Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

TKFEN – TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Ticaret Unvanı

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Merkez Adresi

Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi
Budak Sokak, A Blok, No:7
Ulus-Beşiktaş 34340 İstanbul, Türkiye

İletişim Adresi

Adres:
Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi
Budak Sokak, A Blok, No:7
Ulus-Beşiktaş 34340 İstanbul

Telefon No: 0212 359 33 00
Fax No: 0 212 359 33 05

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Yoktur.

Elektronik Posta Adresi

tekfen@tekfen.com.tr

Web Adresi

www.tekfen.com.tr

Tescil Tarihi

11.06.1971

Ticaret Sicil Numarası

111233

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul Ticaret Sicil  Memurluğu

Vergi Dairesi

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Vergi No

834 005 2014

Süresi

Süresiz.

Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

Fiili Faaliyet Konusu

Holding Faaliyeti

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST HOLDİNG VE YATIRIM / -BIST İstanbul / -BIST MALİ / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 30 / -BIST 50

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

370.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Şirket kayıtlı sermaye sisteminde değildir.

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
FEYYAZ BERKER 64243983.0610 17.3630 17.3630
ALİ NİHAT GÖKYİĞİT YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 33613879.4520 9.0850 9.0850
ALİ NİHAT GÖKYİĞİT 32096519.1650 8.6750 8.6750
ALİ NİHAT GÖKYİĞİT EĞT.SAĞL.KÜLT.SA 18561944.7340 5.0170 5.0170
Diğer 221483673.5880 59.86 59.86
TOPLAM 370000000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Burhan Cahit Gökyiğit 4.017.446,32 1,09
Murat Gigin 4.014.234,93 1,08
Vahide Gigin 4.014.234,93 1,08
Feride Demirbağ 4.014.234,93 1,08
Turgut Gökyiğit 4.011.023,54 1,08
Erhan Öner 2.785.106,57 0,75
Can Demirbağ 2.408.540,96 0,65
Ali Nihat Gökyiğit Vakfı 2.247.971,56 0,61
Ali Nihat Gökyiğit 2.167.686,86 0,59
Feridun Ziver Gökyiğit 2.007.117,47 0,54
Esra Demirbağ 1.605.693,97 0,43
Tema Vakfı 1.605.693,97 0,43
TOPLAM 34.898.986,02 9,43

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (YTL) Toplam Nominal Değer (YTL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Yok Hamiline 1 140128923,78 37,87 Yok Görüyor
Yok Hamiline 1 229871076,22 62,13 Yok Görmüyor
TOPLAM 370000000 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

  • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
  • Hisse Senedi
  • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
  • 23.11.2007
  • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
  • Türkiye
  • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
  • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
  • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
  • Ulusal Pazar

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Murat Gigin Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Mühendis Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Cansevil Akçağlılar Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye 2,43 Bağımsız Üye Değil
Ali Nihat Gökyiğit Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Murahhas Üye 8,67 Bağımsız Üye Değil
Sinan Kemal Uzan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletmeci Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Mehmet Ercan Kumcu Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Ahmet İpekçi Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Grup Şirketler Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Erhan Öner Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Grup Şirketler Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi 2,16 Bağımsız Üye Değil
Ahmet Çelik Kurtoğlu Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Emre Gönensay Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Zekeriya Yıldırım Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Çiğdem Tüzün Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Osman Cengiz Birgili Grup Şirketler Başkanı Mühendis Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi – Grup Şirketinde Genel Müdür Yardımcısı
Osman Reha Yolalan Grup Şirketler Başkan Yardımcısı – Kurumsal İşler Mühendis Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Ümüt Özdemir Grup Şirketler Başkan Yardımcısı – Taahhüt Grubu Mühendis Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Cahit Oklap Grup Şirketler Başkan Yardımcısı – Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımlar Mühendis Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Okçular Grup Şirketler Başkan Yardımcısı – Mali İşler Mühendis

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri

Adı Soyadı Görevi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
OSMAN REHA YOLALAN BAŞKAN YARDIMCISI- KURUMSAL İŞLER 0 212 359 38 32 ryolalan@tekfen.com.tr
ÇAĞLAR GÜLVEREN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE KURUMSAL YÖNETİM KOORDİNATÖRÜ 0 212 359 34 20 cgulveren@tekfen.com.tr İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200075,700022
DORİ KİSS KALAFAT KURUMSAL İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ 0 212 359 34 17 dori@tekfen.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
TEKFEN İNŞAAT VE TESİSAT A.Ş. İNŞAAT 100000000 99994968 TL 99,99 BAĞLI ORTAKLIK
TEKFEN İMALAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş. ÜRETİM 30000000 29982000 TL 99,94 BAĞLI ORTAKLIK
TEKFEN MÜHENDİSLİK A.Ş. MÜHENDİSLİK 1000000 1000000 TL 100 BAĞLI ORTAKLIK
TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GÜBRE – TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ 700000000 699868217,99 TL 99,98 BAĞLI ORTAKLIK
TOROS TERMİNAL SERVİSLERİ VE DENİZCİLİK A.Ş. HİZMET 50000 50000 TL 100 BAĞLI ORTAKLIK
TOROS ADANA YUMURTALIK SERBEST BÖLGESİ KURUCU VE İŞL. A.Ş. HİZMET 2700000 2700000 TL 100 BAĞLI ORTAKLIK
TOROS GEMİ ACENTELİĞİ A.Ş. GEMİ ACENTELİĞİ 650000 650000 TL 100 BAĞLI ORTAKLIK
TÜRK ARAP GÜBRE A.Ş. ÜRETİM 220220 220220 TL 100 BAĞLI ORTAKLIK
HISHTIL TOROS FİDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. TARIM 9733052 4866526 TL 50 İŞ ORTAKLIĞI
TOROS TARIMSAL ÜRÜNLER PAZARLAMA HİZMET VE TİCARET A.Ş. GÜBRE ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI 7177896,77 7177896,77 TL 100 BAĞLI ORTAKLIK
BLACKSEA GÜBRE TİCARETİ A.Ş. GÜBRE TİCARETİ 2100000 630000 TL 30 İŞ ORTAKLIĞI
TEKFEN EMLAK GELİŞTİRME YAT. VE TİC. A.Ş. EMLAK GELİŞTİRME 1000000 1000000 TL 100 BAĞLI ORTAKLIK
TEKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. YATIRIM 13500000 13497225,61 TL 99,98 BAĞLI ORTAKLIK
FLORYA GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞ. TUR. SAN. TİC. A.Ş. GAYRİMENKUL GELİŞTİRME 53471724 26735862 TL 50 İŞ ORTAKLIĞI
TEKFEN TURİZM VE İŞLETMECİLİK A.Ş. HİZMET 50000 50000 TL 100 BAĞLI ORTAKLIK
TEKFEN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. ARACILIK HİZMETLERİ 1610000 1609652,6 TL 99,98 BAĞLI ORTAKLIK
AZFEN BİRGE MÜESSESESİ İNŞAAT 276885,24 110754,01 MANAT 40 İŞ ORTAKLIĞI
TEKFEN ENDÜSTRİ VE TİC. A.Ş. TİCARET 28600000 28599977,38 TL 99,99 BAĞLI ORTAKLIK
TEKFEN INT. FINANCE AND INV. SA YATIRIM 131300000 131300000 ABD DOLARI 100 BAĞLI ORTAKLIK
TST INTERNATIONAL TRADING LTD TİCARET 10000 10000 ABD DOLARI 100 BAĞLI ORTAKLIK
PETROFERTIL SHIPPING SA HİZMET 10000 10000 ABD DOLARI 100 BAĞLI ORTAKLIK
PETROFERTIL TRADING LTD TİCARET 10000 10000 ABD DOLARI 100 BAĞLI ORTAKLIK
INDUSTRIAL SUPPLY AND TRADING COMPANY TİCARET 10000 10000 ABD DOLARI 100 BAĞLI ORTAKLIK
TST INTERNATIONAL LTD TİCARET 10000 10000 ABD DOLARI 100 BAĞLI ORTAKLIK
HALLESCHE MITTELDEUTSCHE BAU AG TİCARET 35000000 35000000 EURO 100 BAĞLI ORTAKLIK
PAPFEN LLC TEKSTİL 7944706 7944706 SUM 100 BAĞLI ORTAKLIK
TEKFEN INTERNATIONAL LTD YATIRIM 7500 7500 İNGİLİZ STERLİNİ 100 BAĞLI ORTAKLIK
CENUB TİKİNTİ SERVİS ASC İNŞAAT 1323694 675084 MANAT 51 BAĞLI ORTAKLIK
BELPA BELEDİYE TÜKETİM MAL.İTH.İHR.TİC.YAT. A.Ş. TİCARET 100000 94249,94 TL 94,25 BAĞLI ORTAKLIK
ANTALYA STÜDYOLARI A.Ş. STÜDYO İŞLETMECİLİĞİ 5250000 5249372 TL 99,99 BAĞLI ORTAKLIK
NORTH CASPIAN CONSTRUCTORS BV İNŞAAT 20000 10000 EURO 50 MÜŞTEREK FAALİYET
TEKFEN TUBİN ÖZDEMİR JV İNŞAAT 0 0 71 MÜŞTEREK FAALİYET
TEKFEN TML JV İNŞAAT 0 0 67 MÜŞTEREK FAALİYET
GATE İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. İNŞAAT 50000 50000 TL 50 MÜŞTEREK FAALİYET
GAMA TEKFEN TOKAR JV İNŞAAT 0 0 35 MÜŞTEREK FAALİYET
TUBİN TEKFEN ÖZDEMİR JV İNŞAAT 0 0 25 MÜŞTEREK FAALİYET
TEKFEN CONSTRUCTION AND INSTALLATION COMPANY İNŞAAT 10003 10003 ABD DOLARI 100 BAĞLI ORTAKLIK
TEKFEN IMPRESIT JV İNŞAAT 0 0 100 MÜŞTEREK FAALİYET

Diğer Hususlar

Yoktur.

Share This Post

Lost Password

Register