Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

TKNSA – TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Ticaret Unvanı

Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş.

Merkez Adresi

Teknosa Plaza Batman Sk. No.18 Sahrayıcedit İSTANBUL
Tel: 0 216 468 36 36
Faks: 0 216 478 53 47

İletişim Adresi

Teknosa Plaza Batman Sk. No.18 Sahrayıcedit İSTANBUL
Tel: 0 216 468 36 36
Faks: 0 216 478 53 47

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Yoktur.

Elektronik Posta Adresi

yatirimciiliskileri@teknosa.com

Web Adresi

www.teknosa.com

Tescil Tarihi

3.3.2000 tarihinde tescil olmuştur.

Ticaret Sicil Numarası

434426-382008

Ticaret Sicil Memurluğu

T.C. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu

Vergi Dairesi

Büyükmükellefler vd.

Vergi No

8360144393

Süresi

Şirketin müddeti sınırsızdır. Şirket Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ile infisah eder ve fesih edilebilir. Şirket’in feshi ve infisah etmesi durumunda yapılacak muameleler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Sektörü

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR / PERAKENDE TİCARET / BÜYÜK MAĞAZALAR

Fiili Faaliyet Konusu

Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş. tüketici elektroniği, bilişim teknolojisi, telekom ürünleri ve beyaz eşya perakendeciliği alanında faaliyet göstermekte olup Şirket’in Esas Sözleşmesi’nin 4’üncü maddesi uyarınca Şirket, yurt içi ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin ticari mümessillik, acente ve distribütörlük ve her türlü emtianın ithalat ve ihracatını, alımını, satımını ve transit ticaretini yapmak üzere kurulmuştur. Şirket’in buna ilaveten Esas Sözleşme uyarınca başlıca iştigal konuları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:
* Sanayide ve diğer sahalarda kullanılan ve kullanılacak her türlü beyaz eşya kategorisinde; dijital görüntüleme kategorisinde; elektronik kategorisinde; IT kategorisinde; telekom kategorisinde ve diğer tüm kategorilerde yer alan ürünlerin kurulum, bakım ve tamir işlemlerini yapmak ve bu cihazların alımını, satımını, ithalini, ihracatını, pazarlamasını yapmak, kiralamak, kiraya vermek, taahhüt, tesis ve montajı yapılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması;
* Elektrikli ve/veya elektronik ve/veya optik ve/veya manyetik ürünlerin ve/veya telekomünikasyon ve/veya bilgisayar-bilişim ürünlerinin, ses ve görüntü ile kaydı, nakli, reprodüksiyonuna ilişkin ürünlerin, GSM Hat ve GSM kontör satış ve pazarlama hizmetleri yapmak, kayıt taşıyıcı vs. alet ve cihazları ile ekipmanlarının, pilli ürünlerin, mekanik ürünlerin, aksesuar ürünlerinin, beyaz ve/veya kahverengi eşyanın, pilli ve pilsiz oyuncakların, kırtasiye ürünlerinin, tekstil ürünlerinin, küçük elektrikli ev aletlerinin, giyilebilir ürünlerin, chipli, chipsiz kıyafetlerin, kostümlerin, aksesuarların, gözlüklerin, saatlerin, bilekliklerin, matara/bardakların, her türlü yiyecek ve/veya alkolsüz içeceklerin, okul malzemelerinin, sezonsal ürünlerin, çantaların, bavulların, ayakkabıların – bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ürünün alımını, satımını, satış sonrası hizmetlerini, ithalini, ihracatını, pazarlamasını yapmak, kiralamak, kiraya vermek.
* Şirket’in çalışma konusuna giren malların satımını yapabilmek için teşhir stantları, showroomlar, satış mağazaları ve dükkanlar açılması, elindeki ürün, servis ve hizmetleri satmak için bayilik ve franchise verilmesi, lojistik hizmetleri sağlanması ve aynı amaçla gayrimenkul kiralanması ve satın alınması;
* Şirket’in amaç ve faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için servis ağları oluşturulması ve bu servisler aracığıyla kurulum, montaj ve benzeri hizmetlerin verilmesi.  

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST HİZMETLER / -BIST TİCARET / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 100-30

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

Şirketin çıkarılmış sermayesi 110.000.000 TL (Yüz on milyon Türk Lirası)’dir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Şirket’in kayıtlı sermayesi 200.000.000 TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 200.000.000 (İkiyüz milyon) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 66310509.61 60.2820 60.2820
DİLEK SABANCI 5734598.69 5.2130 5.2130
SEVİL SABANCI SABANCI 5734598.68 5.2130 5.2130
Diğer 32220293.02 29.2920 29.2920
TOPLAM 110000000.00 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
SAKIP SABANCI HOLDİNG A.Ş. 9329888,70 8,48
TOPLAM 9329888,70 8,48

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Yoktur Hamiline 0,01 96479579,19 87,71 Yoktur. Borsada işlem görmemektedir.
Yoktur Hamiline 0,01 13520420,81 12,29 Yoktur. Borsada işlem görmektedir.
TOPLAM 110000000,00 100,00

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

 • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
 • HİSSE SENEDİ
 • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
 • 17.05.2012
 • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
 • TÜRKİYE
 • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
 • BORSA ISTANBUL
 • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
 • ULUSAL PAZAR

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Haluk Dinçer Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Sabancı Holding Perakende ve Sigorta Grup Başkanı. Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. / Aksigorta A.Ş. / Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. / Carrefoursa Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi A.Ş. / Bimsa Uluslararası İş ve Bilgi Sistemleri A.Ş. ve Kliksa İç ve Dış Ticaret A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı Yoktur. H.Ö.Sabancı Holding A.Ş. Bağımsız Üye Değil
Temel Cüneyt Evirgen Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Sabancı Üniversitesi – Öğretim Görevlisi / Danışman / Murahhas Üye Yoktur. H.Ö.Sabancı Holding A.Ş. Bağımsız Üye Değil
Barış Oran Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi H.Ö. Sabancı Holding Finans Grup Başkanı / Brisa. Enerjisa. Carrefoursa. Yünsa. Avivasa. Cimsa. Akcansa ve Temsa Global’de Yönetim Kurulu Üyeliği Yoktur. H.Ö.Sabancı Holding A.Ş. Bağımsız Üye Değil
Neriman Ülsever Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Aksigorta A.Ş / Carrefoursa Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi A.Ş. / Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım İşletmeleri A.Ş./ AEO A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi. Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş./ Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kordbezi San. Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Indesit Company Beyaz Eşya Pazarlama A.Ş. ve Indesit Company Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı Yoktur. H.Ö.Sabancı Holding A.Ş. Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Oğuz Nuri Babüroğlu Erkek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Eti Gıda A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur. Yoktur. Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Atıl Saryal Erkek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. / Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. / Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi / şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur. Yoktur. Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Bülent Gürcan Genel Müdür Yönetici Yönetici Kliksa İç ve Dış Tic. A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynel Korhan Bilek Finans Direktörü Yönetici Yönetici Kliksa İç ve Dış Tic. A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyesi / Carrefoursa A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal Cem Işık Satış Direktörü Yönetici Yönetici Yoktur
Ayşegül Bahçıvanoğlu Pazarlama Direktörü Yönetici Yönetici Yoktur
Kayhan Ozar Kategori Direktörü Yönetici Yönetici Yoktur
Asena Yalınız İnsan Kaynakları Direktörü Yönetici Yönetici Yoktur
Cenk Öcal Yatırım ve İnşaat Direktörü Yönetici Yönetici Yoktur
Seçil Özekin Erdoğan Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Yönetici Yönetici Yoktur
Önder Kaplancık Bilgi Sistemleri Direktörü Yönetici Yönetici Yoktur
Evren Dereci Telekom Servisleri ve İş Geliştirme Direktörü Yönetici Yönetici Yoktur
Tansu Öztorun İklimSA İş Birimi Direktörü Yönetici Yönetici Yoktur

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Zeynel Korhan Bilek Finans Direktörü/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Koordinatörü/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi/30.06.2014 0216 468 3636 yatirimciiliskileri@teknosa.com
Erman Tütüncüoğlu Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi/Kurumsal Yönetim Komitesi Raportörü/30.06.2014 0216 468 3636 yatirimciiliskileri@teknosa.com SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI 202511
Zeynep Deniz Dalgın Finansal Kontrol Yöneticisi / Yatırımcı İlişkileri Görevlisi/30.06.2015 0216 468 3636 yatirimciiliskileri@teknosa.com

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

 • Ticaret Unvanı
 • Kliksa İç ve Dış Ticaret A.Ş.
 • Faaliyet Konusu
 • Elektronik ticaret
 • Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
 • 130000000
 • Şirketin Sermayedeki Payı
 • 130000000
 • Para Birimi
 • TL
 • Şirketin Sermayedeki Payı (%)
 • 100
 • Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
 • Bağlı ortaklık

Diğer Hususlar

Bulunmamaktadır.

Share This Post

Lost Password

Register