Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

TMPOL – TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

Ticaret Unvanı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adresi

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 24.CADDE NO : 17 MELİKGAZİ / KAYSERİ

İletişim Adresi

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 24.CADDE NO : 17 MELİKGAZİ / KAYSERİ

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 24.CADDE NO : 17 MELİKGAZİ / KAYSERİ

Elektronik Posta Adresi

temapol@temapol.com.tr

Web Adresi

www.temapol.com.tr

Tescil Tarihi

31.07.2007

Ticaret Sicil Numarası

31187

Ticaret Sicil Memurluğu

KAYSERİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi Dairesi

MİMARSİNAN

Vergi No

833 049 0890

Süresi

SÜRESİZ

Sektörü

İMALAT SANAYİİ / KİMYA, PETROL KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER

Fiili Faaliyet Konusu

POLİMER PLASTİK LEVHA ÜRETİMİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-ANA PAZAR
-BIST ANA / -BIST Kayseri / -BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK / -BIST KOBI SANAYİ / -BIST SINAİ / -BIST TÜM / -BIST TÜM-100

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

14.175.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

25.000.000 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
TEVFİK GEMİCİ 3780000 26.6670 34.7830
İBRAHİM AHMET SAMANCI 2700000 19.0480 29.8140
MEHMET GEMİCİ 1620000 11.4290 7.4530
HASAN AHMET ESKİCİ 1350000 9.5240 6.2110
MUSTAFA UĞUR ESKİCİ 1350000 9.5240 6.2110
ALİ ÇETİN ŞENER 983855.20 6.9410 4.5270
Diğer 2391144.80 16.8670 11.0010
TOPLAM 14175000.00 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A NAMA 1 540000 3,81 İMTİYAZLI GÖRMÜYOR
B HAMİLİNE 1 3375000 23,81 İMTİYAZSIZ GÖRÜYOR
B HAMİLİNE 1 10260000 72,38 İMTİYAZSIZ GÖRMÜYOR
TOPLAM 14175000 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

 • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
 • PAY
 • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
 • 16.12.2013
 • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
 • TÜRKİYE
 • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
 • BORSA İSTANBUL A.Ş.
 • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
 • GİP

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İBRAHİM AHMET SAMANCI Erkek YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİCİ – MAKİNE MÜHENDİSİ 19,05 Bağımsız Üye Değil
TEVFİK GEMİCİ Erkek YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI YÖNETİCİ – İŞLETME MÜHENDİSİ 26,67 Bağımsız Üye Değil
HASAN AHMET ESKİCİ Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİCİ – İLETİŞİM 9,52 Bağımsız Üye Değil Risklerin Erken Tespiti ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
ABDULLAH GÖKŞİN TEKER Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİCİ – İKTİSAT Bağımsız Üye Risklerin Erken Tespiti Ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
ÜMİT ÖZER Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİCİ – MAKİNE MÜHENDİSİ Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komite Başk. ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

 • Adı Soyadı
 • OSMAN GÖKHAN CANGÜR
 • Görevi ve Görevlendirilme Tarihi
 • Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 18.09.2015
 • Telefon No
 • 0 352 321 20 66
 • E-Posta Adresi
 • temapol@temapol.com.tr
 • Lisans Belgesi Türü
 • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
 • Lisans Belge No

Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register