Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

TRKCM – TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

Ticaret Unvanı

TRAKYA CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adresi

İŞ KULELERİ KULE 3 KAT:13 34330 4. LEVENT İSTANBUL
TEL:    212 350 35 34
FAKS: 212 350 50 80

İletişim Adresi

İŞ KULELERİ KULE 3 KAT:13 34330 4. LEVENT İSTANBUL
TEL:    212 350 35 34
FAKS: 212 350 50 80

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. TRAKYA FABRİKASI
BÜYÜKKARIŞTIRAN MEVKİİ, P.K. 98, 39760
LÜLEBURGAZ – KIRKLARELİ
TEL : 288 400 80 00
FAX: 288 400 77 99

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. TRAKYA OTOCAM FABRİKASI
BÜYÜKKARIŞTIRAN MEVKİİ, P.K. 98, 39760
LÜLEBURGAZ – KIRKLARELİ
TEL : 288 400 85 31
FAKS: 288 436 83 58

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. MERSİN-TARSUS FARBİKASI
MERSİN-TARSUS ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ,
NACARLI KÖYÜ MEVKİİ P.K. 401, 33400
TARSUS-MERSİN
TEL : 324 676 40 70
FAKS: 324 676 40 73

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ A.Ş.
ATATÜRK YENİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
P.K. 16900
YENİŞEHİR- BURSA
TEL : 224 280 12 05
FAKS: 224 773 27 55

TRAKYA POLATLI CAM SANAYİİ A.Ş.
İŞ KULELERİ KULE 3 KAT: 13 34330 4.LEVENT İSTANBUL
TEL : 850 206 26 46
FAKS : 850 206 23 03

TRAKYA GLASS BULGARIA EAD
VABEL DISTRIKT INDUSTRIAL ZONE
7700 TARGOVISHTE – BULGARISTAN
TEL : 00 359 601 6 98 01
FAKS: 00 359 601 4 77 97

SISECAM AUTOMOTIVE BULGARIA EAD
VABEL DISTRIKT INDUSTRIAL ZONE
7700 TARGOVISHTE – BULGARISTAN
TEL : 00 359 601 4 79 66
FAKS: 00 359 601 4 79 72

GLASSCORP SA
INDUSTRIILOR ALLEY NO. 1 BIS
120261 BUZAU SITY – ROMANYA
TEL : 00 407 480 6 87 66
FAKS: 00 400 238 710 552

FRITZ HOLDING GmbH – RICHARD FRITZ GmbH + CO.KG
GOTTLIEB-DAIMLER-STR. 4
74354 BESIGHEIM – GERMANY
TEL : 212 350 35 34
FAKS: 212 350 50 80

FRITZ HOLDING GmbH – RF SPOL, S.R.O.
TOVARENSKA 15,
MALACKY 901 14- SLOVAKIA
TEL : 212 350 35 34
FAKS: 212 350 50 80

FRITZ HOLDING GmbH – RICHARD FRITZ PROTOTYPE + SPARE PARTS GmbH
GOTTLIEB-DAIMLER-STR. 4
74354 BESIGHEIM – GERMANY
TEL : 212 350 35 34
FAKS: 212 350 50 80

FRITZ HOLDING GmbH – RICHARD FRITZ KFT
2170 ASZOD, PESTI UT 19/A – HUNGARY
TEL : 212 350 35 34
FAKS: 212 350 50 80

TRAKYA GLASS RUS AO
423600, REPUBLIC OF TATARSTAN, ELABUGA MUNICIPAL DISTRICT,
SPECIAL ECONOMIC ZONE (SEZ) “ALABUGA”, SH-2 STREET,
BUILDING 4/1, OFFICE 4002 – RUSSIAN FEDERATION
TEL: 212 350 35 34
FAKS: 212 350 50 80

AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS AO
423600, REPUBLIC OF TATARSTAN, ELABUGA MUNICIPAL DISTRICT,
SPECIAL ECONOMIC ZONE (SEZ) “ALABUGA”, SH-2 STREET,
BUILDING 4/1, OFFICE 4002 – RUSSIAN FEDERATION
TEL: 212 350 35 34
FAKS: 212 350 50 80

HNG FLOAT GLASS LIMITED
2, RED CROSS PLACE, POST BOX: 2722,
KOLKATA 700 001, INDIA
TEL: 212 350 35 34
FAKS: 212 350 50 80

SAINT GOBAIN GLASS EGYPT
66 CORNISH EL NILE, ELZAHRAA BUILDING, FLOOR NO: 38,
MAADI, CAIRO / EGYPT
TEL: 212 350 35 34
FAKS: 212 350 50 80

Elektronik Posta Adresi

infotrakyacam@sisecam.com

Web Adresi

www.sisecamduzcam.com

Tescil Tarihi

09/01/1978

Ticaret Sicil Numarası

151415-098979

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL TİCARET ODASI TİCARET SİCİL MEMURLUĞU

Vergi Dairesi

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ

Vergi No

8590048476

Süresi

SÜRESİZ

Sektörü

İMALAT SANAYİİ / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI / CAM VE CAM ÜRÜNLERİ SANAYİİ

Fiili Faaliyet Konusu

Şirketin amaç ve konusu şunlardır;
1.Cam Sanayii ve bu sanayii doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgilendiren yan, yardımcı, tamamlayıcı ve ikame edici sanayiler ile bu sanayilerle girdi ilişkisi olan sanayileri kurmak geliştirmek ve kurulmuş olanlara iştirak etmek.

2. Konusu ile ilgili ekonomik konjonktürün gerektirdiği hallerde şirketin karlı büyümesinin ve sürekliliğinin risk dağıtılarak güvence altına alınması ve potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olarak diğer sınai, ticari ve mali faaliyetlerde bulunmak, bu alanlarda şirket kurmak ve kurulmuş olanlara iştirak etmek.

3. Şirket bünyesi içinde ekonomik ve sosyal hizmetler oluşturmaktır.

Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için;
1- Yurtiçinde ve dışında sınai ticari ve mali faaliyet gösteren tesis ve şirketler kurabilir. Kurulmuş olanlara katılabilir. Gerektiğinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.

2- Çalışma konuları ile ilgili her türlü ticari, sınai ve mali işlemleri yapabilir. Resmi ve özel taahhütlere girişebilir. Banka, sigorta ve diğer finansman kuruluşlarının sermayesine katılabilir.

3- Şirketin ve iştiraklerinin yurtiçi ve yurt dışı satış işlemlerini yapabilir. Bu amaçla yurt içinde ve dışında şirketler kurabilir. Bunlara iştirak edebilir, depo, mağaza, sergi, temsilcilik vb. açabilir. Bu şirketlerin çalışma konuları ile ilgili hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi, enerji, maden, makina-teçhizat, yarı mamul ve mamullerin iç ve dış tedariki gümrüklenmesi, depolanması için gerekli önlemleri alabilir ve bu konuda şirket kurabilir.

4- Gerekli imtiyaz, ruhsatname, marka lisans, patent ihtira beratı vb. haklara sahip olabilir. Yurtiçinde ve dışında üçüncü kişilere devredebilir.

5- Çalışma konularına dahil işlerin yerine getirebilmesi için gayrimenkul mallara ve aynı haklara sahip olabilir. Bunları elden çıkarabilir. Kiraya verebilir. İpotek edebilir ve başkalarına ait gayrimenkuller üzerine şirket lehine ipotek tesis ve fek edebilir veya bunlar üzerinde her türlü haklara sahip olabilir.

6- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili inşaat taahhütlerine girişebilir.

7- Şirketin amaç ve konusu ile dolaysız ve dolaylı şekilde ilgili maden arayabilir ve işletebilir.

8- Konusu ile ilgili araştırma merkezleri kurabilir. Bu tür kuruluşlara katılabilir.

9- Şirket kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla pay ve/veya diğer menkul değerler satın alabilir. Kendisinde mevcut paylarını (veya payları) veya diğer menkul değerleri satabilir. Başkalarına devredebilir. Rehin edebilir. Rehin alabilir.

10- Şirket yukarıdaki amaç ve konular çerçevesinde kendisi ve dahil olduğu topluluk şirketleri ile ilgili her türlü Lojistik ve taşıma hizmetlerini gerçekleştirebilir ve bu amaçla aşağıdaki hizmetleri yapabilir.

a. Her türlü kara, deniz ve hava vasıtaları ile dahili ve uluslararası taşımacılık işleri yapabilir.
b. Her türlü yükleme, boşaltma, liman işletmesi ve gümrükleme işleri yapabilir.
c. Her türlü depolama, özel antrepoculuk, ambalajlama ve paketleme işleri yapabilir.
d. a-b-c bölümlerindeki hususlar ile ilgili bayilik, mümessillik, acentalık ve komisyonculuk faaliyetlerinde bulunabilir ve sözleşmeler akdedebilir.
e. Yukarıdaki hizmetleri gerçekleştirmek için her türlü kara, deniz ve hava taşıma araç ve gereçlerini satın alabilir, kiralayabilir, tamir ve bakım hizmetleri ile bu araçların ithalat dahil ticareti ve mümessilliğini yapabilir.

Sahibi olduğu kara, deniz ve hava taşıma araçlarını üçüncü kişilere kiraya verebilir ve bu yolla işletebilir.

11- Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.

Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

12- Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST İstanbul / -BIST SINAİ / -BIST TAŞ, TOPRAK / -BIST TEMETTÜ / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 100-30 / -BIST 50

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

895.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

1.500.000.000 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 620990718.1530 69.3840 69.3840
Diğer 274009281.8470 30.6160 30.6160
TOPLAM 895000000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
T.İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 216317149 24,17
Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi) 115434839 12,9
Diğer (Halka Açık) 536248012 62,93
TOPLAM 895000000 100

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
HAMİLİNE 0,01 272965379,29 30,49 GÖRÜYOR
HAMİLİNE 0,01 622034620,71 69,51 GÖRMÜYOR
TOPLAM 895000000 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

  • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
  • Hisse Senedi
  • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
  • 05.11.1990
  • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
  • TÜRKİYE
  • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
  • BORSA İSTANBUL A.Ş.
  • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
  • ULUSAL PAZAR

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
PROF.DR. AHMET KIRMAN Erkek YÖNETİM KURULU BAŞKANI HUKUK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ANADOLU CAM SAN.A.Ş., PAŞABAHÇE CAM SAN.VE TIC.A.Ş., SODA SANAYI A.Ş., PAŞABAHÇE MAĞAZALARı A.Ş., TRAKYA GLASS BULGARIA EAD, TRAKYA CAM INVESTMENT B.V., TRAKYA INVESTMENT B.V., FRITZ HOLDING GMBH, ANADOLU CAM INVESTMENT B.V., OOO RUSCAM GLASS, OOO RUSCAM GLASS PACKAGING HOLDING, OOO RUSCAM MANAGEMENT COMPANY, BALSAND B.V., TRSG AUTOGLASS HOLDING B.V., ŞIŞECAM CHEM INVESTMENT B.V., SC GLASS TRADING B.V., PAŞABAHÇE INVESTMENT B.V., YÖNETIM KURULU BAŞKANI YOK YOK Bağımsız Üye Değil YOK
REHA AKÇAKAYA Erkek YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ MÜHENDİS YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, YÖNETİM KURULU BAŞKANI, DÜZCAM GRUP BAŞKANI, OTOMOTİV CAMLARI BAŞKAN YARDIMCISI TRAKYA GLASS BULGARIA EAD BAŞKAN VEKİLİ. GLASSCORP SA YK BAŞKANI. TRSG AUTOGLASS HOLDING BV YK ÜYESİ. TRAKYA INVESTMENT B.V. YK ÜYESİ. TRAKYA CAM INVESTMENT B.V. YK ÜYESİ. TRSG GLASS HOLDING BV YK BAŞKANI. TRAKYA GLASS RUS ZAO YK BAŞKANI. AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS ZAO YK BAŞKANI. FRITZ HOLDING GMBH YK ÜYESİ. HNG FLOAT GLASS LIMITED YK ÜYESİ. SAINT GOBAIN GLASS EGYPT SAE YK ÜYESİ. RF SPOL. S.R.O YK BAŞKANI YOK YOK Bağımsız Üye Değil YOK
ZEYNEP HANSU UÇAR Kadın ÜYE BANKACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ KÜLTÜR YAYINLARI İŞ TÜRK A.Ş, ANADOLU CAM SAN.A.Ş., ANADOLU CAM YENIŞEHIR SAN.A.Ş., CAMIŞ MADENCILIK A.Ş., ÇAYIROVA CAM SAN.A.Ş., PAŞABAHÇE CAM SAN.VE TIC. A.Ş., PAŞABAHÇE MAĞAZAL.A.Ş., SODA SAN.A.Ş., TRAKYA CAM SAN.A.Ş., TRAKYA POLATLI CAM SAN.A.Ş., TRAKYA YENIŞEHIR CAM SAN.A.Ş., CAM ELYAF SAN.A.Ş., ANADOLU CAM ESKIŞEHIR SAN.A.Ş., CAMIŞ YATIRIM HOLDING A.Ş., AVEA İLETIŞIM HIZM.A.Ş., İŞ FINANSAL KIRALAMA A.Ş., İŞ FAKTORING A.Ş YÖNETIM KURULU ÜYELIĞI YOK YOK Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
BEYZA GENÇ Kadın ÜYE EKONOMİST YÖNETİM KURULU ÜYESİ. MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ, BÜTÇE VE MALİ KONTROL MÜDÜRÜ ÇAYIROVA CAM SANAYİİ A.Ş. YK BAŞKAN VEKİLİ, TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ A.Ş. YK ÜYESİ, TRAKYA POLATLI CAM SANAYİİ A.Ş. YK ÜYESİ, TRAKYA GLASS BULGARIA EAD YK ÜYESİ, GLASSCORP SA YK ÜYESİ, AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS ZAO YK ÜYESİ, RF SPOL, S.R.O. YK ÜYESİ YOK YOK Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
PROF.DR. ATILLA MURAT DEMİRCİOĞLU Erkek ÜYE ÖĞRETİM ÜYESİ YOK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YK ÜYESİ YOK YOK Bağımsız Üye KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI.DENETİMDEN SORUMLU KOMİTESİ BAŞKANI.RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI
HALİT BOZKURT ARAN Erkek ÜYE BÜYÜKELÇİ YOK TEPAV TİCARET ÇALIŞMALARI MERKEZİ DİREKTÖRÜ YOK YOK Bağımsız Üye KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİ

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
REHA AKÇAKAYA DÜZCAM GRUP BAŞKANI MÜHENDİS YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI. DÜZCAM GRUP BAŞKANLIĞI. OTOMOTİV CAMLARI BAŞKAN YARDIMCILIĞI. TRAKYA OTOCAM FABRİKASI MÜDÜRÜ TRAKYA GLASS BULGARIA EAD BAŞKAN VEKİLİ. GLASSCORP SA YK BAŞKANI. TRSG AUTOGLASS HOLDING BV YK BAŞKANI. TRSG GLASS HOLDING BV YK BAŞKANI. TRAKYA GLASS RUS ZAO YK BAŞKANI. AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS ZAO YK BAŞKANI. FRITZ HOLDING GMBH YK ÜYESİ. HNG FLOAT GLASS LIMITED YK ÜYESİ. SAINT GOBAIN GLASS EGYPT SAE YK ÜYESİ. RF SPOL. S.R.O YK BAŞKANI
GÖKHAN ATİKKAN TEMEL CAMLAR ÜRETİM BAŞKAN YARDIMCISI MÜHENDİS TEMEL CAMLAR ÜRETİM BAŞKAN YARDIMCILIĞI. TRAKYA LÜLEBURGAZ FABRİKA MÜDÜRÜ HNG FLOAT GLASS LIMITED YK ÜYESİ. TRAKYA GLASS RUS ZAO YK ÜYESİ. SAINT GOBAIN GLASS EGYPT SAE YK ÜYESİ. TRSG GLASS HOLDING BV ÜYE. TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ A.Ş. YK BAŞKANI. TRAKYA POLATLI CAM SANAYİİ A.Ş. YK BAŞKANI
GÖKÇEN TURAL OTOMOTIV CAMLARI BAŞKAN YARDIMCISI MÜHENDİS OTOMOTİV CAMLARI BAŞKAN YARDIMCILIĞI. TRAKYA OTOCAM FABRİKA MÜDÜRÜ TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ A.Ş. BAŞKAN VEKİLİ. GLASSCORP SA BAŞKAN VEKİLİ. AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS ZAO YK ÜYESİ. FRITZ HOLDING GMBH YK ÜYESİ
HALUK SARIALTIN PAZARLAMA VE SATIŞ BAŞKAN YARDIMCISI MÜHENDİS PAZARLAMA VE SATIŞ BAŞKAN YARDIMCILIĞI. YURTDIŞI SATIŞLAR MÜDÜRÜ (3.BÖLGE)
ALTUĞ ÖZEREN PLANLAMA DİREKTÖRÜ MÜHENDİS PLANLAMA DİREKTÖRLÜĞÜ. İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
BEYZA GENÇ MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ EKONOMİST MALİ İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ. BÜTÇE VE MALİ KONTROL MÜDÜRÜ. FİNANS UZMANI ÇAYIROVA CAM SANAYİİ A.Ş. YK ÜYESİ, TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ A.Ş. YK ÜYESİ, TRAKYA POLATLI CAM SANAYİİ A.Ş. YK ÜYESİ, TRAKYA GLASS BULGARIA EAD YK ÜYESİ, GLASSCORP SA YK ÜYESİ, AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS ZAO YK ÜYESİ, RF SPOL, S.R.O. YK ÜYESİ
MAHMUT TEMİZ İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ MÜHENDİS İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ. TRAKYA OTOCAM FABRİKASI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
HALUK GÜREREN GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ MÜHENDİS GELİŞTİRME DİREKTÖRLÜĞÜ. PROJELİ SATIŞLAR VE TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRÜ
SELMA ÖNER TEDARİK ZİNCİRİ DİREKTÖRÜ MÜHENDİS TEDARİK ZİNCİRİ DİREKTÖRLÜĞÜ. LOJİSTİK MÜDÜRÜ

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Kemal Tansu Akalın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi – 30 Haziran 2014 212- 3503424 takalin@sisecam.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 – Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205793 – 701158
Beyza Genç Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi – 30 Haziran 2014 212-3503687 bgenc@sisecam.com

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ A.Ş. TEMEL CAMLAR ÜRETİM VE SATIŞI 200000000 170000000 TL 85 BAĞLI ORTAKLIK
TRAKYA POLATLI CAM SANAYİİ A.Ş. DÜZCAM ÜRETİM VE SATIŞI 120000000 102000000 TL 85 BAĞLI ORTAKLIK
TRAKYA INVESTMENT BV FİNANSMAN VE YATIRIM 98739500 98739500 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIK
TRAKYA GLASS BULGARIA EAD TEMEL CAMLAR ÜRETİM VE SATIŞI 75000000 75000000 BGN 100 BAĞLI ORTAKLIK
ÇAYIROVA CAM SANAYİİ A.Ş. TİCARİ FAALİYET 9397297 2643424 TL 28,14 İŞTİRAK
CAMİŞ ELEKTRİK SANAYİİ A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİM VE SATIŞI 25000000 8606933 TL 34,43 İŞTİRAK
SAINT GOBAIN GLASS EGYPT SAE DÜZCAM ÜRETİM VE SATIŞI 1101500000 330600000 EGP 30,01 İŞTİRAK
TRSG GLASS HOLDING BV FINANSMAN VE YATIRIM 159000000 111300000 EUR 70 BAĞLI ORTAKLIK
TRAKYA GLASS RUS AO DÜZCAM ÜRETİM VE SATIŞI 7387500100 5171250070 RUB 70 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK
TRAKYA AUTOGLASS HOLDING BV FİNANSMAN VE YATIRIM 106033700 106033700 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIK
AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS ZAO OTOMOTİV CAMLARI ÜRETİM VE SATIŞI 5270581000 5270581000 RUB 100 BAĞLI ORTAKLIK
SISECAM AUTOMOTIVE BULGARIA EAD OTOMOTİV VE BEYAZ EŞYA CAMLARI ÜRETİM VE SATIŞI 30000000 30000000 BGN 100 BAĞLI ORTAKLIK
SODA SANAYİİ A.Ş. SODA VE KROM KİMYASALLARI ÜRETİM VE SATIŞI 660000000 6722460835 TL 10,19 İŞTİRAK
GLASSCORP SA OTOMOTIV CAMLARI ÜRETİM VE SATIŞI 37027038 33324334 RON 90 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK
TRAKYA GLASS RUS TRADING OOO İTHALAT VE SATIŞ HİZMETLERİ 20000000 14000000 RUB 70 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK
AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS TRADING OOO İTHALAT VE SATIŞ HİZMETLERİ 34569150 34569150 RUB 100 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK
RICHARD FRITZ HOLDING GmbH ENKAPSÜLE OTOCAM ÜRETİM VE SATIŞI 271330 271330 EUR 100 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK
HNG FLOAT GLASS LIMITED DÜZCAM VE AYNA ÜRETİM VE SATIŞI 3079160100 1539580050 INR 50 BAĞLI ORTAKLIK

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register