Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

TAVHL – TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.

Ticaret Unvanı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.

Merkez Adresi

TAV Havalimanları Holding Yönetim Merkez Binası
Istanbul Ataturk Havalimanı Dış Hatlar Terminali (A Kapısı – VIP Yanı)
34149 Yeşilköy / Istanbul / Türkiye

İletişim Adresi

TAV Havalimanları Holding Yönetim Merkez Binası
Istanbul Ataturk Havalimanı Dış Hatlar Terminali (A Kapısı – VIP Yanı)  34149 Yeşilköy / Istanbul / Türkiye

Telefon: 0212 463 3000
Faks: 0212 465 3100

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Hizmet Sektörü

Elektronik Posta Adresi

TAVInvestorRelations@tav.aero

Web Adresi

www.tavhavalimanlari.com.tr

Tescil Tarihi

Kuruluş: 07 Kasım 1997
Kuruluşun Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı tarih: 11 Kasım 1997

Merkez Nakli: 2 Haziran 2006

Ticaret Sicil Numarası

Kuruluş: 133411

Merkez Nakli: 590256/537838

Ticaret Sicil Memurluğu

Kuruluş: Ankara Ticaret Sicil Memurluğu

Merkez Nakli: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Vergi Dairesi

Haliç Kurumlar Vergi Dairesi

Vergi No

8320062090

Süresi

Süresiz

Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

Fiili Faaliyet Konusu

YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA HAVALİMANI TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ VE TERMİNAL HİZMETLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST HOLDİNG VE YATIRIM / -BIST İstanbul / -BIST KURUMSAL YÖNETİM / -BIST MALİ / -BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ / -BIST TEMETTÜ / -BIST TEMETTÜ 25 / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 30 / -BIST 50

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

363.281.250 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

1.500.000.000 YTL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
TANK ÖWA ALPHA GMBH 138046875 38 38
AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 29495446 8.1190 8.1190
TEPE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 29273851.50 8.0580 8.0580
Diğer 166465077.50 45.8230 45.8230
TOPLAM 363281250.00 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Hamdi AKIN 25.162.565 6,9
TOPLAM 25.162.565 6,9

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Hamiline 202104000 202104000 56 Yoktur Kapalı
Hamiline 161177250 161177250 44 Yoktur Açık
TOPLAM 363281250 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

  • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
  • Hisse senedi
  • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
  • 23.02.2007
  • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
  • Türkiye
  • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
  • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
  • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
  • Ulusal Pazar

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Akfen Holding A.Ş (Temsilen Hamdi Akın) Erkek Bağımsız Üye Değil Aday Gösterme Komitesi
Augustin Pascal Pierre Louis Marie de Romanet de Beaune Erkek Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Komitesi
Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.’yi (Temsilen Mustafa Sani Şener) Erkek Bağımsız Üye Değil
Edward Rodolphe Paul Arkwright Erkek Bağımsız Üye Değil
Patrick Raymond Marie Jeantet Erkek Bağımsız Üye Değil Aday Gösterme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
Tepe İnşaat Sanayi A.Ş (Temsilen Ali Haydar Kurtdarcan) Erkek Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim, Aday Gösterme ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
Bilkent Holding A.Ş (Temsilen Abdullah Atalar) Erkek Bağımsız Üye Değil
Didar Sevdil Yıldırım Kadın Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Komitesi
Tayfun Bayazıt Erkek Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim, Denetimden Sorumlu Komite ve Aday Gösterme Komitesi
Necmi Rıza Bozantı Erkek Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
Jerome Paul Jacques Marie Calvet Erkek Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA SANİ ŞENER İCRA KURULU BAŞKANI, YONETIM KURULU ÜYESİ
DAVID OLIVIER TARAC TİCARİ HİZMETLER BŞK. YARDIMCISI VE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
VEHBİ SERKAN KAPTAN İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
BURCU GERİŞ FİNANS BAŞKAN YARDIMCISI
KEMAL ÜNLÜ BAŞKAN YARDIMCISI, TAV İSTANBUL
MURAT ÖRNEKOL İŞLETMELER BAŞKAN YARDIMCISI
HAKAN ÖKER İNSAN KAYNAKLARI’NDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI
ALTUĞ KORALTAN İÇ DENETİM DİREKTÖRÜ
ASLIHAN ÇÖRTÜK AKKİRİŞ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ
BENGİ VARGÜL KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ
BURAK BİRHEKİMOĞLU YÖNETİM SİSTEMLERİ DİREKTÖRÜ
CAN KARAMUSTAFAOĞLU İŞLETMELER DİREKTÖRÜ
CEYDA AKBAL HUKUK DİREKTÖRÜ
ERSAGUN YÜCEL GENEL SEKRETER
GÖKER KÖSE PROJE VE YAPILANDIRILMIŞ FİNANSMAN DİREKTÖRÜ
GÖKHAN AYGÖR BÜTÇE VE PLANLAMA DİREKTÖRÜ
GÖKHAN DOĞAN PROJE GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
GÜÇLÜ BATKIN TAV TUNUS ÜLKE DİREKTÖRÜ
MEHMET ERDOĞAN DIŞ İLİŞKİLER DİREKTÖRÜ
MESUT AKBAŞ LOJİSTİK VE SATINALMA DİREKTÖRÜ
MURAT CEVHER VERGİ DİREKTÖRÜ
NAZIM YAPRAK HAZİNE DİREKTÖRÜ
NURSEL İLGEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ
SİNA AVŞAR DIŞ OPERASYONLAR DİREKTÖRÜ
UMUT ERCEVAHİR FİNANSAL RAPORLAMA DİREKTÖRÜ
BARIŞ MÜSTECAPLIOĞLU TAV AKADEMİ VE TAV AVIATION MINDS GENEL MÜDÜRÜ
BİNNUR ONARAN GENEL MÜDÜR, TAV BİLİŞİM
CENGİZ AŞIKLI ŞLETME KOORDİNATÖRÜ, TAV GAZİPAŞA
BORA İŞBULAN GENEL MÜDÜR, TAV İŞLETME HİZMETLERİ
ERSAN ARCAN GENEL MÜDÜR, ATÜ
FIRAT ERKAN BALCI GENEL MÜDÜR, TAV İZMİR
KÜRŞAD KOÇAK GENEL MÜDÜR, HAVAŞ
METE ERKAL GENEL MÜDÜR, TAV GÜRCİSTAN
NURAY DEMİRER GENEL MÜDÜR, TAV ANKARA
SADETTİN CESUR GENEL MÜDÜR, BTA
SOFIENE ABDESSALEM GENEL MÜDÜR, MEDİNE HAVALİMANI
TURGAY ŞAHAN GENEL MÜDÜR, TAV GÜVENLİK
ZORAN KRSTEVSKI GENEL MÜDÜR, TAV MAKEDONYA

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nursel İlgen Yatırımcı İlişkileri Direktörü / 01.10.2006 0212 463 3000-2122 nursel.ilgen@tav.aero Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200275 / 700367
Ali Özgü Caneri Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü / 01.05.2011 0212 463 3000-2124 ali.caneri@tav.aero Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 206272
Besim Meriç Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü / 01.09.2009 0212 463 3000-2123 besim.meric@tav.aero Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203748 / 301161 / 700341

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. (“TAV İstanbul”) Havalimanı Terminal Hizmetleri 180.000.000 179.999.992 TL 100 Bağlı Ortaklık
TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. (“TAV Esenboğa”) Havalimanı Terminal Hizmetleri 241.650.000 241.649.960 TL 100 Bağlı Ortaklık
TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. (“TAV Ege”) Havalimanı Terminal Hizmetleri 241039209 241039209 TL 100 Bağlı Ortaklık
TAV Gazipaşa-Alanya Yapım. Yatırım ve İşletme A.Ş. (“TAV Gazipaşa”) Havalimanı İşletmecisi 19.000.000 19000000 TL 100 Bağlı Ortaklık
TAV Urban Georgia LLC (“TAV Tiflis”) Havalimanı İşletmecisi 36.500.000 29.200.000 USD 80 Bağlı Ortaklık
TAV Batumi Operations LLC (“TAV Batum”) Havalimanı Yönetim Hizmetleri 150.000 114.000 USD 76 Bağlı Ortaklık
TAV Macedonia Dooel Petrovec(“TAV Makedonya”) Havalimanı İşletmecisi 39.914.185 39.914.185 Avro 100 Bağlı Ortaklık
TAV Tunisie SA (“TAV Tunus”) Havalimanı İşletmecisi 245.000.000 164.144.000 Tunus Dinarı 67 Bağlı Ortaklık
SIA TAV Latvia (“TAV Letonya”) Ticari Alan İşletmecisi 212.841 212.841 LVL 100 Bağlı Ortaklık
Tibah Airports Development Company Limited (“Tibah Development”) Havalimanı İşletmecisi 37.500.000 12.500.000 SAR 33 İştirak
Tibah Airports Operation Limited (“Tibah Operation”) Havalimanı İşletmecisi 100.000 51.000 SAR 33 İştirak
ATÜ Turizm İşletmeciliği A.Ş. (“ATÜ”) Gümrüksüz MağazaHizmetleri 6.000.000, 3000000 TL 50 İştirak
Havaş Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. (“HAVAŞ”) Yer Hizmetleri 182.632.711 182.632.711 TL 100 Bağlı Ortaklık
BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. (“BTA”) Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 8.021.464 5.347.644 TL 66,67 Bağlı Ortaklık
TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.(“TAV İşletme”) Bakım, İşletme ve Özel Salon Hizmeti 500.000 500000 TL 100 Bağlı Ortaklık
TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“TAV Bilişim”) Yazılım ve Sistem Hizmetleri 5.500.000 5.500.000 TL 100 Bağlı Ortaklık
TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. (“TAV Güvenlik”) Güvenlik Hizmetleri 500.000 500000 TL 100 Bağlı Ortaklık
TAV Akademi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (“TAV Akademi”) Eğitim Hizmetleri 100.000 100.000 TL 100 Bağlı Ortaklık
MEDUNARODNA ZRACNA LUKA ZAGREB d.d.( Zagreb Havalimanı- Hırvatistan) Havalimanı İşletmecisi 107.858.900 16.178.835 Hırvat Kunası 15 İştirak
TAV Milas-Bodrum Terminal İşletmeciliği A.Ş. Havalimanı Terminal Hizmetleri 96.500.000 96.500.000 TL 100 Bağlı Ortaklık

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register