Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

TCELL – TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Ticaret Unvanı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adresi

Aydınevler Mah. İnönü Cad. No:20 Küçükyalı Ofispark, Maltepe, İstanbul
Telefon: 0 212 313 10 00
Faks: 0 216 504 40 58

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

  • İletişim Adresi
  • Aydınevler Mah. İnönü Cad. No:20 Küçükyalı Ofispark, Maltepe, İstanbul
  • Telefon
  • 0 212 313 10 00
  • Faks
  • 0 216 504 40 58

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

yoktur

Elektronik Posta Adresi

musteri.hizmetleri@turkcell.com.tr
investor.relations@turkcell.com.tr

Web Adresi

www.turkcell.com.tr

Tescil Tarihi

05/10/1993

Ticaret Sicil Numarası

304844/252426

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Vergi Dairesi

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Vergi No

8770013406

Süresi

Süresiz

Sektörü

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA / HABERLESME

Fiili Faaliyet Konusu

Ulaştırma Bakanlığı ile imzalanmış bulunan GSM Pan Avrupa Mobil Telefon Sistemi ihalesinde öngörülen iş hizmetleri ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon kanununa aykırı olmamak üzere her türlü telefon ve telekomünikasyon ve benzeri hizmetleri ifa etmek ile IMT-2000/UMTS hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuştur.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST HİZMETLER / -BIST İLETİŞİM / -BIST İstanbul / -BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 30 / -BIST 50

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

2.200.000.000 (İki milyarikiyüzmilyon) Yeni Türk Lirası

Kayıtlı Sermaye Tavanı

2.200.000.000 (İki milyarikiyüzmilyon) Yeni Türk Lirası

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
TURKCELL HOLDING A.Ş 1122000000.2380 51 51
SONERA HOLDING BV 308531983.6040 14.0240 14.0240
CITIBANK N.A. 162231218 7.3740 7.3740
Diğer 607236798.1580 27.6020 27.6020
TOPLAM 2200000000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (YTL) Sermayedeki Payı (%)
Alfa Telekom Turkey Limited 13,22
Sonera Holding B.V. 24,02
Çukurova Grup Şirketleri 13,76
TOPLAM 51

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (YTL) Toplam Nominal Değer (YTL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Tek tip Nama 1 2200000000 100 yok evet
TOPLAM 2200000000 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 11.07.2000 Türkiye İMKB Ulusal Pazar
Depo Sertifikası 11.07.2000 ABD NYSE NYSE

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ahmet Akça Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomi 2013’ten beri YK üyesi Akça Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi – Mütevelli Heyeti Başkanı Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı ve Aday Belirleme Komitesi Başkanı
Atilla Koç Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Siyasal Bilgiler 2013’ten beri YK üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Başkanı ve Aday Belirleme Komitesi Üyesi
Mehmet Hilmi Güler Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Metalurji Mühendisliği 2013’ten beri YK üyesi Mir Teknoloji Holding A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi, ICBC Turkey Bank A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi Üyesi ve Aday Belirleme Komitesi Üyesi
Mehmet Bostan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Uluslararası İlişkiler 2013’ten beri YK üyesi Vakıf Emeklilik -Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, Emeklilik Gözetim Merkezi – Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Tenis Federasyonu – Yönetim Kurulu Üyesi, Özelleştirme İdaresi – Başkan Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi ve Aday Belirleme Komitesi Üyesi
Bekir Pakdemirli Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme/Ekonomi 2013’ten beri YK üyesi Adres Danışmanlık Ltd.Şti – Baş Danışman, McCain Foods Limited- İş Geliştirme Müdürü, Tarkem Tarihi Kemeraltı A.Ş – Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Otizm Vakfı – Mütevelli Üyeliği, Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği – Üyelik , Albaraka Türk – Yönetim Kurulu Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Aday Belirleme Komitesi Üyesi
Jan Erik Rudberg Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme 2013’ten beri YK üyesi Hogia AB – Yönetim Kurulu Başkanı (Bağımsız Direktör), Kcell JSC – Yönetim Kurulu Başkanı (Bağımsız Direktör), PJSC Megafon – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Direktör)
Erik Belfrage Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme/Ekonomi 2013’ten beri YK üyesi KIBI AB – Yönetim Kurulu Üyesi, Eramet Steel – Yönetim Kurulu Üyesi, Filipinler Cumhuriyeti (Stokholm) – Fahri Baş Konsolos, The International Council of Swedish Industry – Yönetim Kurulu Başkanı, International Chamber of Commerce – Başkan, International Chamber of Commerce – Başkan Yardımcısı, The Trilateral Commission-Yönetim Kurulu Üyesi, Sigtuna Schoo – Başkan, SEB Marcus Wallenberg – Başkan Danışmanı, Investor AB Jacob Wallenberg-Başkan Danışmanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Kaan Terzioğlu Genel Müdür İşletme/ Yönetici Kaan Terzioğlu, 25 Mart 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 1 Nisan 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Müdür olarak atanmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliği ve çeşitli grup şirketinde yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır.
Serhat Demir Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Hukuk/ Yönetici Serhat Demir, Mayıs 2015 itibarıyla Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak Turkcell’e katılmıştır. Grup şirketinde yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır.
Murat Erkan Satış Genel Müdür Yardımcısı Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği/ Yönetici Murat Erkan, Haziran 2008’de Turkcell Superonline Genel Müdürü olarak çalışmaya başlamıştır. Ekim 2015 itibarı ile Satış Fonksiyonuna bağlı Perakende ve Aktif Satış Grup Başkanı olarak görevini yürütmekteydi. Bu görevinden önce ise, Ev ve Bireysel Grup Başkanı olarak görev yapmaktaydı. Grup şirketlerinde tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadır.
İlker Kuruöz Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği/ Yönetici İlker Kuruöz, 2006 yılında Turkcell’e Servis ve Ürün Geliştirme Bölüm Başkanı olarak katılmıştır. Aralık 2013’ten bu yana Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Bu göreve atanmadan önce Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Çeşitli grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilciliği bulunmaktadır.
Seyfettin Sağlam İş Destek Genel Müdür Yardımcısı İnsan Kaynakları/ Yönetici Temmuz 2014’te Turkcell Grup İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Seyfettin Sağlam, Nisan 2015 itibarıyla İş Destek Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Çeşitli grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadır.
İlter Terzioğlu Strateji Genel Müdür Yardımcısı/ Finans Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten) Ekonomi/ Yönetici İlter Terzioğlu, 2003 yılında Turkcell’e İş Stratejileri, Regülasyon ve Risk Konsolidasyonu Bölüm Başkanı olarak katılmıştır. Ekim 2015 itibarı ile Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Bu göreve atanmadan önce Strateji Fonksiyonuna Bağlı Uluslararası İşler Grup Başkanı, Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı Vekili, Stratejik Projeler Genel Müdür Yardımcılığı ve Şebeke Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Çeşitli grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır.
İsmail Bütün Perakende Satış Grup Başkanı İşletme/Yönetici İsmail Bütün, 15 Ocak 2016 itibarıyla Perakende Satış Grup Başkanı olarak atanmıştır.
Tuğrul Cora Kurumsal Satış Grup Başkanı Elektrik Elektronik Mühendisliği/Yönetici Tuğrul Cora, 2010 yılında Turkcell’e Orta Ölçekli İşletmelerden Sorumlu Direktör olarak katılmıştır. Temmuz 2015 itibarıyla Satış Fonksiyonuna bağlı Kurumsal Satış Grup Başkanı olarak atanmıştır. Bu göreve atanmadan önce Stratejik & Büyük Müşterilerden Sorumlu Direktör görevini yürütmüştür.
Doğuş Kuran Müşteri Hizmetleri Grup Başkanı Elektrik Elektronik Mühendisliği/Yönetici Doğuş Kuran, 1 Ekim 2015 itibarıyla Müşteri Hizmetleri Grup Başkanı olarak atanmıştır. Grup şirketinde tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilciliği bulunmaktadır.
Gediz Sezgin Şebeke Teknolojileri Grup Başkanı Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği/ Yönetici Gediz Sezgin, 1995 yılında Turkcell’e Şebeke Mühendisi olarak katılmıştır. Eylül 2015 tarihi itibarıyla Teknoloji Fonksiyonuna bağlı Şebeke Teknolojileri Grup Başkanı olarak atanmıştır. Bu göreve atanmadan önce Bilgi ve İletişim Teknolojileri Grup Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Uygulama Operasyonları Direktörlüğü, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Fonksiyonunda Servis Şebeke Direktörlüğü görevlerini ve Teknoloji Fonksiyonunda farklı yönetsel görevler yürütmüştür. Grup şirketinde yönetim kurulu üye temsilciliği bulunmaktadır.
Serkan Öztürk Bilgi ve İletişim Teknolojileri Grup Başkanı Elektrik Elektronik Mühendisliği/ Yönetici Eylül 2015 tarihi itibarıyla Teknoloji Fonksiyonuna bağlı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Grup Başkanı olarak atanmıştır. Atanmasından önce Turkcell Müşteri İlişkileri Yönetimi ve İş Zekası Çözümleri (CRM & BIS) Direktörü olarak görev almaktaydı.
Ali Türk Tedarik Zinciri Yönetimi Grup Başkanı Endüstri Mühendisliği/Yönetici Ali Türk, 2 Mayıs 2016 itibarıyla Tedarik Zinciri Yönetimi Grup Başkanı olarak atanmıştır.
Banu İşçi Sezen Turkcell Akademi Grup Başkanı İnsan Kaynakları/ Yönetici Banu İşçi Sezen, 2003 yılında Turkcell İnsan Kaynakları ekibine katılmıştır. Nisan 2015 tarihinde Turkcell Akademi Grup Başkanı olarak atanmıştır. Bu göreve atanmadan önce Turkcell Grup İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Akademi Direktörlüğü ve farklı yönetsel pozisyonlarda görev almıştır. Grup şirketinde tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilciliği bulunmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nihat Narin Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi-19.02.2015 0212 313 1888 nihat.narin@turkcell.com.tr Semaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207872/ 701483
Müge Tüzmen Orman Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi-19.02.2015 0212 313 1888 muge.tuzmen@turkcell.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited Şirketi (“Kıbrıs Telekom”) Telekomünikasyon 42.724.863,00 42.724.863,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Global Bilgi Pazarlama Danışma ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. (“Turkcell Global Bilgi”) Müşteri ilişkileri yönetim merkezi 48.719.900,00 48.667.898,00 TRY 99,89 Bağlı Ortaklık
Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. (“Turktell”) Bilgi teknolojisi. eğlence ve katma değerli GSM hizmetleri yatırımları 2.824.076.134,00 2.824.076.134,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Turkcell Superonline”) Telekomünikasyon 2.003.768.387,00 2.003.768.387,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Turkcell Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (“Turkcell Satış”) Telekomünikasyon 9.325.000,00 9.325.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
East Asian Consortium B.V. (“Eastasia”) Telekomünikasyon yatırımları 80.617,00 80.617,00 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. (“Turkcell Teknoloji”) Araştırma geliştirme 3.700.000,00 3.700.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Turkcell İnteraktif Dijital Platform ve İçerik Hizmetleri A.Ş. (“Turkcell İnteraktif”) Radyo ve televizyon yayıncılığı 26.410.000,00 26.410.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. (“Global Tower”) Telekomünikasyon alt yapı işletmeciliği 345.343.444,00 345.343.444,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Financell B.V. (“Financell”) Finansman 18.000,00 18.000,00 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Rehberlik Hizmetleri Servisi A.Ş. (“Rehberlik Hizmetleri”) Telekomünikasyon 1.808.162,00 1.806.227.27 TRY 99,89 Bağlı Ortaklık
Turkcell Ödeme Hizmetleri A.Ş.(“Turkcell Ödeme”) Ödeme hizmetleri 7.875.000,00 7.875.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. (“İnteltek”) Şans oyunları 30.000.000,00 16.500.000,00 TRY 55,00 Bağlı Ortaklık
Euroasia Telecommunications Holdings B.V. (“Euroasia”) Telekomünikasyon 520000 520000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
lifecell LLC (“lifecell”) Telekomünikasyon 888.712.871,28 888.712.871,28 USD 100 Bağlı Ortaklık
Beltur Cooperative U.A. (“Beltur”) Telekomünikasyon yatırımları 36.343.813,00 36.343.813,00 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.(“Turkcell Gayrimenkul”) Gayrimenkul Yatırım Şirketi 327.400.000,00 327.400.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.(“Beltel”) Telekomünikasyon yatırımları 650.753.000,00 650.753.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
CJSC Belarusian Telecommunications Network (“Belarus Telekom”) Telekomünikasyon 542.720,00 434.176,00 TRY 80 Bağlı Ortaklık
LLC UkrTower (“Kule Ukrayna”) Telekomünikasyon alt yapı işletmeciliği 32.329.234,56 32.329.234,56 USD 100 Bağlı Ortaklık
LLC Global Bilgi (“Global Ukrayna”) Müşteri ilişkileri yönetim merkezi 31.042.896,99 31.009.762,83 UAH 99,89 Bağlı Ortaklık
Azerinteltek QSC (“Azerinteltek”) Şans oyunları 100.000,00 28.073,00 AZN 28,07 Bağlı Ortaklık
Turkcell Europe GmbH (“Turkcell Europe”) Telekomünikasyon 25.000,00 25.000,00 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Fintur Holding B.V. (“Fintur”) Telekomünikasyon 189.059,00 78.364.96 USD 41,45 İştirak
LLC Lifetech (“Lifetech”) Bilgi işlem. programlama. danışmanlık 50.000,00 39.200,00 USD 78,40 Bağlı Ortaklık
Turkcell Finansman A.Ş. Mal ve hizmet finansmanı 500000000 500000000 TL 100,00 Bağlı Ortaklık

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register