Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

VESTL – VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ticaret Unvanı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez Adresi

Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İSTANBUL
Tel no: (0212) 456 22 00
Faks no: (0212) 422 02 03

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

İletişim Adresi Telefon Faks
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İSTANBUL (212) 456 34 56 (212) 422 00 66
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.. Organize Sanayi Bolgesi / MANİSA (236) 233 01 31 (236) 233 01 20

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Organize Sanayi Bölgesi, 45030, Manisa

Tel no : 0 (236) 233 01 31

Elektronik Posta Adresi

yatirimci@vestel.com.tr

Web Adresi

www.vestel.com.tr

Tescil Tarihi

4 / 3 / 1983

Ticaret Sicil Numarası

Sicil no :  193621 141147

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul Ticaret Odası .

Vergi Dairesi

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Vergi No

9250002659

Süresi

Süresiz

Sektörü

İMALAT SANAYİİ / METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM / ELEKTRİK MAKİNALARI VE AYGITLARI SANAYİİ

Fiili Faaliyet Konusu

Şirket, kahverengi ve beyaz eşya üretim ve ticareti ile ilgili faaliyetleri yürütmektedir.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST KURUMSAL YÖNETİM / -BIST METAL EŞYA, MAKİNA / -BIST SINAİ / -BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 100-30 / -BIST 50

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

335.456.275 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

1.000.000.000 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 260101305.0060 77.5370 77.5370
Diğer 75354969.9940 22.4630 22.4630
TOPLAM 335456275.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Zeki ZORLU 39.015.196 11,63
Ahmet Nazif ZORLU 122.247.613 36,44
Olgun ZORLU 83.232.417 24,81
Türkan ZORLU 2.601.013 0,78
Zülal ZORLU 2.601.013 0,78
Selen ZORLU MELİK 2.601.013 0,78
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 2.601.013 0,78
Şehminur AYDIN 2.601.013 0,78
Mehmet Emre ZORLU 2.601.013 0,78
TOPLAM 260.101.304 77,54

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Yok Hamiline 1 216053592,48 64,41 yok kapalı
Yok Hamiline 1 119402682,56 35,59 yok açık
TOPLAM 335456275,04 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 27.06.1990 Türkiye İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal Pazar
GDR (Global Deposit Certificates) 31.01.2011 İngiltere London Over-The-Counter (“OTC”) market

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ahmet Nazif Zorlu Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanlığı Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı Bağımsız Üye Değil
Ali Akın Tarı Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hesap Uzmanı Yönetim Kurulu Üyesi Dilerbank Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi, Diler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi / Başkan, Denetim Komitesi/Başkan
Olgun Zorlu Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil
Selen Zorlu Melik Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi/Üye
Mehmet Emre Zorlu Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi/Üye
Hacı Ahmet Kılıçoğlu Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İktisatçı Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Gazetecilik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi,Şeker Mortgage Finansman AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi, Doğan Holding AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi/Başkan, Denetim Komitesi/Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Enis Turan Erdoğan İcra Kurulu Başkanı Makine Mühendisi Vestel Dış Ticaret Başkanı, İcra Kurulu Üyesi
Cem Köksal İcra Kurulu Üyesi Makine Mühendisi İcra Kurulu Üyesi Zorlu Şirketler Grubu Mali İşler Koordinatörü
İhsaner Alkım İcra Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi İcra Kurulu Üyesi
Necmi Kavuşturan İcra Kurulu Üyesi Siyasal Bilimler İcra Kurulu Üyesi Zorlu Grubu İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı
Nedim Sezer İcra Kurulu Üyesi Makine Mühendisi İcra Kurulu Üyesi
Ahmet Süha Erol İcra Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi Vestel Dış Ticaret Genel Müdürü. İcra Kurulu Üyesi
Alp Dayı Mali İşler Koordinatörü Endüstri Mühendisi Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı. Mali İşler Koordinatörü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Serap Mutlu Yatırımcı İlişkileri Direktörü. Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / 07.06.2013 0 (212) 456 34 54 yatirimci@vestel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 201618 / 700906
Özgün Ünaldı Yatırımcı İlişkileri Uzmanı. Bölüm Görevlisi / 29.12.2014 0 (212) 456 34 56 yatirimci@vestel.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buzdolabı, bulaşık makinası, split klima, çamaşır makinesi ve pişirici cihazlar üretimi 190000000 179778000 TL 94,62 Bağlı ortaklık
Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. Faaliyetini Ege Serbest Bölge’de devam ettirmektedir 25715904 25715904 TL 100 Bağlı ortaklık
Vestel Ticaret A.Ş. Vestel’e ait üretim şirketlerinin ürettiği sanayi ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışına satışını sağlamak 213500000 213500000 TL 100 Bağlı ortaklık
Vestel CIS Ltd. Televizyon, buzdolabı ve çamaşır makinesi üretimi 8813107534,57 8813107534,57 RUB 100 Bağlı ortaklık
Vestel Savunma Sanayi A.Ş. Savunma teknolojilerinin pazarlama ve satışı 5000000 1750000 TL 35 İştirak
Aydın Yazılım Elektronik ve Sanayi A.Ş. Askeri ve sivil alanlarda özgün yazılım ve teknolojiler geliştirmek 7992000 1678320 TL 21 İştirak
Vestel Iberia SL Vestel ürünlerinin İspanya ve Portekiz’de satışını sağlamak 1000000 1000000 EUR 100 Bağlı ortaklık
Vestel France SA Vestel ürünlerinin Fransa, Belçika ve İsviçre’de pazarlanmasını sağlamak 2000000 2000000 EUR 100 Bağlı ortaklık
Vestel Holland BV Hammadde temin etmek ve ürünlerin toptan satışını sağlamak 18151 18151 EUR 100 Bağlı ortaklık
Vestel Germany GmbH Vestel ürünlerinin Almanya,Avusturya ve İsviçre’de satışını, dağıtımını ve servis faaliyetlerini yürütmek 500000 500000 EUR 100 Bağlı ortaklık
Cabot Communications Ltd. Dijital televizyon teknolojileri konusunda yazılımlar geliştirmek ve bu ürünlerin satış ve pazarlama kanallarını oluşturmak 250000 227000 GBP 90,80 Bağlı ortaklık
Vestel Benelux BV Vestel ürünlerinin Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’da pazarlanmasını sağlamak 8989713 8989713 EUR 100 Bağlı ortaklık
Vestel UK Ltd. Vestel ürünlerinin İngiltere’de pazarlanmasını sağlamak 1076778 1076778 EUR 100 Bağlı ortaklık
Vestek Elektronik Araştırma Geliştirme A.Ş. Elektronik sektörü ile ilgili piyasa araştırması, planlama ve danışmanlık hizmetleri vermek 50000 50000 TL 100 Bağlı ortaklık
Vestel Trade Ltd. Vestel ürünlerinin Rusya’da pazarlanmasını sağlamak 523494000 523494000 RUB 100 Bağlı ortaklık
OY Vestel Scandinavia AB Vestel ürünlerinin Finlandiya’da pazarlanmasını sağlamak 10000 10000 EUR 100 Bağlı ortaklık
Intertechnika LLC Vestel Cıs Ltd’ye operasyonel kiralama 34645172 34610526,828 RUB 99,9 Bağlı ortaklık
Vestel Central Asia Vestel ürünlerinin Kazakistan’da satışını sağlamak 737486418 737486418 KZT 100 Bağlı ortaklık
Vestel Ventures Elektronik sektörü ile ilgili planlama ve danışmanlık hizmetleri vermek 6000000 6000000 TL 100 Bağlı ortaklık
Vestel Poland Vestel ürünlerinin Polonya’da satışını sağlamak 3201050 3201050 PLN 100 Bağlı ortaklık

Diğer Hususlar

Yoktur.

Share This Post

Lost Password

Register