Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

THYAO – TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

Ticaret Unvanı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

Merkez Adresi

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. GENEL YÖNETİM BİNASI ATATÜRK HAVALİMANI YEŞİLKÖY 34149 İSTANBUL

İletişim Adresi

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. GENEL YÖNETİM BİNASI ATATÜRK HAVALİMANI YEŞİLKÖY 34149 İSTANBUL

Telefon: 0 212 463 63 63
Faks:      0 212 465 21 21

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Hizmet Sektörü

Elektronik Posta Adresi

ir@thy.com

Web Adresi

www.turkishairlines.com

Tescil Tarihi

29.02.1956 (6623 sayılı Kanun kapsamında Türk Hava Yolları A.O. ünvanı altında olarak)

Ticaret Sicil Numarası

75184/14968

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Vergi Dairesi

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Vergi No

8760047464

Süresi

Süresiz

Sektörü

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA / ULAŞTIRMA / HAVA TAŞIMACILIĞI

Fiili Faaliyet Konusu

Yurtiçi ve yurtdışında bir yerden diğer yere yolcu, posta, hayvan ve eşyaya ilişkin her türlü hava taşımacılığı ve bunlarla ilgili her iş ve işlem yapmak

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST HİZMETLER / -BIST İstanbul / -BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ / -BIST TÜM / -BIST ULAŞTIRMA / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 30 / -BIST 50

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

1.380.000.000,00 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

5.000.000.000,00 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞÖZELLEŞTİRME FON 677884848.5750 49.1220 49.1220
Diğer 702115151.4250 50.8780 50.8780
TOPLAM 1380000000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 1379999999,99 100,00 İmtiyazsız %50.88’i Borsa’da işlem görüyor. (Bir payın nominal değeri 0,01 TL’dir)
C Nama 0,01 0,01 0,00 İmtiyazlı 0,01 TL beher değerli olan bir adet hisse Borsa’da işlem görmüyor.
TOPLAM 1380000000 100,00

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

  • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
  • Hisse Senedi
  • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
  • 20.12.1990
  • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
  • Türkiye
  • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
  • Borsa İstanbul A.Ş.
  • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
  • Ulusal Pazar

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
M. İlker AYCI Erkek Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Kamu Yönetimi Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı , Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Vakıf Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, THY Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY Havacılık Ağır Bakım Onarım Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TGS Yer Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY Aydın Çıldır Havalimanı İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Vergi İade Aracılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bulunmuyor C Grubu Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi / Başkan
Doç. Dr.Temel KOTIL Erkek Genel Müdür , Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkan Vekili Mühendis Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Komitesi Başkan Vekili, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Komitesi Üyesi, Genel Müdür (Teknik) Yardımcılığı IATA Yönetim Kurulu Üyesi, THY Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, THY Havacılık Ağır Bakım Onarım Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, THY Aydın Çıldır Havalimanı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, P&W T.T. Uçak Bakım Merkezi Ltd. Şti. (TEC) Yönetim Kurulu Başkanı, Avrupa Hava Yolları Birliği (AEA) Yönetim Kurulu Başkanı Bulunmuyor A Grubu Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi / Başkan Vekili
İsmail Cenk DİLBEROĞLU Erkek Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Avukat Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı , Denetimden Sorumlu Komite Üyesi TGS Yer Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmuyor A Grubu Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi / Üye
Prof. Dr. Mecit EŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Maliye Profesörü Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Komitesi Başkan Vekili, Denetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Mali Denetim Komite Üyesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Bulunmuyor A Grubu Bağımsız Üye Değil
M. Muzaffer AKPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Mali Denetim Komite Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi Dost Enerji Yönetim Kurulu Başkanı, MV Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Portmobil Yönetim Kurulu Başkanı, Kimya Teknik Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmuyor A Grubu Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite/ Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi /Üye
İsmail GERÇEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Kurulu Üyesi, Mali Denetim Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, İcra Komitesi Üyesi Yeminli Mali Müşavir, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ünv. Mütevelli Heyeti Üyesi, TFF Denetim Kurulu Üyesi, Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Detay Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Denetçi, THY HABOM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, THY Aydın Çıldır Havalimanı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kuzey Tankercilik Yönetim Kurulu Üyesi, Güney Tankercilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. YK Üyesi Bulunmuyor A Grubu Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi / Üye,
Mehmet BÜYÜKEKŞİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Yönetim Kurulu Üyesi, Mali Denetim Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi, ISO Meclis Üyesi, İDMİB Deri ve Deri Mamülleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Ziylan Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmuyor A Grubu Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi / Üye
Arzu AKALIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Başkanı, Kadem (Kadın ve Demokrasi Derneği) Üyesi, Hukukçular Derneği Üyesi, Akalın Hukuk Bürosu sahibi, THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmuyor A Grubu Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi / Başkan
Ogün ŞANLIER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kamu Yönetimi Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı THY Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmuyor A Grubu Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite/ Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi / Başkan

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Coşkun Kılıç Genel Müdür (Mali) Yrd. Ekonomist, Yeminli Mali Müşavir Genel Müdür (Mali) Yrd.
Mehmet Akif Konar Genel Müdür (Ticari) Yrd. İşletme Mühendisi Genel Müdür (Ticari) Yrd., Üretim Planlama Başkanı, Pazarlama ve Satış Başkanı (1. Bölge)
Ahmet Olmuştur Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yrd. Ekonomist Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yrd., Gelir Yönetimi Başkanı, Gelir Yönetimi ve Ücret Müdürü, Genel Dağıtım Sistemleri Müdürü Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Ahmet Bolat Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yrd. Endüstri Mühendisi Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yrd., Yatırım Yönetim Başkanı THY Havacılık Ağır Bakım Onarım Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TCI Kabin İçi Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Abdulkerim Çay Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yrd. Yönetici (Genel Müdür Yardımcısı) Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yrd.
Levent Yılmaz Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yrd. Pilot Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yrd., Genel Havacılık VIP Uçakları Operasyon Müdürü, Sorumlu Kaptan Pilot (A330)
Ali Serdar Yakut Genel Müdür (Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri) Yrd. Bilgisayar Mühendisi Genel Müdür (Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri) Yrd.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Duygu İnceöz Yatırımcı İlişkileri Müdürü/15.01.2013 0212 463 63 63 x13630 duyguinceoz@thy.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
Özge Şahin Yatırımcı İlişkiler Şefi/02.07.2009 0212 463 63 63 x11841 ozges@thy.com
Can Aslankan Yatırımcı İlişkileri Uzmanı/05.08.2013 0212 463 63 63 x12195 caslankan@thy.com
Mehmet Fatih Korkmaz Yatırımcı İlişkileri Uzmanı/19.08.2013 0212 463 63 63 x12187 korkmazmehmet@thy.com

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
THY Teknik A.Ş. Teknik Bakım 693.000.000 693.000.000 TL 100 Bağlı Ortaklık
THY Havacılık Ağır Bakım Onarım Merkezi A.Ş. Teknik Bakım 267.850.000 267.850.000 TL 100 Bağlı Ortaklık
THY Aydın Çıldır Havalimanı İşletme A.Ş. Havalimanı İşletmeciliği, Havacılık Eğitimi 50.000.000 50.000.000 TL 100 Bağlı Ortaklık
Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. Hava Taşımacılığı 106.000.000 53.000.000 TL 50 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
P&W T.T. Uçak Bakım Merkezi Ltd. Şti. Teknik Bakım 77.735.000 38.090.150 TL 49 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. Havacılık Yakıtları 50.000.000 25000000 TL 50 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
TCI Kabin İçi Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Havacılık Sistemleri 45.500.000 22.750.000 TL 50 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
THY DOCO İkram Hizmetleri A.Ş. İkram Hizmetleri 30000000 15000000 TL 50 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
Turkbine Teknik Gaz Türbinleri Bakım Onarım A.Ş. Teknik Bakım 16.571.494 8.285.747 TL 50 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
TGS Yer Hizmetleri A.Ş. Yer Hizmetleri 12.000.000 6000000 TL 50 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
Goodrich T.T. Servis Merkezi Ltd. Şti Teknik Bakım 3.202.125 1.280.850 TL 40 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
Vergi İade Aracılık A.Ş. Vergi İadesi 1000000 300000 TL 30 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
Uçak Koltuk Üretimi San. ve Tic. A.Ş. Uçak Koltuğu İmalatı 100000 50000 TL 50 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register