Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

TSKB – TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

Ticaret Unvanı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

Merkez Adresi

MECLİSİ MEBUSAN CADDESİ NO.81  34427 FINDIKLI-İSTANBUL

İletişim Adresi

ADRES:   MECLİSİ MEBUSAN CADDESİ NO.81  34427 FINDIKLI-İSTANBUL
TELEFON:  0212 – 3345050
FAKS:    0212 – 3345234

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Elektronik Posta Adresi

info@tskb.com.tr

Web Adresi

www.tskb.com.tr

Tescil Tarihi

31.05.1950

Ticaret Sicil Numarası

42527

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU

Vergi Dairesi

BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ

Vergi No

8790033309

Süresi

SÜRESİZ

Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI

Fiili Faaliyet Konusu

BANKACILIK

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST BANKA / -BIST KURUMSAL YÖNETİM / -BIST MALİ / -BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ / -BIST TEMETTÜ / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 100-30 / -BIST 50

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

1.750.000.000 TL (Birmilyaryediyüzellimilyontürklirası)

Kayıtlı Sermaye Tavanı

2.500.000.000 TL (İkimilyarbeşyüzmilyontürklirası)

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 714842899.3680 40.8480 40.8480
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T A O 146605951.0830 8.3770 8.3770
CAMİŞ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 101438549.1110 5.7960 5.7960
Diğer 787112600.4380 44.9790 44.9790
TOPLAM 1750000000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (YTL) Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 0,01 945888188,04 54,05 imtiyazsız Borsada işlem görüyor.
Nama 0,01 804111811,96 45,95 imtiyazsız Borsada işlem görmüyor.
TOPLAM 1750000000 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

  • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
  • Hisse Senedi
  • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
  • 26/12/1986
  • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
  • Türkiye
  • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
  • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
  • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
  • Ulusal Pazar

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Adnan Bali Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 2006/08-2007/04 Yönetim Kurulu Üyesi. 2006/08-2007/04 Denetim Komitesi Üyesi. 2011/04- — Yönetim Kurulu Başkanı T.İş Bankası A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Kemal Serdar Dişli Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 2007/05- — Yönetim Kurulu Üyesi. 2008/04- — Denetim Komitesi Üyesi. 2014/03- — Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. 2014/05- — Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi T.İş Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şube Müdürü Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Suat İnce Erkek Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2016/04- — Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, JSC Isbank-Rusya Yönetim Kurulu Başkanı, JSC Isbank-Gürcistan Yönetim Kurulu Başkanı, Isbank AG-Almanya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
Murat Bilgiç Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2005/03- —Yönetim Kurulu Üyesi. 2005/12- 2014/12 Denetim Komitesi Üyesi T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
Kamil Yılmaz Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Öğretim Görevlisi 14/03—–Yönetim Kurulu Üyesi. 01/15- — Sürdürülebilirlik Komitesi Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bağımsız Üye Sürdürülebilirlik Komitesi
Zeynep Hansu Uçar Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2015/11- — Yönetim Kurulu Üyesi. 2015/11- — Ücretlendirme Komitesi Üyesi. 2010/03 – 2011/03 Denetçi. T.İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölüm Müdürü Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi Üyesi
Halil Aydoğan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2013/12- —-Yönetim Kurulu Üyesi Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürü/Yönetim Kurulu Murahhas – Tabii Üyesi Bağımsız Üye Değil
Uygar Şafak Öğün Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2010/04- —Yönetim Kurulu Üyesi. 2014/03- — Kurumsal Yönetim Komitesi. 2014/03- — Ücretlendirme Komitesi. 2014/12- — Denetim Komitesi Üyesi T.İş Bankası A.Ş. Güneşli Kurumsal Şube Müdürü Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Ücretlendirme Komitesi Üyesi. Denetim Komitesi Üyesi
Ebru Özşuca Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2014/04- —Yönetim Kurulu Üyesi. 01/15- — Sürdürülebilirlik Komitesi T.İş Bankası A.Ş. Hazine Bölüm Müdürü Bağımsız Üye Değil Sürdürülebilirlik Komitesi
Yavuz Canevi Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2015/03- — Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Adnan Bali Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 2006/08-2007/04 Yönetim Kurulu Üyesi. 2006/08-2007/04 Denetim Komitesi Üyesi. 2011/04- — Yönetim Kurulu Başkanı T.İş Bankası A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Serdar Dişli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 2007/05- — Yönetim Kurulu Üyesi. 2008/04- — Denetim Komitesi Üyesi. 2014/03- — Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. 2014/05- — Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi T.İş Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şube Müdürü
Suat İnce Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2016/04- — Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, JSC Isbank-Rusya Yönetim Kurulu Başkanı, JSC Isbank-Gürcistan Yönetim Kurulu Başkanı, Isbank AG-Almanya Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Murat Bilgiç Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2005/03- —Yönetim Kurulu Üyesi. 2005/12- 2014/12 Denetim Komitesi Üyesi T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Kamil Yılmaz Yönetim Kurulu Üyesi Öğretim Görevlisi 2014/03- —Yönetim Kurulu Üyesi. 01/15- — Sürdürülebilirlik Komitesi Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Zeynep Hansu Uçar Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2015/11- — Yönetim Kurulu Üyesi. 2015/11- — Ücretlendirme Komitesi Üyesi. 2010/03 – 2011/03 Denetçi. T.İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölüm Müdürü
Halil Aydoğan Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2013/12- —-Yönetim Kurulu Üyesi Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürü/Yönetim Kurulu Murahhas – Tabii Üyesi
Uygar Şafak Öğün Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2010/04- —Yönetim Kurulu Üyesi. 2014/03- — Kurumsal Yönetim Komitesi. 2014/03- — Ücretlendirme Komitesi. 2014/12 Denetim Komitesi Üyesi T.İş Bankası A.Ş. Güneşli Kurumsal Şube Müdürü
Ebru Özşuca Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2014/04- —Yönetim Kurulu Üyesi. 01/15- — Sürdürülebilirlik Komitesi T.İş Bankası A.Ş. Hazine Bölüm Müdürü
Yavuz Canevi Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2015/03- — Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ömer Eryılmaz Mali Kontrol. Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 0.212.334.51.80 eryilmazo@tskb.com.tr SPK İleri Düzey Lisansı – SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 203582 – 700276
Ayşe Nazlıca Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 0.212.334.51.94 nazlicaa@tskb.com.tr
Özen Haliloğlu Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 0.212.334.52.49 halilogluo@tskb.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı – Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 701337 – 204985
Emre Kalelioğlu Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Yönetici Yardımcısı 0.212.334.52.03 kalelioglue@tskb.com.tr
Özlem Bağdatlı Hukuk İşleri Müdürü 0.212.334.50.93 bagdatlio@tskb.com.tr
Korhan Aklar Hukuk İşleri Grup Yöneticisi 0.212.334.50.92 aklark@tskb.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Diğer Finansman 63500000 60821018 TL 95,78 Bağlı Ortaklık
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Diğer Finansman 150000000 88500000 TL 59 Bağlı Ortaklık
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Diğer Finansman 300000 299996 TL 99,99 Bağlı Ortaklık
Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Diğer Finansman 15476226 1555200 TL 10,05 İştirak
İş Faktoring A.Ş. Diğer Finansman 63500000 13811250 TL 21,75 İştirak
İş Finansal Kiralama A.Ş. Diğer Finansman 461503000 131805215 TL 28,56 İştirak
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Diğer Finansman 74652480 12442080 TL 16,67 İştirak
Terme Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Diğer Finansman 1757500 313316 TL 17,83 İştirak

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç – Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil ve/veya Bono 750 milyon ABD Doları Yurtdışı 13.11.2015-13.11.2016 Tahsisli
Tahvil ve/veya Bono 750 milyon ABD Doları veya diğer para birimleri cinsinden muadili tutara kadar Yurtdışı 23.09.2014-23.09.2015 Tahsisli

Share This Post

Lost Password

Register