Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

VKGYO – VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ticaret Unvanı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adresi

Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye/İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

 • İletişim Adresi
 • Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye/İstanbul
 • Telefon
 • (0216) 527 66 66
 • Faks
 • (0216) 527 64 96

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Şirketimizin merkez dışında örgütü yoktur.

Elektronik Posta Adresi

kurumsal@vakifgyo.com.tr

Web Adresi

www.vakifgyo.com.tr 

Tescil Tarihi

12.01.1996

Ticaret Sicil Numarası

653731

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul Ticaret Odası

Vergi Dairesi

Sarıgazi Vergi Dairesi

Vergi No

9220083346

Süresi

Şirket’in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI

Fiili Faaliyet Konusu

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirket’in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-KOLEKTİF YATIRIM ÜRÜNLERİ VE YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER PAZARI
-BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. / -BIST MALİ / -BIST TÜM / -BIST 100 / -BIST 100-30

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

205.400.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

500.000.000,- TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T A O 79494950.6530 38.7030 42.3950
TC BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 30040236.4390 14.6250 23.6710
VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLER 19719659.5710 9.6010 14.6670
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YA 18235986.5070 8.8780 8.0160
Diğer 57909166.83 28.1930 11.2510
TOPLAM 205400000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 72954856,52 35,52 Oy hakkında imtiyaz Görmüyor
B Hamiline 0,01 44985447,95 21,90 Görmüyor
B Hamiline 0,01 87459695,53 42,58 Görüyor
TOPLAM 205400000 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

 • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
 • Hisse Senedi
 • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
 • 26.12.1996
 • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
 • TÜRKİYE
 • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
 • İMKB
 • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
 • Kurumsal Ürünler Pazarı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Sabahattin BİRDAL Erkek Başkan Bankacı T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Kazım ŞİMŞEK Erkek Başkan Vekili Bankacı Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Hakan TAŞÇI Erkek Üye Kamu Yöneticisi Bakan Danışmanı Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
Şeref YAROĞLU Erkek Üye Avukat T. Vakıflar Bankası T.A.O. Hukuk İşleri Daire Bşk. Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Ali ÇALIŞ Erkek Üye Bankacı T.Vakıflar Bankası T.A.O. Destek Hizmetleri Başkanı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Zülküf KARAKUŞ Erkek Üye Bankacı T.Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara 1. Bölge Müdürü Bağımsız Üye Değil
Mehmet MURAT Erkek Üye Muhasebe-Finansman T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Başkan Danışmanı Bağımsız Üye Değil
Muhsin SOYLU Erkek Üye Elektrik- Elektronik Mühendisi T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Başkan Danışmanı Bağımsız Üye Değil
Gürol KONYALIOĞLU Erkek Üye Y. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Kentsel Yenileme Daire Bşk. Bağımsız Üye Değil
Bahadır SARAÇGİL Erkek Üye İşletmeci Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi, Es Medya İcra Kurulu Genel Koordinatörü Bağımsız Üye Değil
Murat Karani ÖNAL Erkek Üye Elektrik- Elektronik Mühendisi Başbakan Yardımcılığı Özel kalem Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
A.Şükrü KOÇ Genel Müdür İnşaat Mühendisi Genel Müdür Yrd., Genel Müdür Vekili. Bulunmamaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ebru BOZDOĞANGİL Yatırımcı İlişkileri Müdürü – 31.12.2014 0216 527 66 66 kurumsal@vakifgyo.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı 205195
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 700830
Yalçın TUTKAÇ Yatırımcı İlşkileri Uzmanı – 01.06.2012 0216 527 66 66 kurumsal@vakifgyo.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı 203073
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 700500

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

 • Ticaret Unvanı
 • Halk GYO-Vakıf GYO Adi Ortaklığı
 • Faaliyet Konusu
 • Sancaktepe Gayrimenkul Projesi
 • Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
 • 100000
 • Şirketin Sermayedeki Payı
 • 50000
 • Para Birimi
 • TL
 • Şirketin Sermayedeki Payı (%)
 • 50
 • Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
 • Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register