TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kayıtlı Sermaye : 3.000.000.000,00 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
SAKIP SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 287100000.5590 14.0710 14.0710
SERRA SABANCI 147160295.7980 7.2120 7.2120
SUZAN SABANCI DİNÇER 141566960.87 6.9380 6.9380
ÇİĞDEM SABANCI BİLEN 141566960.87 6.9380 6.9380
Diğer 1323009712.9030 64.8410 64.8410
TOPLAM 2040403931.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (YTL) Sermayedeki Payı (%)
YOK
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
—- NAMA 0,01 2040403931 100 YOK GÖRÜYOR
TOPLAM 2040403931 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

  • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
  • PAY SENETLERİ
  • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
  • 08.07.1997
  • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
  • TÜRKİYE
  • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
  • İMKB
  • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
  • ULUSAL PAZAR

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÜLER SABANCI Kadın YÖNETİM KURULU BAŞKANI – GÖREVLİ ÜYE YÖNETİCİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI – MURAHHAS ÜYE BRİSA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI, HACI ÖMER SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
EROL SABANCI Erkek YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ YÖNETİCİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU ŞEREF BAŞKANI; DANIŞMANI VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye Değil
SUZAN SABANCI DİNÇER Kadın YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİCİ AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI- MUHARRAS ÜYE; SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ 6,94 Bağımsız Üye Değil
SEVİL SABANCI SABANCI Kadın YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİCİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAĞLI ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ; SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ VE RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
SERRA SABANCI Kadın YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİCİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAĞLI ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ; SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ 7,21 Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
ZAFER KURTUL Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ, CEO YÖNETİCİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, CEO BAĞLI ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ VE ÜYESİ Bağımsız Üye Değil
IŞIN ÇELEBİ Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİCİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇELEBİ STRATEJİK DANIŞMANLIK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI Bağımsız Üye DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI
ZEKERİYA YILDIRIM Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİCİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ FU GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIK A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ / ADA PLANT A.Ş. VE YILDIRIM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI Bağımsız Üye RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI VE DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ
NAFİZ CAN PAKER Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİCİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, B.O.Y BİLGİ ODAKLI YÖNETİM A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, İNOVENT FİKRİ MÜLKİYET YÖN. TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI Bağımsız Üye KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ZAFER KURTUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE CEO YÖNETİCİ BANKACILIK GRUP BAŞKANI – YÜRÜTME KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
BARIŞ ORAN FİNANS GRUP BAŞKANI CFO YÖNETİCİ FİNANS GRUP BAŞKANI CFO YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
HALUK DİNÇER PERAKENDE VE SİGORTA GRUP BAŞKANI YÖNETİCİ PERAKENDE GRUP BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
ATA KÖSEOĞLU STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME GRUP BAŞKANI YÖNETİCİ STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME GRUP BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
NERİMAN ÜLSEVER İNSAN KAYNAKLARI GRUP BAŞKANI YÖNETİCİ İNSAN KAYNAKLARI GRUP BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
MEHMET GÖÇMEN ENERJİ GRUP BAŞKANI YÖNETİCİ ENERJİ GRUP BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
MEHMET HACIKAMİLOĞLU SANAYİ GRUP BAŞKANI YÖNETİCİ ÇİMENTO GRUP BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri

Adı Soyadı Görevi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ŞERAFETTİN KARAKIŞ MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ (212) 385 81 73 skarakis@sabanci.com SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI / KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI LİSANSI 203738 / 700270
EREN MANTAŞ FİNANSAL PLANLAMA, ANALİZ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ (212) 385 81 95 emantas@sabanci.com

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
AKBANK T.A.Ş. Finansal Hizmetler 4.000.000.000,00 1.630.020.902,85 TL 40,75 Bağlı Ortaklık
AKSİGORTA A.Ş. Finansal Hizmetler 306.000.000,00 110.160.000,00 TL 36 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Finansal Hizmetler 118000000 47200005,30 TL 40,00 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Finansal Hizmetler 248.400.000,00 12.420,00 TL 0.00 İştirak
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SA. VE TİC. A.Ş. Lastik takviye malzemeleri 194.529.076,00 138.327.614,01 TL 71,11 Bağlı ortaklık
BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Lastik takviye malzemeleri 305.116.875,00 133.111.388,06 TL 43,62 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
TEMSA GLOBAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Otomotiv 210.000.000,00 102.308.216,34 TL 48,71 Bağlı ortaklık
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Enerji 9590685420 4795342710 TL 50 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. Perakende 700000000 354239052,79 TL 50,61 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Perakende 110.000.000,00 66.310.509,61 TL 60,28 Bağlı ortaklık
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Çimento 191.447.068,25 76.035.136,43 TL 39,72 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Çimento 135.084.442,00 66.765.208,46 TL 49,42 Bağlı ortaklık
EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA A.Ş. Dış Ticaret 234.000.000,00 67.392.000,00 TL 28,8 Bağlı ortaklık
YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Tekstil 29.160.000,00 16.878.507,00 TL 57,88 Bağlı ortaklık
PHILSA PHILIP MORRIS SABANCI SİGARA VE TÜTÜNCÜLÜK SA. VE TİC. A.Ş. Sigara ve Tütüncülük 3.000.000,00 750.000,00 TL 25 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
PHILIP MORISSA PHILIP MORRIS SABANCI PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. Sigara ve Tütüncülük 700.000,00 173.248,00 TL 24,74 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
BİMSA ULUSLARARASI İŞ BİLGİ VE YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş. Bilişim 400.000,00 400.000,00 TL 100 Bağlı ortaklık
TURSA SABANCI TURİZM VE YAT.İŞL.A.Ş. Turizm 95.000.000,00 95.000.000,00 TL 100 Bağlı ortaklık
ANKARA ENTERNASYONEL OTELCİLİK A.Ş. Turizm 38.000.000,00 29.201.672,00 TL 76,84 Bağlı ortaklık
NOT:Yukarıdaki tablo H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. nin sahip olduğu direkt payları göstermektedir.

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register