Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

VAKBN – TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Ticaret Unvanı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O

Merkez Adresi

Sultan Selim Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:59 Kağıthane/İSTANBUL

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

  • İletişim Adresi
  • Sultan Selim Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:59 Kağıthane/İSTANBUL
  • Telefon
  • +90 212 398 15 15 – +90 212 398 10 00
  • Faks
  • +90 212 398 11 55

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Elektronik Posta Adresi

yatirimciiliskileri@vakifbank.com.tr

Web Adresi

www.vakifbank.com.tr

Tescil Tarihi

12/05/1954

Ticaret Sicil Numarası

776444

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU

Vergi Dairesi

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ

Vergi No

9220034970

Süresi

SÜRESİZ

Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI

Fiili Faaliyet Konusu

BANKACILIK

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST BANKA / -BIST MALİ / -BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ / -BIST TEMETTÜ / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 30 / -BIST 50

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

2.500.000.000 -TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

10.000.000.000 -TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1461283424.2840 58.4510 58.4510
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YA 402555213.4220 16.1020 16.1020
Diğer 636161362.2940 25.4470 25.4470
TOPLAM 2500000000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (YTL) Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A NAMA 1 1.075.058.639,56 43,00 YÖNETİM KURULUNA ADAY GÖSTERME HALKA AÇIK DEĞİL
B NAMA 1 390753735,198 15,63 YÖNETİM KURULUNA ADAY GÖSTERME HALKA AÇIK DEĞİL
C NAMA 1 404.085.419,33 16,16 YÖNETİM KURULUNA ADAY GÖSTERME HALKA AÇIK DEĞİL
D NAMA 1 630.102.205,91 25,21 YÖNETİM KURULUNA ADAY GÖSTERME BORSADA İŞLEM GÖRÜYOR
TOPLAM 2500000000 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 18.11.2005 Türkiye Borsa İstanbul Ulusal Pazar
Banka Bonosu (Yurtiçi) 14.12.2015 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Banka Bonosu (Yurtiçi) 14.12.2015 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Banka Bonosu (Yurtiçi) 01.02.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Banka Bonosu (Yurtiçi) 01.02.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Banka Bonosu (Yurtiçi) 29.02.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Banka Bonosu (Yurtiçi) 29.02.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Banka Bonosu (Yurtiçi) 29.02.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Banka Bonosu (Yurtiçi) 04.04.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Banka Bonosu (Yurtiçi) 04.04.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Banka Bonosu (Yurtiçi) 04.04.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Banka Bonosu (Yurtiçi) 05.04.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Banka Bonosu (Yurtiçi) 02.05.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Banka Bonosu (Yurtiçi) 02.05.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Banka Bonosu (Yurtiçi) 02.05.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Banka Bonosu (Yurtiçi) 03.05.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil 24.04.2012 İngiltere Londra Borsası
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 01.11.2012 İngiltere Londra Borsası
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 05.12.2012 İngiltere Londra Borsası
Tahvil 15.04.2013 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil 31.10.2013 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil 10.06.2014 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 02.02.2015 İrlanda İrlanda Borsası

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ramazan GÜNDÜZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 06.04.2009- Yönetim Kurulu Üyesi – 29.03.2013 Yönetim Kurulu Başkanı VakıfBank Internatıonal AG C Grubu Bağımsız Üye Değil
Mehmet Emin ÖZCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi -Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 29.03.2013 Yönetim Kurulu Üyesi- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Güneş Sigorta A.Ş.- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. D Grubu Bağımsız Üye Kredi Komitesi Üyesi – Denetim Komitesi Üyesi
Halil AYDOĞAN Erkek Genel Müdür – Yönetim Kurulu Murahhas Tabii Üyesi Bankacı 29.03.2013 Genel Müdür – 05.01.2012 Yönetim Kurulu Bşk.- 04.01.2012 Yönetim Kurulu Üyesi Güneş Sigorta A.Ş. – Taksim Otelcilik A.Ş. – TSKB A.Ş. Bağımsız Üye Değil
İsmail ALPTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı (Hukukçu) 06.04.2009 Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. – Taksim Otelcilik A.Ş. 0.0000237 A Grubu Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi – Kredi Komitesi Yedek Üyesi
Adnan ERTEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Vakıflar Gen. Müd 28.10.2010 Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Emeklilik A.Ş. A Grubu Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi Üyesi
Öztürk ORAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.04.2014 Yönetim Kurulu Üyesi VakıfBank Internatıonal AG – Vakıf Menkul Kıymet Yat. Ort. A.Ş. A Grubu Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi – Ücretlendirme Komitesi Üyesi
Dilek Yüksel Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.03.2016 Yönetim Kurulu Üyesi B Grubu Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi Üyesi – Kredi Komitesi Yedek Üyesi
Sabahattin BİRDAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2014 Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ort. A.Ş. C Grubu Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi-Kredi Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Halil AYDOĞAN Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı. Genel Müdür(29.03.2013) Taksim Otelcilik A.Ş.-Yönetim. Güneş Sigorta A.Ş.- Yönetim. TSKB A.Ş.-Yönetim
Metin Recep ZAFER Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.(13.06.2006) Güneş Sigorta A.Ş.-Yönetim
Hasan ECESOY Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.(18.06.2010) Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetim
Serdar SATOĞLU Genel Müdür Yrd. Bankacı Müdür(08.06.2006-02.07.2010). Genel Müdür Yrd.(02.07.2010) Takas ve Saklama Bankası AŞ-Yönetim
Ali Engin EROĞLU Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.(18.08.2010)
Osman DEMREN Genel Müdür Yrd. Bankacı Müdür(17.11.2003-02.05.2010). Bölge Müdürü(03.05.2010-22.03.2011). Genel Müdür Yrd.(06.04.2011) Vakıf Fin.Kiralama A.Ş.-Yönetim-Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim. Vakıfbank International A.G. Gözetim
Muhammet Lütfü ÇELEBİ Genel Müdür Yrd. Bankacı Müdür(27.05.2004-29.05.2011). Başkan(30.05.2011-22.10.2013). Genel Müdür Yrd.(23.10.2013) Vakıf Emeklilik A.Ş.-Yönetim, Güneş Sigorta AŞ-Yönetim
Mehmet Emin KARAAĞAÇ Genel Müdür Yrd. Bankacı Baş Hukuk Danışmanı(02.01.2012-07.11.2013). Genel Müdür Yrd.(08.11.2013) Vakıf Gayrimenkul Yat. Ort. A.Ş.-Yönetim. Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. – Yönetim
Mustafa SAYDAM Genel Müdür Yrd. Bankacı Başkan(09.09.2005-27.10.2013). Genel Müdür Yrd.(28.10.2013) Güneş Sigorta A.Ş.-Yönetim. Vakıf Pazarlama San.ve Tic.AŞ-Yönetim

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mustafa TURAN(Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi) BAŞKAN – 28.06.2012 0 212 316 75 00 Mustafa.TURAN@vakifbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı/Kurumsal Yönetim Lisansı 202880/300731/701169
Ali TAHAN MÜDÜR – 21.02.2013 0 212 316 73 36 Ali.TAHAN@vakifbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Lisansı/ Türev Araçlar Lisansı/ Kredi Derecelendirme Lisansı 206963 / 701118 / 304059/601470
Zeynep Nihan DİNCEL UZMAN – 01.02.2010 0 212 316 73 83 ZeynepNihan.DINCEL@vakifbank.com.tr
Yasemin KEÇELİOĞLU UZMAN – 13.02.2013 0 212 316 73 85 Yasemin.KECELIOGLU@vakifbank.com.tr
Ece Seda YASAN UZMAN YARDIMCISI – 01.10.2013 0 212 316 74 01 EceSeda.YASAN@vakifbank.com.tr Kredi Derecelendirme Lisansı 602007
Yusuf YILMAZ UZMAN YARDIMCISI – 16.10.2014 0 212 316 73 88 Yusuf.YILMAZ2@vakifbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı/ Kredi Derecelendirme Lisansı 207711/304600/601606
Berna Selem ARSLANTAS YETKİLİ YARDIMCISI – 12.05.2014 0 212 316 75 94 BernaSelem.ARSLANTAS@vakifbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 516271

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK 600000000 26235000,00 TL 4,37 İŞTİRAK
KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD. BANKACILIK 40000000 6000000,00 TL 15,00 İŞTİRAK
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK 1750000000 146605948,18 TL 8,38 İŞTİRAK
TASFİYE HALİNDE WORLD VAKIF UBB LTD. TASFİYE SÜRECİNDE 500000 410000,00 USD 82,00 İŞTİRAK
VAKIFBANK INTERNATIONAL AG BANKACILIK 70000000 63000000,00 EURO 90,00 BAĞLI ORTAKLIK
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. SİGORTA 150000000 54523801,20 TL 36,35 BAĞLI ORTAKLIK
VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. SİGORTA/BİREYSEL EMEKLİLİK 26500000 14283500,00 TL 53,90 BAĞLI ORTAKLIK
ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİC.A.Ş. İMALAT SANAYİİ 147052860,85 14604148,58 TL 9,93 İŞTİRAK
İZMİR ENTERNASYONEL OTELCİLİK A.Ş. TURİZM 120000 6000,00 TL 5,00 İŞTİRAK
TAKSİM OTELCİLİK A.Ş. TURİZM 334256686,59 170474252,73 TL 51,00 BAĞLI ORTAKLIK
BANKALAR ARASI KART MERKEZİ A.Ş. DİĞER TİCARİ 14000000,00 1357483,40 TL 9,70 İŞTİRAK
KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş DİĞER TİCARİ 7425000,00 675000,00 TL 9,09 İŞTİRAK
KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. DİĞER MALİ 278438891,61 4719303,25 TL 1,69 İŞTİRAK
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DİĞER MALİ 65000000,00 38162933,39 TL 58,71 BAĞLI ORTAKLIK
VAKIF PAZARLAMA SAN. VE TİCARET A.Ş. DİĞER TİCARİ 30241438,80 20966062,65 TL 69,33 BAĞLI ORTAKLIK
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DİĞER MALİ 20000000,00 4578517,35 TL 22,89 BAĞLI ORTAKLIK
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DİĞER MALİ 205400000,00 79494943,59 TL 38,70 BAĞLI ORTAKLIK
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DİĞER MALİ 35000000,00 34650000,00 TL 99,00 BAĞLI ORTAKLIK
VAKIF FAKTORİNG A.Ş. DİĞER MALİ 22400000,00 17560000,00 TL 78,39 BAĞLI ORTAKLIK
VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DİĞER MALİ 3000000,00 3000000,00 TL 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş. DİĞER TİCARİ 30000000,00 21059,27 TL 0,07 İŞTİRAK
VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. DİĞER TİCARİ 14000000,00 7600000,00 TL 54,29 BAĞLI ORTAKLIK
VAKIF ENERJİ VE MADENCİLİK A.Ş. ENERJİ 85000223,35 55675000,00 TL 65,50 BAĞLI ORTAKLIK

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç – Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Bono ve/veya Tahvil 12 Milyar Türk Lirası Yurtiçi 28.07.2015-28.07.2016 Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli
Tahvil/Bono 5 milyar ABD Doları Yurtdışı 31.12.2014-31.12.2015 Tahsisli/Nitelikli

Share This Post

Lost Password

Register