Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

YKBNK – YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

Ticaret Unvanı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.

Merkez Adresi

Yapı Kredi Plaza D Blok, 34330, Levent-İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Yapı Kredi Plaza D Blok, 34330, Levent-İstanbul
Tel: (0212) 339 70 00 ; Faks: (0212) 339 60 00

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Bulunmamaktadır.

Elektronik Posta Adresi

KamuyuAydinlatma@yapikredi.com.tr

Web Adresi

www.yapikredi.com.tr

Tescil Tarihi

07.07.1944

Ticaret Sicil Numarası

32736

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu

Vergi Dairesi

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Vergi No

9370020892

Süresi

Süresiz

Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI

Fiili Faaliyet Konusu

Bankacılık

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST BANKA / -BIST KURUMSAL YÖNETİM / -BIST MALİ / -BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ / -BIST TEMETTÜ / -BIST TEMETTÜ 25 / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 30 / -BIST 50

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

4.347.051.284,00 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

10.000.000.000,00 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
KOÇ FİNANSAL HİZMETLER AŞ 3555712396.07 81.7960 81.7960
Diğer 791338887.93 18.2040 18.2040
TOPLAM 4347051284.00 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Koç Grubu 40,9
UniCredit Grubu 40,9
Diğer Ortaklar (Halka açık) 18,2
TOPLAM 100

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Grup Yok Nama 0,01 3.555.712.396,07 81,80 İmtiyaz Yok Görmüyor
Grup Yok Nama 0,01 791.338.887,93 18,20 İmtiyaz Yok Görüyor
TOPLAM 4.347.051.284,00 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 28.05.1997 Türkiye Borsa İstanbul Ulusal Pazar
GDR (Global Depository Receipt) (144A ve Reg-S) 26.06.1997 İngiltere London Stock Exchange Over The Counter Market (Tezgah üstü piyasa)
Tahvil (yurtdışı) 09.02.2012 İngiltere London Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtdışı) 06.12.2012 İngiltere London Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 23.01.2013 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 19.11.2013 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 26.11.2013 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 04.12.2013 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 06.02.2014 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 13.05.2014 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 23.10.2014 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 13.01.2015 Lüksemburg Lüksemburg Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 04.08.2015 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 06.08.2015 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtdışı) 08.03.2016 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 07.04.2016 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil 16.09.2015 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil 17.11.2015 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono 10.12.2015 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono 26.01.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono 29.02.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono 16.03.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono 13.04.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono 11.05.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Yıldırım Ali Koç Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Koç Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Koç Finansal Hizmetler A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekilliği ve Üyelikleri Bağımsız Üye Değil
Carlo Vivaldi Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Vekili, Kredi Komitesi Başkan Vekili, İcra Kurulu Başkan Vekili, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi UniCredit Grubu Merkez ve Doğu Avrupa Bölgesi Başkanı,UniCredit Bank Austria İdare Heyeti Başkan Vekili,UniCredit Grubu İcra Kurulu Üyesi,UniCredit Grubu’nun bazı şirketlerinde Yönetim Kurulu görevleri, Koç Finansal Hizmeler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi
H. Faik Açıkalın Erkek Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür, Kredi Komitesi Başkanı, İcra Kurulu Başkanı Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı ve Murahhas Üyesi, Koç Holding A.Ş. Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanlığı, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. mali iştirakleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Başkan Vekillikleri Bağımsız Üye Değil İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı
Niccolò Ubertalli Erkek Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Vekili, Kredi Komitesi Başkan Vekili, İcra Kurulu Başkan Vekili Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı Vekili ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. mali iştirakleri Yönetim Kurulu Başkan Vekillikleri ve Üyelikleri Bağımsız Üye Değil İcra Kurulu Başkan Vekili, Kredi Komitesi Başkan Vekili
Levent Çakıroğlu Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Ücretlendirme Komitesi Üyesi Koç Holding A.Ş. CEO. Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Koç Grubu şirketleri Yönetim Kurulu görevleri Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi Üyesi
F. Füsun Akkal Bozok Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Öğretim Görevlisi/Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi,Kredi Komitesi Üyesi
Ahmet Fadıl Ashaboğlu Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. CFO, Koç Grubu şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Dr. Jürgen Kullnigg Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi,Kredi Komitesi Üyesi UniCredit bünyesinde Risk Yönetim Başkanlığı,UniCredit Grubu’nun bazı şirketlerinde Yönetim Kurulu görevleri, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
Mirko Davide Georg Bianchi Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi,Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi UniCredit Bank Avusturya’da Avusturya ve Merkez Doğu Avrupa’dan sorumlu CFO, UniCredit Grubu’nun bazı şirketlerinde Yönetim Kurulu görevleri,Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Gianni Franco Giacomo Papa Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi,Yönetim Kurulu Üyesi,Kredi Komitesi Yedek Üyesi UniCredit SpA’de Grup Genel Müdür Vekili ve Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Bölüm Başkanı, UniCredit Grubu’nun bazı şirketlerinde Yönetim Kurulu görevleri, Koç Finansal Hizmeler A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi,UniCredit Grubu İcra Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Aykut Ümit Taftalı Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Koç Holding Yürütme Komitesi Üyesi,Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kare Portföy Yönetim Kurulu Üyesi, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kıraça Holding Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Yedek Üyesi
Giuseppe Scognamiglio Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,UniCredit İcra Kurulu Üyesi, Kurum ve Kamu ile İlişkiler Yönetimi Başkan Vekili ve İtalyan Bankalar Birliği İzleme Komitesi Üyesi Bağımsız Üye Değil
Adil Giray Öztoprak Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız), Denetim Kurulu Üyeliği,Denetim Komitesi Üyeliği Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Giovanna Villa Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Yurtdışındaki bazı şirketlerde denetim komitesi üyelikleri Bağımsız Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
H. Faik Açıkalın Genel Müdür, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, İcra Kurulu Başkanı,Kredi Komitesi Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür, Kredi Komitesi Başkanı, İcra Kurulu Başkanı Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı ve Murahhas Üyesi, Koç Holding A.Ş. Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanlığı, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. mali iştirakleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları
Niccolò Ubertalli Genel Müdür Vekili, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, İcra Kurulu Başkan Vekili,Kredi Komitesi Başkan Vekili Bankacı Genel Müdür Vekili, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Kredi Komitesi Başkan Vekili, İcra Kurulu Başkan Vekili Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı Vekili ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. mali iştirakleri Yönetim Kurulu Başkan Vekillikleri ve Üyelikleri, Yapı Kredi Kültür Sanat Yön. Kur. Bşk. Vek.
Stefano Perazzini Genel Müdür Yardımcısı (İç Denetim Yönetimi) Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (İç Denetim Yönetimi)
Zeynep Nazan Somer Özelgin Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Bankacılık Yönetimi). İcra Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Bankacılık Yönetimi). İcra Kurulu Üyesi Yapı Kredi Bank Azerbaycan Yönetim Kurulu Üyesi
Mert Öncü Genel Müdür Yardımcısı (Hazine Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Hazine Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi
Mehmet Murat Ermert Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal İletişim Yönetimi) İletişim Genel Müdür Yardımcılığı (Kurumsal İletişim Yönetimi)
Mehmet Gökmen Uçar Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Perakende Krediler Yönetimi), Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup Direktörü
Cemal Aybars Sanal Genel Müdür Yardımcısı (Hukuk Yönetimi) Hukuk Genel Müdür Yardımcılığı (Hukuk Yönetimi)
Massimo Francese Genel Müdür Yardımcısı (Finansal Planlama Mali İşler Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bankacı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri, Yapı Kredi Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mert Yazıcıoğlu Genel Müdür Yardımcısı (Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi, Hazine Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri
Feza Tan Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yönetimi, Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri
Mehmet Erkan Özdemir Genel Müdür Yardımcısı (Uyum ve İç Kontrol), Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Uyum Ofisi, Uyum ve İç Konttol), Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Wolfgang Schilk Genel Müdür Yardımcısı (Risk Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Risk Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri
Demir Karaaslan Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Krediler Yönetimi) Bankacı Planlama ve Kontrol Grup Direktörü Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Akif Cahit Erdoğan Genel Müdür Yardımcısı (Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi), Bilişim Teknolojileri Yönetimi Başkanı, İcra Kurulu Üyesi Yapı Kredi Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Nurgün Eyüboğlu Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi) Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi) Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri
Yakup Doğan Genel Müdür Yardımcısı (Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetimi) Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetimi)

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mehmet Erkan Özdemir Uyum ve İç Kontrol Genel Müdür Yardımcısı – 17.03.2008 212 339 75 61 erkan.ozdemir@yapikredi.com.tr
Massimo Francese Finansal Planlama ve Mali İşler Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı – 01.03.2016 212 339 70 45 massimo.francese@yapikredi.com.tr
Erdinç Tetik KFH. İştirakler ve Hissedarlarla İlişkiler Direktörü – 05.11.2007 212 339 64 31 erdinc.tetik@yapikredi.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı – Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 205261 – 700618
Gülsevin Tunçay Yılmaz Kurumsal Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü – 22.10.2007 212 339 73 23 gulsevin.yilmaz2@yapikredi.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. Faktoring işlemleri 31916695 31901498,68 TL 99,95 Bağlı ortaklık (doğrudan+dolaylı sahiplik oranı %99,96)
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. Leasing işlemleri 389927705 389903491,20 TL 99,99 Bağlı ortaklık
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Portföy yönetimi 2349442,78 297191,42 TL 12,65 Bağlı ortaklık (doğrudan+dolaylı sahiplik oranı %99,95)
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Aracılık hizmetleri 98918083,46 98895465,99 TL 99,98 Bağlı ortaklık
YAPI KREDİ KÜLTÜR-SANAT YAYINCILILK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Kültür sanat hizmetleri 2300000 2300000 TL 100 Bağlı ortaklık
ENTERNASYONAL TURİZM YATIRIM A.Ş. Turizm yatırımları ve işletmeciliği 1679094,23 1679094,17 TL 99,99 Bağlı ortaklık
YAPI KREDİ TEKNOLOJİ A.Ş. Bilişim, yazılım, araştırma, geliştirme ve danışmanlık 5000000 5000000 TL 100 Bağlı ortaklık
YAPI KREDI BANK NEDERLAND N.V. Bankacılık 48589110,46 32672880 EURO 67,24 Bağlı ortaklık (doğrudan+dolaylı sahiplik oranı %100)
YAPI KREDI BANK AZERBAYCAN Bankacılık 46810703,88 46717082,48 AZN 99,8 Bağlı ortaklık (doğrudan+dolaylı sahiplik oranı %100)
YAPI KREDI BANK MOSCOW Bankacılık 478272000 477520000 RUBLE 99,84 Bağlı ortaklık (doğrudan+dolaylı sahiplik oranı %100)
YAPI KREDI HOLDING B.V. Yurt dışı finansal şirketlere yatırım 102000000 102000000 EURO 100 Bağlı ortaklık
YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Gayrimenkule ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım 40000000 12179872 TL 30,45 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık
BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS S.A. Bankacılık 75000000 23000000 CHF 30,67 İştirak
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. Bireysel Sigortacılık, Bireysel Emeklilik işlemleri (BES) vs. 58000000 407 TL 0 İştirak (doğrudan+dolaylı sahiplik oranı %20)
KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. Diğer 7425000 1350000 TL 18,18 İştirak
BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. Diğer 14000000 1397774,70 TL 9,98 İştirak
YAPI KREDI BANK MALTA LTD. Bankacılık 60000000 0 EUR 0 Dolaylı Bağlı Ortaklık (dolaylı sahiplik oranı %100)
STICHTING CUSTODY SERVICES YKB Saklama hizmeti 125000 0 EUR 0 Dolaylı Bağlı Ortaklık (dolaylı sahiplik oranı %100)
YAPI KREDI INVEST LTD. Aracılık hizmetleri 110000 0 AZN 0 Dolaylı Bağlı Ortaklık (dolaylı sahiplik oranı %100)
Not:Bu tabloda, Banka tarafından doğrudan iştirak edilen bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştirak hesaplarında izlenen şirketler ile Banka tarafından konsolide edilmekte olan dolaylı bağlı ortaklıklara yer verilmiştir.

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç – Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Bono ve/veya Tahvil 10.000.000.000 TL Yurtiçi 27.11.2015 – 27.11.2016 Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli
Tahvil / Bono / Sermaye Benzeri Tahvil 6.000.000.000 ABD Doları Yurtdışı 12.05.2016 – 12.05.2017 Tahsisli/Nitelikli

Share This Post

Lost Password

Register