Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

SKBNK – ŞEKERBANK T.A.Ş.

Ticaret Unvanı

ŞEKERBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adresi

Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane – İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

  • İletişim Adresi
  • Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1A 34415 Kağıthane – İstanbul
  • Telefon
  • 0 (212) 319 70 00
  • Faks
  • 0 (212) 319 74 29

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Elektronik Posta Adresi

haberlesme@sekerbank.com.tr

Web Adresi

www.sekerbank.com.tr

Tescil Tarihi

06.10.1953

Ticaret Sicil Numarası

536973

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul

Vergi Dairesi

Büyük Mükellefler

Vergi No

8010048575

Süresi

Süresiz

Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI

Fiili Faaliyet Konusu

Bankacılık

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST BANKA / -BIST KURUMSAL YÖNETİM / -BIST MALİ / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 100-30

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

1.158.000.000 TL.

Kayıtlı Sermaye Tavanı

1.250.000.000 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
ŞEKERBANK TAŞ PERS MUN SOS GÜV YARD SAN VAKFI 410388833.7040 35.4390 35.4390
SAMRUK-KAZYNA SOVEREIGN WEALTH FUN JOINT-STOCK COMPANY 224353416.4960 19.3740 19.3740
BTA SECURITIES JSC. 126295033.4680 10.9060 10.9060
ŞEKERBANK TÜRK ANONİM.ŞİRKET PERS.SOS.SİG.SAN.VAKF 105828761 9.1390 9.1390
KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 79943915.8570 6.9040 6.9040
İNTERNATİONAL FINANCE CORPORATION 70287124.8770 6.07 6.07
Diğer 140902914.5980 12.1680 12.1680
TOPLAM 1158000000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Kazkommertsbank JSC 126.295.033,47 10,91
TOPLAM 126.295.033,47 10,91

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 1156990687,92 99,91 Görüyor
Nama 1 1009312,08 0,09 Görmüyor
TOPLAM 1158000000 100,00

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 10.04.1997 Türkiye Borsa İstanbul Ulusal Pazar
Banka Bonosu 11.08.2015 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Banka Bonosu 17.09.2015 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Dr. Hasan Basri Göktan Erkek Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye Bankacı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Şeker Faktoring A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yön.Kur. Bşk. Metis Yatırım Holding A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Promesa İnş. Yat. ve Yön. A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Desmer Bilgi ve İletişim Hiz. Tic. A.Ş. Yön.Kurulu Başk.Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yön. Kurulu Başkanı 0,05 Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Ücret Komitesi Üyesi
Viktor Romanyuk Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Bağımsız Üye Bankacı ZAO “BTA Bank” Kapalı Anonim Şirketi (Beyaz Rusya) Yönetim Kurulu Başkanı. “SK Leasing” (Kazakistan) Yönetim Kurulu Üyesi. ZAO “BTA Bank” Kapalı Anonim Şirketi (Ermenistan) Yönetim Kurulu Başkanı. BTA Bank JSC Yönetici Müdür ve İcra Kurulu Üyesi. Bağımsız Üye Ücret Komitesi Üyesi. Denetim Komitesi Üyesi
Servet Taze Erkek Genel Müdür. Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi.
Halit Haydar Yıldız Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön.Kurulu Üyesi. Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
Erdal Batmaz Erkek Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Bankacı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön. Kurulu Üyesi, TESEV Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi. Bağımsız Üye Değil
Emin Erdem Erkek Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
Halil Can Yeşilada Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Üzeyir Baysal Erkek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Soda San.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Denizli Cam.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Selçuk Ecza Dep.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Ücret Komitesi Üyesi
Khosrow Kashani Zamani Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman Anglo Asian Mining Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı. Sırbistan Kommerciala Bankası Yönetim Kurulu Üyesi. Borusan Makine Caterpillar Grubu Yönetim Kurulu Üyesi 0,013 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Nariman Zharkinbayev Erkek Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
Murat Ishmukhamedov Erkek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Daniyar Amanov Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Standard Insurance JSC Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Orhan Karakaş Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Salih Zeki Önder Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
Selim Güray Çelik Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Fatin Rüştü Karakaş Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölge Müdürü Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi. Metis Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Promesa İnşaat Yatırım ve Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Nihat Büyükbozkoyun Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Müdürü. Birim Müdürü Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi. Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta San.Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan Ertürk Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet İlerigelen Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Güray Demir Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölge Müdürü Seltur Turistik İşletmeler Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta San.Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Araştırma Destek Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Serdar Genel Sekreter Bankacı

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Selim Güray Çelik Genel Müdür Yardımcısı/Mali Kontrol, Bütçe ve Stratejik Planlama, 07.11.2013 212 319 73 60 SelimGuray.Celik@sekerbank.com.tr
Orhan Uluyol Grup Başkanı/Mali Kontrol. İştirakler ve Pay Sahipleri Grup Başkanlığı, 19.09.2013 212 319 76 90 Orhan.Uluyol@sekerbank.com.tr
Sibel Kırmızılar Yönetmen/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi, 24.01.2007 212 319 71 04 Sibel.Kirmizilar@sekerbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı – Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 206615-701088
Özcan Demir Yönetmen/Mali Kontrol. İştirakler ve Pay Sahipleri Grup Başkanlığı, 24.01.2007 212 319 73 78 Ozcan.Demir@sekerbank.com.tr
Gülfer Tuncay Grup Başkanı/Finansal Kurumlar Grup Başkanlığı, 28.11.2013 212 319 71 55 Gulfer.Tuncay@sekerbank.com.tr
Oya Sarı Birim Müdürü/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü, 28.11.2013 212 319 71 58 Oya.Sari@sekerbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 208165
Anıl Çalım Uzman Yardımcısı/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü, 22.12.2014 212 319 71 57 Anil.Calim@sekerbank.com.tr
Tabloda verilen tarihler, söz konusu kişilerin göreve ilk atanma tarihleridir. Sibel Kırmızılar’ın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11. maddesi çerçevesinde görevlendirilmesi ise 05.08.2015 tarihinde yapılmıştır.

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Aracılık Hizmetleri 30.000.000 29.711.995 TL 99,04 Bağlı Ortaklık
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 45.000.000 24.357.739,19 TL 54,13 Bağlı Ortaklık
Şeker Faktoring A.Ş. Faktoring 20000000 19999986,66 TL 99,99 Bağlı Ortaklık
Şekerbank Kıbrıs Ltd. Bankacılık 21550000 20712402,90 TL 96,11 Bağlı Ortaklık
Şekerbank International Banking Unit Ltd. Off Shore Bankacılık 5000000 4790000 USD 95,8 Bağlı Ortaklık
Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Finans 26000000 16199996,1 TL 62,31 Bağlı Ortaklık
Zahlungsdienste GmbH Der Şekerbank T.A.Ş. Finans 250000 250000 EUR 100 Bağlı Ortaklık

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register