Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

TRCAS – TURCAS PETROL A.Ş.

Ticaret Unvanı

   TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adresi

Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 34398 Maslak-Sarıyer / İstanbul, Türkiye

Telefon: 0 212 259 00 00(17 hat)
Fax     : 0212 259 0018/19

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 34398 Maslak -Sarıyer /İstanbul, Türkiye

Telefon: +90 212 259 00 00 (17 hat)
Faks: +90 212 259 00 18 – 19

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

 ÜRETİM TESİSİ YOKTUR.

Elektronik Posta Adresi

turcas_investorrelations@turcas.com.tr

Web Adresi

 www.turcas.com.tr

Tescil Tarihi

  07.03.1980

Ticaret Sicil Numarası

171118

Ticaret Sicil Memurluğu

 İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU

Vergi Dairesi

MASLAK VERGİ DAİRESİ

Vergi No

  8150058088

Süresi

  SÜRESİZ

Sektörü

İMALAT SANAYİİ / KİMYA, PETROL KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER / ÇEŞİTLİ PETROL VE KÖMÜR TÜREVLERİ SANAYİİ

Fiili Faaliyet Konusu

 Enerji Sektörü

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST İstanbul / -BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK / -BIST KURUMSAL YÖNETİM / -BIST SINAİ / -BIST TÜM / -BIST TÜM-100 / -BIST YILDIZ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

270.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Şirket Esas Sermaye Sisitemine Tabidir.

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
AKSOY HOLDİNG ANONİMŞİRKETİ 139175891.7470 51.5470 51.5470
TURCAS PETROL A.Ş. 14471335.9090 5.36 5.36
Diğer 116352772.3440 43.0930 43.0930
TOPLAM 270000000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Erdal Aksoy 76234527,68 28,24
Saffet Batu Aksoy 30915946,87 11,45
Banu Aksoy Tarakçıoğlu 30915942,57 11,45
Belkıs Aksoy 1108157,5 0,41
TOPLAM 139174574,62 51,55

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 269999850,00 99,99 İMTİYAZSIZ GÖRÜYOR
B Nama 1,00 112,5 0,00004 İMTİYAZLI GÖRMÜYOR
C Nama 1,00 37,5 0,0000001 İMTİYAZLI GÖRMÜYOR
TOPLAM 270000000,00 100,00

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

  • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
  • Hisse Senedi
  • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
  • 30.09.1999
  • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
  • TÜRKİYE
  • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
  • BORSA İSTANBUL
  • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
  • ULUSAL

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Erdal Aksoy Erkek Başkan Mühendis Yönetim Kurulu Başkanı Aksoy Holding. Aksoy Enternasyonal Tic. A.Ş. Aksoy Gayrimenkul Yatırım Şirketleri ve Conrad İstanbul Oteli’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı. Shell Turcas Petrol A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi. RWE Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili.TÜSİAD üyesi ve TESEV Danışma Kurulu Üyesi 28.24 A B C Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi Üyesi
Yılmaz Tecmen Erkek Başkan Vekili İktisatçı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kalyon Oteli Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı. Shell Turcas Petrol A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi. PETDER Yönetim Kurulu Üyesi. TUROB Üyesi. TUGEV ve ICVB Kurucu Üyesi 2.21 A B Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Saffet Batu Aksoy Erkek Üye ve Genel Müdür Mühendis Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Aksoy Holding A.Ş.. Conrad İstanbul Oteli. Aksoy Gayrimenkul Yatırım Şirketleri. Aksoy Enternasyonal Tic.A.Ş. ve PASHA Bank’ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili. RWE Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi. PETFORM Üyesi. TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı ve Yedek Yönetim Kurulu Üyesi. Enerji Ticaret Derneği Üyesi. DEİK Başkan Vekilii.YPO Üyesi. Johns Hopkins Üniversitesi Carey Business School Dekan’ın Danışma Konseyi Üyesi. Şili İstanbul Fahri Konsolosu 11.45 A C Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi Üyesi
Banu Aksoy Tarakçıoğlu Kadın Üye Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi Aksoy Holding A.Ş.. Aksoy Gayrimenkul Yatırım Şirketleri. Conrad İstanbul Oteli. Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. ve Shell Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. GYİAD. DEİK. PETFORM. PETDER ve ENDEAVOR Derneği Üyesi 11.45 A C Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi. İcra Komitesi Üyesi
Ayşe Botan Berker Kadın Üye Finans Yönetim Kurulu Üyesi Rhea Girişim’de Yönetim Kurulu Üyesi. Merit Risk Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.Kurucu Ortak. Bahçeşehir ve Marmara Üniversitelerinde finans alanında öğretim üyesi 0 Yoktur Bağımsız Üye Denetim Komitesi Komite Başkanı. Riskin Erken Saptanması Komitesi Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Mehmet Sami Erkek Üye Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi Pretium Kurumsal Danışmanlık Şirketinde Kurucu Ortak 0 Yoktur Bağımsız Üye
Matthew James Bryza Erkek Üye Diplomat Yönetim Kurulu Üyesi Uluslararası Savunma ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi’nde Direktör. Atlantik Konseyi’nde Kıdemli Üye. Lamor. Nobel. Aznar. Azmeco Yönetim Kurulu Üyesi 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YOKTUR ./.. ./.. ./.. ./..

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ERKAN İLHANTEKİN FİNANS DİREKTÖRÜ (CFO) VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ (21.02.2012) 0212 259 00 00 erkan.ilhantekin@turcas.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI VE KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 203104 ve 700696
PINAR SAATCIOĞLU (CERİTOĞLU) YATIRIMCI VE PAY SAHİPLERİ İLİŞKİLERİ MÜDÜR YARDIMCISI / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ GÖREVLİSİ (11.11.2013) 0 212 259 00 00 (Dahili: 1287) pinar.ceritoglu@turcas.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI VE KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 207867 ve 701822

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
SHELL & TURCAS PETROL A.Ş PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARETİ 528117660 158435298 TL 30 DOĞRUDAN İŞTİRAK
RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİMİ 1072000000 321600000 TL 30 DOLAYLI İŞTİRAK
TURCAS ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİMİ 198000000 2639981 TL 1,33 BAĞLI ORTAKLIK (DOLAYLI)
TURCAS ENERJİ HOLDİNG A.Ş. ENERJİ 152000000 151995225,08 TL 99,99 BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN)
TURCAS BM KUYUCAK JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİMİ 19800000 9108000 TL 46 DOLAYLI İŞTİRAK
TURCAS ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ A.Ş. ELEKTRİK TİCARETİ 4300000 1432760 TL 33,32 BAĞLI ORTAKLIK (DOLAYLI)
TURCAS YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİMİ 14500000 14498840 TL 99,99 BAĞLI ORTAKLIK (DOLAYLI)
ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş. ENERJİ PİYASALARI İŞLETME 61572770 50000 TL 0,08 FİNANSAL DURAN VARLIK (DOLAYLI)
ATAŞ ANADOLU TASFİYEHANESİ A.Ş. AKARYAKIT DEPOLAMA 8400000 420000 TL 5 FİNANSAL DURAN VARLIK (DOĞRUDAN)

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register